KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica

e-naslov:
info@ks-pohorski-odred.si


Predsednik KS:

041 462 544

 


 

 


 

 

 

 

ARHIV NOVIC

 

PONOVNI POZIV!

Spoštovane krajanke in krajani!
Dne 14. 12. 2020 je Štab Civilne zaščite Slovenska Bistrica organiziral sestanek z županom dr. Ivanom Žagarjem, občinsko upravo, ZD Slovenska Bistrica, RK Slov. Bistrica in predsedniki KS.
Skupna ugotovitev na podlagi znanih parametrov je, da smo občani občine Slovenska Bistrica med najbolj okuženimi z virusom COVID 19 na sto tisoč prebivalcev. Zakaj je tako, si lahko odgovori vsak posameznik sam.

Skupno smo se dogovorili, da vas spoštovane občanke in občani ponovno pozovemo na spoštovanje vseh predpisanih ukrepov, predvsem pa še posebej pazimo na higieno in s tem na varnost pred okužbo vseh naših najbližjih.

Pazite nase in ostanite zdravi!.

Za KS Ludvik Repolusk

 

Posebej opozarjamo

Posredujemo obvestilo!
Obvestilo - začasno zaprtje zbirnih centrov za odpadke
16.12.2020

Zaradi slabe epidemiološke slike v podjetju za zajezitev in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 s ponedeljkom 21. 12. 2020 začasno zapiramo ZBIRNE CENTRE PRAGERSKO, ZGORNJE POLJČANE, OPLOTNICA in RAČE.

Zbirne centre bomo ponovno odprli v ponedeljek 04. 01. 2021.
Izvajanje javne gospodarske službe odvoz komunalnih odpadkov bo potekalo nemoteno.
Prosimo za razumevanje!

Več na spletni strani podjetja Komunala d. o. o. Sl. Bistrica

 

DOKAZUJEMO DA SMO ODGOVORNI TUDI DO NAŠIH NAJMLAJŠIH KRAJANOV, DA ZMOREMO IN DA NISMO POZABILI

Otrok- čudežno bitje.
Toplo, iskreno, vedoželjno, igrivo, polno smeha in nalezljive radosti.

Dne 4.12. 2020 smo že šestič s pomočjo KO RK Pohorski odred in Centra za socialno delo Slov. Bistrica organizirali na dvorišču (COVID 19) območnega združenja RK Slovenska Bistrica obdaritev 23 otrok iz desetih družin prebivajočih na območju KS. S sklepom Sveta KS Pohorski odred smo letos namenili 1000 € za obdaritev po izboru Centra za socialno delo. Obdaritvi se je pridružila tudi KO RK Pohorski odred s predsednico gospo Dragico Pliberšek in območno združenje RK Slovenska Bistrica s sekretarko gospo Petro Hojnik z različnimi izdelki. Naš namen je, da otrokom v prihajajočih praznikih s prispevkom polepšamo praznične dni.
Zato poiščimo srečo v tistih stvareh, ki prižigajo iskrice v njihovih očeh. Pozabimo vse tiste žalostne reči, ki jim privabljajo solze v oči. Prižgimo jim iskrico v teh prazničnih dneh in izvabimo z ustnic njihov odkrit, zdrav in prisrčen nasmeh.

Za KS Ludvik Repolusk

 

SANIRANA ULICA POHORSKEGA ODREDA V SLOV. BISTRICI

Dne 27.11. 2020 je bila uspešno zaključena sanacija ulice Pohorski odred v Slovenski Bistrici. Uspeli smo skupaj z občinsko upravo občine Slovenska Bistrica in Komunalo Slov. Bistrica zamenjati dotrajano javno razsvetljavo z novo - pametno javno razsvetljavo, prav tako pa smo uspeli v celoti preplastiti tudi dotrajano vozno površino. Skupaj smo prispevali za boljšo kvaliteto bivanja naših krajanov.
Hvala deležnikom, hvala pa tudi našim krajanom v navedeni ulici za strpnost.

