KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica


Tel: 041 462 544


 

 

 

DOKAZALI SMO, DA SKUPAJ ZMOREMO

To smo dne 19.4.2013 skupaj dokazali Svet KS Pohorski odred in cicibani z vzgojiteljicami vrtca »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica s svojimi enotami iz širšega območja občine Slovenska Bistrica. Na demonstrativen način smo se pridružili akciji »OČISTIMO SVOJ KRAJ«, ki ga je organizirala Občina Slov. Bistrica v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, društvi in drugimi organizacijami. Ugotovili smo, da so tudi pasji iztrebki odpadki, ki jih je v našem okolju čedalje več. Tu se je pokazala neodgovornost posameznega vodnika oziroma lastnika psa, ki iztrebka svojega psa ne počisti, ampak ga enostavno spregleda.

S plakati, skulpturami, ter zastavicami, vse je bilo iz ekološkega materiala, so cicibani pod mentorstvom svojih vzgojiteljic želeli skupaj z nami opozoriti na tovrstno problematiko, opozoriti lastnike psov , da si vsi skupaj želimo, da imajo pse pod nadzorom, ter da iztrebke za svojim psom počistijo. Uspelo nam je, da je Komunala d.o.o. Slov. Bistrica simbolno že namestila dva koša namenjena pasjim iztrebkom in sicer prvega v mestnem parku, drugega pa pri 2. Osnovni šoli v Slovenski Bistrici. To ni bilo naključno, ampak je bilo enostavno ugotovljeno, da se vse več pasjih iztrebkov nahaja tudi v neposredni bližini vzgojno izobraževalnih institucij.

Ves naš trud pa ne bo dosegel svojega namena, če se ne bodo lastniki psov pričeli odgovorno obnašati tudi do tovrstne problematike, če bo ostalo pri namestitvi samo teh dveh posebnih košev za pasje iztrebke in ne nazadnje, če ne bodo pristojne inšpekcijske in redarske službe pričele ukrepati v skladu z Odlokom o javnem redu in miru občine Slovenska Bistrica.

Ocenjujemo, da smo z opozorilom na problematiko pasjih iztrebkov v našem okolju v celoti uspeli. Zato se želimo zahvaliti ravnateljici Vrtca »Otona Župančiča« gospe Ivani Leskovar, pomočnici ravnateljice gospe Stanki Stegne, ki je koordinirala vso pripravo in izvedbo, vsem vzgojiteljicam, predvsem pa vsem našim cicibanom, ki so na slikovit način dokazali, da tudi njim ni vseeno neodgovorno ravnanje lastnikov oz. vodnikov psov, ki pasjih iztrebkov za svojimi štirinožnimi prijatelji ne počistijo.

Predsednik sveta KS
Ludvik Repolusk, višji upr.del.

 

nazaj