KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica


Tel: 041 462 544


 

 

 

JAVNI POZIV LASTNIKOM PSOV in OBČINSKI INŠPEKCIJSKI IN REDARSKI SLUŽBI

Krajani in prebivalci KS Pohorski odred v zadnjem času vse bolj opozarjajo na neodgovorno ravnanje lastnikov psov, ki svoje štirinožne prijatelje vodijo na sprehode v mestna parka, na zelenice v okolici osnovnih šol, zdravstvenega doma, vrtcev in ostale javne površine, da le-ti opravijo na teh površinah tudi veliko potrebo, iztrebke pa večina lastnikov zatem na teh površinah kar brezbrižno pusti.

Urejenost in čistoča parkovnih in drugih javnih površin sta pomembni za kakovost življenja občanov in sta obenem prvi vtis za obiskovalce tako samega mesta, kot tudi občine Slovenska Bistrica. Pasji iztrebki so čedalje bolj pereča problematika, saj nekateri lastniki psov ne spoštujejo pravil in nimajo obvezne opreme za pobiranje pasjih iztrebkov ali pa jo imajo in iztrebke puščajo kjerkoli ter s tem kvarijo videz in povzročajo upravičeno slabo voljo med prebivalci. Še posebej v parkih z otroškimi igrali pa so iztrebki sporni tudi iz zdravstvenega vidika. Lastnike psov zato pozivamo, da za svoje ljubljenčke poskrbijo tudi takrat, ko gre za pasje iztrebke. S tem ohranjajo naše okolje čisto, poleg tega pa se izognejo kaznim.

V tej zvezi navajamo tudi Odlok o javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica, sprejetim z dnem 3.5.2010, kjer je v 9. členu, točka 4, zapisano: « Prepovedano puščati iztrebke domačih živali na javnih površinah.«, za kar je tudi predpisana globa v višini 80 EUR.

Zato tudi pozivamo ustrezne službe občinske uprave in občinsko inšpekcijo, ki je neposredno odgovorna za izvajanje navedenega Odloka, da odgovorno pristopijo k reševanju opisane problematike.

V tej zvezi predlagamo naslednje:

- postavitev zabojnikov za iztrebke domačih živali poleg zabojnikov za smeti, prav tako pa tudi na ostalih javnih površinah v okolici osnovnih šol, vrtcev, javnih zavodov ter v obeh parkih in na zelenicah med večstanovanjskimi zgradbami;
- priprava komunikacijskih aktivnosti ozaveščanja lastnikov psov o ravnanju s psi v urbanem okolju, spodbujanje uporabe plastičnih vrečk za iztrebke,
- povezava s strokovnimi kinološkimi društvi pri izvajanju aktivnosti ozaveščanja,
- intenzivnejše in doslednejše izvajanje obstoječega odloka s področja ravnanja lastnikov psov, akcije opozarjanja in nato tudi kaznovanja s strani Občinskega inšpektorata oz. občinskih redarjev.

Zavedamo pa se, da še tako dobro organiziran javni nadzor in javno čiščenje mesta ne moreta zagotoviti reda in čistoče, če pri tem ne sodelujejo meščani, v prvi vrsti lastniki psov, ki jim ne sme biti vseeno, kaj njihovi hišni ljubljenčki počnejo v času, ko jih spustijo na plano.

Predsednik sveta KS
Ludvik Repolusk, višji upr.del.

 

 

nazaj