Za KS Ludvik Repolusk

 

Obnova vodovodnega cevovoda v vodovnikovi ulici in ulici v Zafošt - obvestilo uporabnikom!
(preneseno dne 12.11.2020 iz spletne strani Komunala d.o.o. Slov. Bistrica)

Spoštovani!
Obveščamo vas, da smo v mesecu novembru pričeli z obnovo vodovodnega cevovoda v Vodovnikovi ulici in ulici V Zafošt, v skupni dolžini cca. 1500 m. Dela bodo predvidoma trajala do konca meseca.
Obnova vodovodnega cevovoda bo z zamenjavo dotrajanih cevi z novimi, prispevala k boljšemu standardu oskrbe s pitno vodo, saj bo s tem zagotovljena večja pretočnost vode v sistemu.
Prav tako bodo obnovljeni vsi priključki do mesta postavitve novega termoizolacijskega jaška, v kolikor odjemna mesta še niso urejena skladno z veljavno zakonodajo.
Ob izvedbi obnove vodovodnega cevovoda je namreč potrebno skladno s 37. členom Odloka o oskrbi z vodo na območju občine Slovenska Bistrica (Ur.l. RS št. 91/15), obvezno prestaviti merilce porabe vode izven objekta v zunanje termoizolacijske jaške. Vodomerni jašek vključno z montažo je strošek uporabnika, prevezave vodomernih mest v samem objektu, kjer je zdaj vodovodna ura, pa strošek izvajalca montažnih del.
Predračune bo izdelala Komunala Slovenska Bistrica in jih je potrebno poravnati pred vgradnjo.
V času izvajanja del in prevezav, bo oskrba s pitno vodo motena. V primeru pojava motnosti vode je potrebno vodo prekuhavati in vodovodni priključek izpirati tako dolgo, dokler ne priteče čista voda.
V želji po zagotavljanju nemotene oskrbe s pitno vodo, vas v času izvedbe predvidenih del prosimo za sodelovanje in razumevanje.

 

Preneseno iz Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica

Obveščamo vas, da je žalna knjiga za MARJANA ŠTIMCA odprta v sejni sobi Javnega zavoda za šport.
Četrtek, 12.00-19.00 ure
Petek, 8.00-19.00 ure
Sobota, 8.00-12.00 ure
Ponedeljek, 8.00-19.00 ure
Torek, 8.00-12.00 ure

Javni zavod za šport Slovenska Bistrica

V imenu Sveta KS izrekamo iskreno in globoko sožalje vsem svojcem, sorodnikom, sodelavcem v Javnem zavodu, KS Laporje, športnim, lovskim in drugim prijateljem, ki ga boste in bomo ohranili v trajnem spominu.

Za KS Ludvik Repolusk

 

POSEBNO OBVESTILO
(iz spletne strani občine Sl. Bistrica)

POSLABŠANJE EPIDEMIOLOŠKEGA STANJA NA OBMOČJU OBČINE SLOVENSKA BISTRICA

Obveščam vas, da je bilo v torek na območju naše občine kar 71 novih okužb z virusom COVID-19. Gre za res zaskrbljujoče in enormno povečanje teh okužb.
Glede na število okužb se uvrščamo kar na vrh občin v RS. Zaznavamo nadpovprečno širjenje okužb po javnih zavodih, v gospodarskih družbah in med samim prebivalstvom, kljub vsem ukrepom, ki so trenutno sprejeti na nivoju države. Dejstvo je, da se okužbe širijo tudi v Domu Dr. Jožeta Potrča Poljčane - Enota Slovenska Bistrica, kjer se zaposleni trudijo z maksimalnimi napori preprečiti nove okužbe.
Trenutno je pri nas 364 aktivno okuženih prebivalcev.
Ti podatki kažejo, da je epidemiološko stanje v naši občini zelo resno. Očitno je, da se ne držimo vseh ukrepov, ki veljajo za preprečevanje okužb. To je mogoče sklepati tudi na podlagi ugotovitev vseh nadzornih organov (nepravilno nošenje mask ali pa sploh ne, opuščanje razkuževanja rok, neupoštevanje medsebojne varnostne razdalje). V teh dneh so bile pri nas tudi že prve smrtne žrtve te zahrbtne bolezni.
Zelo pomembno je, da imamo čim manj stikov, prav tako pa da omejimo vsa res nepotrebna druženja.
Posebej pozivam vse javne ustanove in gospodarske družbe, da poskrbijo za vse varnostne ukrepe v skladu z navodili pristojnih služb NIJZ. Ob močnem zavedanju, da ste vodje teh služb, predstojniki, drugi poslovodni organi in vodje delovnih procesov, odgovorni za zdravje in življenje ljudi na delovnih mestih, vas pozivam in prosim, da v delovnih sredinah te varnostne standarde dvignete še na višji nivo.
Ponovno prosim vse občanke in občane, da varujejo sebe, svoje bližnje, sorodnike, prijatelje, sosede…, pred to zahrbtno in zelo nalezljivo boleznijo! Zdaj ni čas za dileme, ni čas za razprave o ukrepih, čas je za njihovo spoštovanje!
Skupaj lahko premagamo virus!
Ostanite pozitivni in zdravi!

