KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica

e-naslov:
info@ks-pohorski-odred.si


Predsednik KS:

041 462 544

 


 

 


 

 

 

Vprašanja, pobude, mnenja in kritike krajanov

Krajani ul. NA AJDOV HRIB SLOV. BISTRICA ,še vedno nimamo luči v nočnem času, čeprav smo že večkrat posredovali. Odlok o JR v občini Slov. Bistrica, ne predvideva izklopa JR v nočnem času, zato zahtevamo, da se nemudoma odpravi nespoštovanje odloka in nam prižgete in pustite luči v nočnem času. Nesporno je, da nismo vsi prebivalci Slov. Bistrice enaki, saj ugotavljamo, da so se luči na intervencijo posameznih prebivalcev v določenih ulicah JR v nočnem času, prižgale nazaj. Zahtevamo, da zagotovite enake pogoje bivanja na področju JR v nočnem času, za vse krajane mesta v občini Slov. Bistrica enake.

ODGOVOR

Spoštovani, zahvaljujemo se vam za izpostavljeno problematiko.
Direktorju občinske uprave g. Branku Žnidarju je bilo posredovano vaše elektronsko obvestilo. Na neurejeno stanje kljub veljavnemu Odloku o javni razsvetljavi Svet KS Pohorski odred že dlje časa opozarja, vendar konkretne rešitve s strani pristojnih organov še ni bilo podane. V posredovanem obvestilu, je svet KS še enkrat pozval pristojne organe, da se zadeva v najkrajšem času ustrezno reši. Svet KS prejema vrsto pripomb krajanov, predvsem zato, ker je na terenu nedvoumno ugotoviti, da so mestne ulice na nekaterih območjih vso noč osvetljene z javno razsvetljavo, v nekaterih sploh ne gorijo, drugod pa se ob 24.00 uri izklopijo.

Svet KS pričakuje, da bodo pristojni organi tovrstno problematiko v najkrajšem času rešili v dobro vseh prebivalcev mesta in občine, ter vzpostavili stanje, ki ga narekuje že omenjeni Odlok o javni razsvetljavi Občine Slovenska Bistrica.

 

S tem sporočilom se obračam na vas z željo pomoči pri rešitvi težave, s katero se srečujemo že kar lep čas. Vsak dan dela in življenja prinaša vedno enake ljudi z enakimi težavami. Le te se odražajo z njihovimi štirinožnimi prijatelji, ki se nepripeti z povodcem lastnika prosto sprehajajo in označujejo svoj teritorij tako z manjšimi kot tudi veliko večjimi vsebinami njihovih iztrebkov (na poti med 2.Osnovno šolo in Srednjo šolo Slov.Bistrica).

Neprimerno od vodnikov psov je takšno početje, glede na to, da omenjeno površino za sprehod, igro in prehod koristi tudi veliko drugih ljudi, ki se morajo izogibati iztrebkom na svoji poti.

Prosim vas za pomoč pri omenjeni težavi, ki se iz dneva v dan vedno bolj stopnjuje, saj je domišljija oz. "kultura" lastnikov oz. vodnikov psov skoraj brezmejna.

Glede na vaše življenske izkušnje, verjamem da poznate rešitev, ki bi lahko omilila sedanji problem (opozorilna tabla, redarska služba,...) dolgoročno pa ozavestila tiste, ki štirinožnemu prijatelju zapnejo povodec. O vaših ugotovitvah in sprejetih odločitvah, me prosim pisno obvestite.

ODGOVOR

Spoštovani,
zahvaljujemo se za izpostavljeno problematiko. V tej zvezi naj omenimo, da je od javnega poziva tako lastnikom psov, kot tudi lokalni skupnosti in inšpekcijskin službam minilo že več kot leto dni. Ugotavljamo, da je tovrstna problematika pereča na širšem lokalnem in tudi državnem nivoju.
Nadalje naj zapišemo, da smo kot Svet KS na tovrstno problematiko ponovno opozorili 20.3.2013 na sestanku pri županu, kjer pa smo prejeli odgovor, da se dela tudi na tem področju, sankcioniranje posameznih kršiteljev pa poteka na podlagi Odloka o javnem redu in miru občine Slovenska Bistrica.

Da se kot Svet KS še kako zavedamo izpostavljene problematike, pripravljamo skupaj z otroci - cicibani dne 19. 4. 2013 projekt, s katerim želimo ozaveščati same vodnike oz. lastnike psov na njihovo odgovorno ravnanje, na drugi strani pa pristojne službe spodbuditi, da resno in odgovorno pristopijo k samemu reševanju navedene problematike in po potrebi tudi sankcioniranju posameznih kršiteljev.

