KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica


Tel: 041 462 544


 

 

 

Pojasnilo na članek »INTERNA (BERI: PRIVATNA) KANALIZACIJA« , objavljenem v tedniku Panorama štev. 46, z dne 15.11.2012

Zaradi objektivnega in korektnega razumevanja bralcev članka pod navedenim naslovom želim kot neimenovan udeleženec, vendar neposredno vpet v opisano dogajanje, podati pojasnilo.

Krajani oz. stanovalci večstanovanjskih zgradb na naslovu Partizanska cesta 32, 34, 36 in Kopališke ulice št. 7, oziroma posamezniki so v navedenem članku zapisali problematiko s priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje. O problematiki so se pisno obrnili tudi na KS. Dne 16.10.2012 sem se v dopoldanskem času zglasil pri predstavnikih stanovalcev, kjer sem se seznanil z navedeno problematiko. Po zaprosilu stanovalcev sem se dne 18.10.2012 zglasil na sedežu Komunale d.o.o. v Slovenski Bistrici, ter v imenu stanovalcev zaprosil za pojasnilo o postopku na priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. Po pojasnilu s strani odgovornih, tudi na samo zakonodajo s tega področja, sem po dogovoru s stanovalci zaprosil direktorja Komunale d.o.o., g. Gregoriča za skupni sestanek s stanovalci v cilju optimalne rešitve navedene problematike.

Po predhodnem dogovoru smo se na naslovu Partizanska 34 dne 23.10.2012 ob 09.00 sestali predstavniki stanovalcev, direktor Komunale d.o.o. g. Gregorič in predstavnik KS. Ponovno je bila predstavnikom stanovalcev s strani direktorja Komunale d.o.o. predstavljena zakonodaja, prav tako pa jim je bilo pojasnjeno, da naročila dajejo pristojne službe pri občini Slov. Bistrica, sami pa so samo izvajalci. Na vprašanje in prošnjo stanovalcev o poznavanju morebitnih izvajalcev za izvedbo zemeljskih in drugih del potrebnih za priključitev, jim je direktor Komunale d.o.o. pojasnil, da bodo strokovne službe pripravile okvirni izračun stroškov, ter da jim ga bodo posredovali.

Tako nikakor ne držijo trditve zapisane v navedenem članku, «da direktor danes ponuja pomoč z izbiro gradbenega podjetja, izračun ter razdelitev stroškov«. Direktor Komunale d.o.o., g. Gregorič se je prijazno odzval na zaprosilo stanovalcev dne 23.10.2012, prav tako pa je samo zagotovil, na prošnjo stanovalcev, da bodo strokovne službe pripravile in posredovale okvirni izračun enega izmed izvajalcev, zaradi lažje predstave nastalih stroškov ter razdelitve le-teh po posameznih stanovanjskih enotah in ničesar drugega.

S spoštovanjem.

Predsednik sveta KS
Ludvik Repolusk, višji upr.del.

 

 

nazaj