Dr. Ivan Žagar,
župan
Občine Slovenska Bistrica

 

POZIV PROSTOVOLJCEM
06.11.2020(prenos s spletne strani občine Sl. Bistrica)

Pozivamo zdrave občanke in občane, ki ste pripravljeni nuditi pomoč pri dostavi hrane in zdravil starejšim, ki nimajo svojcev in obolelim, ki nimajo možnosti oskrbe s hrano in nujnimi zdravili da se javite na elektronsko pošto: obcinaslb@gmail.com.

Prav tako pozivamo tudi zdrave občanke in občane, ki so pripravljeni pomagati pri opravljanju pomožnih del Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota v Slovenski Bistrici, da se javite na elektronsko pošto: obcinaslb@gmail.com.

Prostovoljce prosimo, da naj pripišejo kontaktne podatke in vrsto pomoči, ki bi jo želeli opravljali!

Za KS Ludvik Repolusk

 

OBVESTILO

Spoštovane krajanke in krajani!

V časih, ki jih trenutno vsi skupaj preživljamo, želimo opozoriti predvsem na pozitivno medsebojno komunikacijo, pogovore , pa če tudi kratke, med sorodniki, sosedi, ki so osamljeni, istočasno pa ne pozabimo na medsebojno sosedsko pomoč.
Če potrebujete psihološko podporo, se obrnite na svoje sorodnike, znance, sosede, nenazadnje pa imate na voljo tudi brezplačno telefonsko številko, na kateri se bodo z vami pogovarjali tudi strokovnjaki s svojega področja.
Pazite nase in ostanite zdravi!

Za KS Ludvik Repolusk

 

POZIV OBČANOM!
(preneseno iz občinske spletne strani)

Glede na občutno poslabšanje epidemiološkega stanja na območju občine Slovenska Bistrica, prosimo vse občanke in občane, da varujemo sebe, svoje bližnje, sorodnike, prijatelje, sosede in vse občane, da se držimo vseh osnovnih ukrepov za preprečevanje in širjenje okužb s COVID-19, kot so ustrezna razdalja, nošenje mask in higiena in razkuževanje rok.
Začasno prestavimo tudi vsa druženja, da se bomo lahko v kratkem spet družili.
Skupaj lahko premagamo virus!
Ostanite pozitivni in zdravi!
Poveljnik štaba CZ
Občine Slovenska Bistrica
Branko HOJNIK

 

DELOVANJE VARUHA BOLNIKOVIH PRAVIC
(Preneseno iz spletne strani Občina Sl. Bistrica)

Varuhinja bolnikovih pravic: Lidija Breznik, mag.soc.geront.
Strokovna delavka Manja Habjanič, univ.dipl.prav.
Naslov: Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor
Tel.: 02/2282-223 in 02/2201-6345
E-pošta: varuh.bp-mb@maribor.si
Redne uradne ure in poslovni čas pisarne na sedežu, Ulica heroja Tomšiča 2, Maribor:
- Ponedeljek in torek – 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
- Sreda – 8.00 do 12.00 in 13.00 do 17.00
- Petek – 8.00 do 13.00
Osebni pogovori z varuhinjo bolnikovih pravic na sedežu, Ulica heroja Tomšiča 2, Maribor:
- Sreda: od 13.00 do 17.00; zaželena je predhodna najava
Varuhinja bolnikovih pravic je osebno, v pisarni na Ulici heroja Tomšiča 2, Maribor, po predhodni najavi dosegljiva vsako sredo med 13. in 17. uro, v času uradnih ur MOM pa osebno ali po telefonu njena strokovna sodelavka Manja Habjanič, univ.dipl.prav.

 

POMEMBNO OBVESTILO!

