KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica


Tel: 041 462 544


 

 

 

OLAJŠANJE ZA PREBIVALCE KAJUHOVE ULICE V SLOV. BISTRICI

Na opozorila prebivalcev Kajuhove ulice v Slovenski Bistrici, da vozišče ulice vse bolj uporabljajo vozniki tovornih vozil, ki se na ta način izognejo mestu Slovenska Bistrica, predvsem za naselje Zg. Bistrica in v smeri bistriškega pohorja, ob tem pa po eni strani uničujejo nedokončano samo vozišče, po drugi strani pa povzročajo posredno škodo samim prebivalcem, smo za rešitev zaprosili Oddelek za okolje in prostor Sl.Bistrica. Na predlog Sveta KS Pohorski odred so pripravili ustrezno dokumentacijo, na podlagi katere so zaposleni na Komunali d.o.o. postavili ustrezno prometno signalizacijo, ki od 5.6.2013 prepoveduje promet po Kajuhovi ulici v smeri Mroževe ulice ( proti gospodarski coni Impol) in obratno za vsa tovorna motorna vozila, z izjemo za dostavo prebivalcem.
Zahvaljujemo se tako Oddelku za okolje in prostor pri občini Slovenska Bistrica in Komunali d.o.o Slov.Bistrica za hitro in konkretno rešitev, ki bo vsekakor izboljšala samim prebivalcem kvaliteto bivanja.
Od pristojnih služb, ki nadzorujejo tovrstno problematiko, ter po potrebi tudi sankcionirajo pa pričakujejmo, da bodo vršili na tem območju nadzor, ter zoper kršitelje ustrezno ukrepali.

za Svet KS Pohorski odred
Ludvik Repolusk

 

 

nazaj