KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica


Tel: 041 462 544


 

 

 

KRAJEVNA SKUPNOST
POHORSKI ODRED
Tomšičeva ulica 24
2310 Slovenska Bistrica

spletna stran: www.ks-pohorski-odred.si
e-pošta: info@ks-pohorski-odred.si
telefon : 041 462- 544

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
OBČINSKA UPRAVA
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Kolodvorska ulica 10
2310 Slovenska Bistrica

Datum: 18.6.2013

ZADEVA: NEUSTREZNA PROMETNA UREDITEV V KROŽIŠČU
PARTIZANSKE ULICE, TOVARNIŠKE ULICE IN MROŽEVE ULICE V
SLOVENSKI BISTRICI – ZAPROSILO ZA NUJNO PROMETNO
UREDITEV

Pri ogledu prometne ureditve v krožišču Partizanske ulice s Tovarniško ulico, cono Impol in Mroževo ulico je bilo dne 18.6.2013 ugotovljeno, da je le ta neustrezna oziroma v nasprotju s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, štev. 46/2000 z dne 31.5.2000).
Zaprosilo oz. zahtevo utemeljujemo s tem, da vožnja iz smeri Partizanske ulice v navedeno krožišče ne dovoljuje zaznati prometnega znaka za nevarnost znak "križišče s krožnim prometom" (I-30), ki označuje bližino križišča, na katerem je obvezen krožni promet; , kar je v nasprotju z 89. členom citiranega pravilnika. Znak prekrivajo v smeri vožnje različne obvestilne table, ki na ta način neposredno ogrožajo udeležence v prometu, ki se vključujejo v samo krožišče.
V tej zvezi vas naprošamo, da ukrenete v najkrajšem času vse potrebno, da zagotovite varnost udeležencev v prometu, saj v nasprotnem primeru Svet KS Pohorski odred ne prevzema nikakršne materialne ali odškodninske odgovornosti.
O povzetih ukrepih nas prosimo pisno obvestite.

Predsednik sveta KS
Ludvik Repolusk,višji upr.del.

Priloga:
2 x slikovno dokazilo

 

 

nazaj