Obveščamo vas, da prejemate stanovalci večstanovanjskih zgradb Partizanska, Tomšičeva, Ul. Pohorskega odreda, Prvomajska in Šolska ulica(območje KS Pohorski odred) obvestila , kateri nimate upravnika, da določite posameznika – zastopnika, ki se bo v doglednem času udeležil posveta, ki ga bo organizirala občinska uprava. Na posvet bodo povabljeni tudi vsi upravniki več stanovanjskih zgradb, predstavniki Komunale in tudi predstavniki KS Pohorski odred, ki že vztrajno več let opozarjamo na problematiko ureditve parkirnih mest v celotnem »blokovskem naselju«. V tej zvezi se pripravlja celovita strategija, ki bo dolgoročno urejala poleg ureditve parkirnih površin, tudi urejanje zelenih površin, zasaditve drevnine in podobno.
Do takrat oziroma do ustrezne celovite rešitve v dobro vseh nas, pa vas vljudno pozivamo za strpnost in razumevanje!.

Za KS Ludvik Repolusk

 

POZIV - SPOŠTUJMO NAVODILA IN OPOZORILA !
(Preneseno iz spletne strani KTV Slov. Bistrica)

 

POROČILO O DELU V ZVEZI Z EPIDEMIJO COVID 19 NA OBMOČJU KS POHORSKI ODRED – poročilo CORONA VIRUS

Ogled poročila.


AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE V PRENOVLJENI PODOBI

V naselju Spodnja Ložnica ob regionalni cesti Slov. Bistrica - Oplotnica čakalnica na avtobusni postaji v prenovljeni podobi.

Za KS Ludvik Repolusk


USPEŠNO SANIRANA JAVNA RAZSVETLJAVA V ULICI POHORSKEGA ODREDA

Danes je bila uspešno zaključena obnova javne razsvetljave v Ulici Pohorskega odreda. Za hitro in uspešno sanacijo se zahvaljujemo Občinski upravi občine Slov. Bistrica in Komunali d.o.o. - njenim zaposlenim za uspešno posodobitev javne razsvetljave.

Za KS Ludvik Repolusk


POSODOBLJENA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Komunala d.o.o. Slovenska Bistrica in njeni zaposleni so danes posodobili prometno signalizacijo ob prehodih za pešce na Partizanski ulici v Slovenski Bistrici. Želimo si, da bo nova prometna signalizacija še dodatno prispevala za boljšo varnost v cestnem prometu. Hvala!

Za KS Ludvik Repolusk


OBVESTILO JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT, VELJA OD 8.7.2020, DO PREKLICA


Občina Sl. Bistrica - KS Pohorski odred OPOZARJATA

SPOŠTOVANI!
SKLADNO S PRIPOROČILI NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE IN Z NAMENOM PREPREČEVANJA OKUŽB Z NOVIM KORONA VIRUSOM SARS-CoV-2 VAS POZIVAMO, DA UPOŠTEVATE NAPOTKE GLEDE DOSTOPA IN ZADRŽEVANJA NA JAVNIH KRAJIH OB ZAGOTOVITI VARNE RAZDALJE 1,5 METRA MED OSEBAMI !

PRIPOROČAMO TUDI, DA NE UPORABLJATE IGRAL NA OTROŠKIH IN ŠPORTNIH IGRIŠČIH!

Za KS Ludvik Repolusk


VISOK JUBILEJ PGD ZGORNJA BISTRICA

Ob 120. letnici Prostovoljnega gasilskega društva Zgornja Bistrica, so 30.6. 2020 veterani društva pripravili prikazno vajo z odvzemom vode iz hidranta in iz intervencijskega vozila na travniku ob večstanovanjski zgradbi v Tomšičevi ulici 52 in trgovini Spar.
V imenu krajank in krajanov KS Pohorski odred jim iskreno čestitamo ob tem visokem jubileju. Hvala vam za vso opravljeno delo, ki danes ni več samo gašenje požarov, ampak veliko več! Ob svojem prostovoljnem delovanju vam želimo predvsem čim manj različnih intervencij, le te pa naj bodo uspešne, brez poškodb in nenazadnje OSTANITE ZDRAVI!

Krajevna skupnost Pohorski odred


POROČILO O DELU V ZVEZI COVID 19 NA OBMOČJU KS POHORSKI ODRED ZA OBDOBJE OD 16.3. 2020 DO VKLJUČNO 30.4.2020

V priponki objavljamo poročilo o delu KS Pohorski odred v zvezi COVID 19.

 

COVID 19 - Poročilo o delu KS


OBVESTILO !

