KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica


Tel: 041 462 544


 

 

 

MESTO SLOVENSKA BISTRICA NUJNO POTREBUJE NOV VRTEC

Dne 6.2.2013 smo se na pobudo Ivane Leskovar, ravnateljice javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica sestali predsedniki mestnih KS Drago Mahorko, KS Impol, Rudi Ozimič, KS  Alfonz Šarh, Srečko Juhart, KS Dr. Jagodič, Ludvik Repolusk, KS Pohorski odred in gospa  Irena Jereb, vodja oddelka za družbene dejavnosti pri občini Slovenska Bistrica.

Na sestanku smo enotno ugotovili, da mesto Slovenska Bistrica v najkrajšem možnem času potrebuje nov vrtec oziroma zgradbo, ki bi omogočala namestitev, vzgojo vseh naših predšolskih otrok. S tem bi dobili na enem mestu take prostore, ki bodo omogočali primerljive pogoje vzgoje in  izobraževanja. Po predstavitvi problematike s strani odgovorne osebe javnega zavoda gospe Leskovar, ter gospe Jereb iz Oddelka za družbene dejavnosti, je bilo ugotovljeno, da je bila problematika pred časom že ustrezno predstavljena občinski upravi Slovenska Bistrica. Izveden je bil  monitoring stanja predšolske vzgoje na območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica. To je območje, kjer  javni zavod Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica deluje v 16 enotah vrtca, na 31 lokacijah, v 70 oddelkov je vključenih 1224 otrok. Ugotavljamo, da je prav na območju mesta Slovenska Bistrica največ otrok, ki nimajo prostora v želeni enoti. Sicer so prosta mesta še v starem vrtcu na Pragerskem, vendar se le malo staršev odloči otroka dnevno voziti v osem km oddaljen vrtec.

Predstavljeni so nam bili tudi demografski podatki, ki enostavno potrjujejo našo skupno ugotovitev, da nujno potrebujemo nov vrtec, kjer bodo otroci na enem mestu deležni enake predšolske vzgoje v vrtcu, ki  je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja. To utemeljujemo z razpršenostjo posameznih oddelkov po osnovnih šolah kot tudi po stanovanjskih blokih. Prav slednji, to so oddelki , ki so razpršeni po večstanovanjskih zgradbah ne zagotavljajo enakih pogojev, kot jih imajo otroci  v matičnih enotah oz. v osnovnih šolah.

Zadnji vrtec v mestu Slovenska Bistrica je bil dan v uporabo v letu 1978, to je pred 35 leti. Standardi so se v tem obdobju nadgrajevali, prav tako se zakonske zahteve iz leta v leto spreminjajo. Na tako razpršenih lokacijah pa je doseganje normativov težko izpolnjevati. Še posebej zaskrbljujoč je problem otrok in zaposlenih v enoti Čebelica, saj se nahajajo v štirih različnih večstanovanjskih zgradbah (blokih), kjer sicer imajo zagotovljene minimalne predpisane standarde, pa vendar nimajo enakih pogojev, kot otroci, ki obiskujejo osrednjo enoto, ali enoto Ciciban v Tomšičevi ulici.

Vse to nakazuje potrebo in poziv odgovornim, to je občinskim svetnikom, odboru za družbene dejavnosti, občinski upravi in županu občine Slovenska Bistrica, da mesto Slovenska Bistrica nujno potrebuje nov vrtec. Tako bodo med drugim  izpolnjene  tudi temeljne naloge vrtca, kot so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, izboljšanje kvalitete življenja otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Otroci so naše največje bogastvo, zato si tudi zaslužijo, da jim omogočimo najboljše!


Za  mestne KS po dogovoru zapisal Ludvik Repolusk.

 

nazaj