KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica


Tel: 041 462 544


 

 

 

Z GASILSKIM POZDRAVOM »NA POMOČ«

V teh dneh Prostovoljno gasilsko društvo Slovenska Bistrica praznuje visok jubilej delovanja, to je 140. letnico svojega delovanja. V R Sloveniji je samo nekaj društev, ki delujejo dlje, kot navedeno društvo.

To je, so organizacija, kjer se njeni člani ne delijo na rdeče in črne, ali pa naše oziroma vaše. Zanje smo vsi naši oz. njihovi. Priskočijo nam na pomoč ne glede na uro, ne glede na vremenske razmere oz. letni čas. Pridejo kadarkoli, ko jih posamezniki ali pa lokalna skupnost potrebujemo, za kar smo vam zelo hvaležni.

Prav tako se lahko krajani ravno v tem času skozi različne oblike predstavljanj vloge in pomena članov in članic, veteranov, pionirjev in mladincev, ki so včlanjeni v različna Prostovoljna gasilska društva, seznanjamo z njihovim delom. Njihova današnja vloga še zdaleč ni več samo gašenje požarov, temveč veliko več. Pomagajo nam pri različnih elementarnih nesrečah, prometnih nesrečah, ter še pri mnogih drugih različnih dogodkih. Pri različnih intervencijah se kaže predvsem njihova pripadnost organizaciji, ki je prostovoljna in predvsem njihova nesebična pomoč pomagati sočloveku, ter reševati premoženje in sanirati posledice pri elementarnih nesrečah in drugo.

Zavedamo se, da beseda »hvala« v teh težkih časih, ko se društva srečujejo predvsem s pomanjkanjem finančnih sredstev, ni dovolj. Pa vendar si želimo, da njihova nesebična pomoč in izpostavljenost pri različnih intervencijah še nadalje ostaja na visokem strokovnem in profesionalnem nivoju. V dneh, ko Prostovoljno gasilko društvo Slovenska Bistrica praznuje ta visok jubilej svojega delovanja, Vam krajani KS Pohorski odred Slovenska Bistrica skupaj s Svetom KS Pohorski odred iskreno čestitamo. Želimo si, da bi bilo intervencij čimmanj, tiste pa, ko se boste odzvali na poziv, naj bodo uspešne, varne, vendar ne pozabite, da tudi vi imate eno samo življenje.

Predsednik sveta KS
Ludvik Repolusk, višji upr.del.

 

 

nazaj