Uporaba otroških igral in fitnesov na prostem
27.05.2020 ( Obvestilo NIJZ – vir: spletna stran Občine Slovenska Bistrica)

Zunanja igrala na javnih površinah in naprave za vadbo na prostem so kritična z vidika prenosa virusa. Pogosto so sestavljene iz plastike in kovine. Po nekaterih podatkih lahko virus SARS-CoV-2 na plastiki in kovini preživi tudi do 3 dni. Poleg tega je na javnih mestih praktično nemogoče zagotoviti čiščenje za vsakim uporabnikom, kar je ključno.
Iz teh razlogov odsvetujemo uporabo otroških igral na javnih površinah ter naprav za vadbo na prostem, saj gre za mesta, kjer se srečuje veliko ljudi in utegnejo predstavljati tveganje za prenos okužbe. Posebej smo to za igrala tudi navedli v higienskih priporočilih za šole in vrtce ter izvajanje gostinsko-turistične dejavnosti.
Pozivamo, da skupaj še nadalje delujemo preventivno, poskrbimo za lastno varnost in varnost vseh drugih, ter upoštevamo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)

Za KS Ludvik Repolusk


Pri Tomšičevi 30 vzorčni primer smetarnika

Komunala Slovenska Bistrica je v blokovskem naselju, v Tomšičevi ulici 30, postavila smetarnik (Bistričan.si). Gre za preprost montažni objekt, ki so ga zasnovali v sodelovanju z mestnim urbanistom, Igorjem Kraševacem, pojasnjuje v. d. direktorja Komunale Maksimilijan Tramšek: »Prednost smetarnika je v tem, da imajo tam živeči ljudje odpadke pod ključem in jih lahko ustrezno ločujejo.«
V smetarniku, njegova vrednost je okoli 8. 000 evrov in sta ga financirali občina in Komunala Slovenska Bistrica, je dovolj prostora za vse zabojnike za smeti, ki sicer kazijo podobo pred bloki. V prihodnje jih nameravajo postavili še več, saj z njimi postane okolica blokov bolj urejena, zabojniki zaščiteni pred raznimi vremenskimi vplivi, kot so veter, dež in sneg, ter tudi pred vandalizmom in možnostjo odlaganja smeti v zabojnike kogarkoli, saj imajo vrata ključavnico in s tem dostop do njih samo stanovalci bloka.
Komunala je smetarnik pri Tomšičevi 30 postavila zato, ker je tudi upravnik bloka, sicer jih bodo v prihodnje postavili tudi drugod. Tam, kjer so stanovanja v bloku lastniška, bodo lastniki lahko postavitev smetarnika odplačevali obročno pri položnicah za Komunalo. Pri blokih, kjer so stanovanja občinska, pa bo del denarja prispevala tudi občina.
»Trendi nakazujejo, da se bodo v prihodnje odpadki shranjevali tudi pod površino, zato v prihodnje na Komunali Slovenska Bistrica načrtujemo postaviti tudi podzemne oziroma potopne smetarnike,« še dodaja Tramšek.
Še en prispevek s strani Komunale in lokalne skupnosti za urejeno naše skupno okolje. Hvala!


Spoštovani,

Zaradi različnih komentarjev o zahtevanem umiku igral iz zasebnega zemljišča, dodajamo kot KS še dodatno pojasnilo.

Krajevne skupnosti smo po zakonodaji ožji del lokalne skupnosti, ali drugače povedano, smo vez med krajankami in krajani, ter občinsko upravo oz. vodstvom občine. Tako občinska uprava, kot tudi same krajevne skupnosti si po svojih najboljših močeh in v okviru dodeljenih finančnih sredstev prizadevamo za konstanten dvig kvalitete bivanja v našem skupnem okolju.

Za KS Pohorski odred pa lahko zapišemo, da gre za specifično območje z največjo poseljenostjo, k temu pripomorejo tudi večstanovanjske zgradbe na našem območju. Posledica tega pa so tudi interesi, želje posameznikov ali posameznih manjših skupin toliko večje, ki zase in za manjše skupine zahtevajo ugodnosti, ki jih kot KS ali občinska uprava ne moremo uresničiti zaradi jasne zakonske razmejitve in podobno.

