KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica

e-naslov:
info@ks-pohorski-odred.si


Predsednik KS:

041 462 544

 


 

 


Mestna krajevna skupnost Pohorski odred je ena od 15. krajevnih skupnosti v občini Slovenska Bistrica in vključuje naselja:

-del mestnega območja Slovenska Bistrica (Aljaževa ulica, Aškerčeva ulica, Cankarjeva ulica, Cesta XIV. divizije, Cvetlična ulica, Finžgarjeva ulica, Grajska ulica – del, Gregorčičeva ulica, Jenkova ulica, Osojna ulica, Kajuhova ulica – del, Kettejeva ulica, Kopališka ulica, Na Ajdov hrib, Murnova ulica, Nazorjeva ulica, Partizanska ulica – del, Prešernova ulica, Prežihova ulica, Ulica Anice Černejeve, Ingoličeva ulica, Ob stadionu – del, Špindlerjeva ulica – del, Taborniška ulica, Ljubljanska cesta – del, Tomšičeva ulica, Šolska ulica, Prvomajska ulica, Ulica Pohorskega odreda, Ulica Slave Klavore, Vodovnikova ulica, V Zafošt, V Črnec, Vrtnarska ulica, Župančičeva ulica)

- ter naselje Spodnja Ložnica.

Število prebivalcev: cca 3890.

 

Predsednik: Ludvik Repolusk

Podpredsednik: dr. Peter Cvahte

Člani:

- mag. Rebeka Tramšek
- Samo Praprotnik
- Lidija Ravš
- Marko Brdnik
- Tomaž Godec

Identifikacijska številka: 38720582
Matična številka: 5181623
Šifra dejavnosti: 75.110
Klasifikacijska številka: 8468 9
Transakcijski račun: 01313 – 6450846847

 

 

NOVICE