 

Kot prebivalec – stanovalec v KS Pohorski odred imam nekaj predlogov – pripomb, ki so nastali na osnovi opažanja in pogovorov s prebivalci in bi bili koristni za vse nas:

1. Na igrišču med blokoma Tomšičeva 2-4 in Tomšičeva 6-8 ter ulico Pohorskega odreda je otroško igrišče, kjer bilo potrebno:

- Obrezati – skrajšati veje 5-6 na gosto posajenih listnatih dreves, katerih veje so že zelo dolge in se prepletajo. Vsled tega se ob močnejšem vetru lomijo veje, ki so debelejše tudi od 5 cm in predstavljajo nevarnost za spodaj igrajoče otroke.
- Obnoviti – popraviti že dokaj uničena igrala (varnostna ograja na toboganu manjkajoče deske, popraviti ležaj vrtiljaka in dodati manjkajoče deske na klopi vrtiljaka, …

2. Javne razsvetljave na delu pločnika med gostiščem Beli konj in gradom, ki je ena najbolj uporabljanih pešpoti v mestu, sploh ni. Po drugi strani pa so nekatere ulice v mestu z nekaj hišami osvetljene skoraj kot Las Vegas. Prosimo, da se nekaj ukrene.

3. Vse bolj se nas loteva občutek, da postajamo vedno bolj umazano in zapuščeno provincialno mesto, ker:

- se javnih površin skoraj ne čisti,
- ne obnavljajo – popravljajo se stari koši za odpadke,
- skoraj povsod je vse onesnaženo s pasjimi kakci – potrebna je akcija za čistočo v naselju ter sankcioniranje lastnikov psov, ki se na čistočo ne ozirajo,
- žive meje – ograje iz grmovja na večih mestih segajo na pločnike, tako da moramo pešci pogosto namesto po pločniku po cestišču.

4. Talne oznake bi bilo potrebno čim prej obnoviti, še posebej prehode za pešce.

5. V času mandata predsednice sveta KS Pohorski odred se je zatrjevalo, da se bo uredilo nekaj dodatnih parkirnih mest pri bloku Tomšičeva 2-4, ki parkirišča dejansko nima. Trenutno pa je tako, da je na parkirišču, ki je pred Tomšičeva 6-8 skoraj nemogoče parkirati, saj parkiramo tukaj oboji, kar pa ni dovolj. Obstaja pa možnost za nekaj mest, ki so bila obravnavana, vendar ni nič realizirano.

6. Zanima nas kako je z na pol zgrajeno cesto, ki vodi od vrtca oz. 2. OŠ proti Srednji šoli? Ali ni mogoče, da se asfaltira vsaj en pločnik ter aktivira kakšna svetilka?

ODGOVOR

Spoštovani, najprej lepo pozdravljeni.

Zahvaljujemo se vam za vse pobude in pripombe, katere bomo pri svojem delu vsekakor upoštevali. Nekaj zadev, kot je javna razsvetljava - lahko preberete na naši spletni strani, kjer smo tovrstno problematiko za območje KS obširno in argumentirano zapisali. Prav tako smo pred letom dni na problematiko pomanjkanja košev za smeti, ter problematiko pasjih iztrebkov javno opozorili, podali kot Svet KS tudi rešitve, pa se vse do danes ni ničesar spremenilo. Vsi dopisi so na naši spletni strani.

Glede problematike parkirnih prostorov ta trenutek, to je Tomšičerva 2-4 se še premočno zavedamo, vendar ni v prostorskem planu občine. Glede na to, da so vam poznane morebitne rešitve, ki pa morajo biti v skladu s pozitivno zakonodajo, vas naprošamo, da jih podate, nakar si bomo po preučitvi skupaj ogledali, ter poizkušali realizirati.

Kar se tiče Prežihove ulice med 2. OŠ in vrtcem v smeri srednje šole, je v letošnjem letu predvideno dokončanje z vso pripadajočo infrastrukturo, prav tako pa tudi samo krožišče v Tomšičevi ulici.

Po ogledu same okolice igral med Tomšičevo 2-4 in 6-8, si bomo le to ogledali, ter podali predlog Oddelku za okolje in prostor za obrezovanje samih dreves. Prav tako si bomo ogledali igrala in poskrbeli za saniranje poškodb samih igral. Po končani t.i. zimski sezoni pa bomo prav tako podali predlog za ponovno ureditev talne signalizacije na mestnih ulicah in javnih poteh, ter vzdrževanje javnih površin, kamor spadajo tudi žive meje in podobno.

Še enkrat se vam zahvaljujemo za vse pobude in pripombe, ter vas pozivamo, da nam le te še naprej posredujete. Na nas pa je, da jih poizkušamo realizirati v dobro vseh krajanov naše in vaše KS, saj si želimo glede na obstoječo finančno stanje zagotoviti vsaj takšno kakovost bivanja naših krajank in krajanom, kot je bila do sedaj. Trudimo pa se, da se kvaliteta in kakovost bivanja še izboljša, zavedamo pa se, da ne moremo ugoditi zahtevam in potrebam slehernega posameznika.

 

nazaj