Glede igral, ki smo jih bili primorani umakniti na podlagi sklepa stanovalcev, pa še dodatno pojasnjujemo, da je v konkretnem primeru bilo to zasebno zemljišče v lasti vsakokratnih etažnih lastnikov. Pri iskanju novih lokacij pa se vseskozi srečujemo z nasprotovanjem krajanov z izjavo, igrala morajo biti, samo ne pred našim blokom, ker želijo imeti mir. Celo še več, ugotavljamo, da si krajani pred posameznim blokom niti ne želijo urbane opreme – klopi , ker po njihovem ne bo več miru.

Vse to nas napotuje, da bomo rešitve za postavitev novih otroških igral , skupaj z občinsko upravo, primorani iskati na obrobju urbanih okolij, kjer živžav naših otrok ne bo moteč za ostale prebivalce.

Želimo pa poudariti, da so otroci naše največje bogastvo, so naša prihodnost. Tudi otroci imajo pravico do svojega prostora v našem skupnem okolju, kjer se bodo lahko sprostili, razvijali motorične sposobnosti, se družili in se na ta način tudi socializirali. Za to pa je potreben razum, strpnost in želja po sobivanju vseh nas.

Za KS Pohorski odred
Ludvik Repolusk


PREDVIDENO ODPRTJE ZBIRNIH CENTROV ZA ODPADKE

Obveščamo vas, da bodo predvidoma od torka 14. aprila 2020 dalje za uporabnike ponovno ODPRTI NAŠI ZBIRNI CENTRI ZA ODPADKE (Pragersko, Poljčane, Oplotnica).
Delovni čas zbirnih centrov je obljavljen na: www.komunala-slb.si/delovni-cas.
Pri gibanju in zadrževanju v zbirnem centru bo potrebno upoštevati ohranjanje varne razdalje do drugih oseb, obvezna bo uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

 

OBVESTILO

Ponovno vas obveščamo da se zaščitne maske za mestne KS , kot je bilo že dano obvestilo v medijih, delijo v mali zgradbi med obema zgradbama občine - dežurna pisarna, prav tako pa se lahko krajani in krajanke povežejo z dežurno pisarno, ter opravijo zaprosilo za dostavo. Dvig zaščitne opreme se lahko opravi vsak dan. Pozivamo vas, da pa se lahko stanovalci večstanovanjskih zgradb povežete in se dogovorite glede dviga zaščitnih mask. Za pomoč se obrnite na številko 02 8432855 ali na elektronsko pošto: obcinaslb@gmail.com

Za KS Ludvik Repolusk


OBVESTILO

Spoštovani prodajalci in obiskovalci !

Zaradi epidemije in vseh povzetih ukrepov v tej zvezi, vas obveščamo, da tradicionalna prireditev »CVETNI PETEK« s spremljevalnim programom za dne 3.4.2020 odpade.
Želimo vam prijazne velikonočne praznike , ostanite doma in ostanite zdravi.

Za KS Pohorski odred
Ludvik Repolusk

 

PONOVNO OPOZORILO

Ponovno pozivamo vse starše in otroke, da se je prepovedano zadrževati na območju igralnih površin. Enako velja tudi za športna igrišča.
Hvala uslužbencem Komunale d.o.o. Slov. Bistrica, da so namestili vsa opozorila.

Za KS , Ludvik Repolusk

 

OPOZORILO – Velika požarna ogroženost

Posredujemo obvestilo: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar je prepovedano tudi kuriti, so sporočili iz centra za obveščanje.

Prepovedano je tudi kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. V času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja bodo pristojni organi izvajali poostren nadzor, poroča STA. Obveščate 112, 113 oboji pa bodo obveščali tudi pristojen inšpektorat in druge pristojne službe.

 

OBVESTILO Policijske postaje Slovenska Bistrica
20.03.2020 (Posredovano s spleta Občine)

Policija izvaja vrsto aktivnosti, ki se nanašajo na obvladovanje varnostne situacije v času epidemije COVID-19, med drugim tudi na področju preprečevanja in preiskovanja kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, s poudarkom na vlomih v razne objekte.

V tem času namreč pričakujemo, da se bodo storilci prilagajali trenutni situaciji in zaradi prisotnosti večjega števila prebivalstva doma, svoje nezakonite aktivnosti usmerjali v izvrševanje vlomov v različne poslovne prostore.

Zaradi tega apeliramo na vse lastnike oziroma najemnike poslovnih prostorov, kot so razne trgovine, lokali, skladišča in podobno, da v največji možni meri poskrbijo za samozaščitne ukrepe.
Hkrati pozivamo občane, da za ne nujne zadeve ne hodijo na Policijsko postajo Slovenska Bistrica, ampak naj nas kontaktirajo po telefonu ali preko elektronske pošte.
tel. 02 843 29 00, e-pošta pp_sl_bistrica.pumb@policija.si

POLICIJSKA POSTAJA SLOVENSKA BISTRICA
Uroš Kušar
komandir
višji policijski inšpektor III

 

POSREDUJEMO OBVESTILO ŽUPANA Dr. IVANA ŽAGARJA
(Preneseno iz spletne strani Občine Slov. Bistrica)

IZDAJA PREVENTIVNE UKREPE ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA
KORONAVIRUSA SARS-CoV-2(COVID-19)


Do nadaljnjega na Občini Slovenska Bistrica ni uradnih ur. Da bi bilo poslovanje in delo občinske uprave čim bolj nemoteno, vas prosimo, da vloge oddate po naslednjih komunikacijskih poteh:
- po pošti na naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slov.Bistrica (prosimo vas, da pripišete kontakt, da vas po potrebi lahko kontaktiramo),
- po elektronski pošti: obcina@slov-bistrica.si
- za nujne zadeve je občinska uprava dosegljiva na telefonski številki 02/843 28 25
Do preklica so odpovedane vse športne in druge prireditve.
Občanom priporočamo, da ne organizirajo in se udeležujejo zasebnih druženj ter društvenih aktivnosti. Občani naj se izogibajo vsem potovanjem.
Vsi javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Slovenska Bistrica so zaprti za obiskovalce.
Zdravstveni dom in Lekarna Slovenska Bistrica poslujeta v skladu z navodili Ministrstva za zdravje RS in NIJZ.
Za delovanje Upravne enote Slovenska Bistrica in Okrajnega sodišča Slovenka Bistrica, ki imata uradne prostore v isti stavbi kot Občina Slovenska Bistrica, se obrnite na spletno stranhttps://www.gov.si/drzavni-organi/upravne- enote/slovenska-bistrica/
ali http://www.sodisce.si/okrasb/
Obnašati se je potrebno skrajno odgovorno in upoštevati vsa navodila Ministrstva za zdravje in priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19), ki jih objavlja Nacionalni inštitut za zdravje.

Dr. Ivan Žagar
župan Občine Slovenska Bistrica

 

Prepoved obratovanja lokalov in neživilskih trgovin
15.03.2020
UKREPI OBČINE SLOVENSKA BISTRICA O PREPOVEDI OBRATOVANJA VSEH LOKALOV IN NE-ŽIVILSKIH TRGOVIN

(Preneseno iz spletne strani Občine Slov. Bistrica)

Spoštovani,

s ciljem čim večjega omejevanja javnega zbiranja in druženja ljudi, da v največji možni meri omejimo in preprečujemo nadaljnje širjenje koronavirusa SARS-CoV-2, od nedelje, 15. marca 2020 od 17. ure do preklica, Štab Civilne zaščite Občine Slovenska Bistrica poziva k sprejemu naslednjih ukrepov:
- zaprejo se vsi lokali in obrati v občini, razen trgovin z živili (prehrana ljudi in živali), katerih storitve niso nujne za preživetje in kjer prihaja do večje koncentracije zbiranja in druženja ljudi (cvetličarne, kozmetični in frizerski saloni, gostinski lokali in restavracije – dovoljena je dostava hrane ter prodaja in prevzem hrane na brezstični način, ob upoštevanju priporočil za samozaščito; priporočamo brezgotovinsko poslovanje),
- zaprejo se športni, fitnes in drugi objekti v javni in zasebni lasti,
- PREPOVEDANA so vsa javna zbiranja in druženja na javnih površinah, pri čemer izpostavljamo igrišča in igrala,
- trgovska podjetja pozivamo, da v svojih trgovinah namestijo razkužila in uvedejo druge ukrepe, s katerimi bodo ustrezno zaščitili tako zaposlene kot kupce.

Ob tem ponovno pozivamo občane, da v trgovino po nakupe najnujnejših stvari hodijo samo zdrave osebe brez spremstva otrok. Priporočamo uvedbo socialne distance in omejevanje števila oseb pri vstopanju.

Kot izhaja iz vladnega sporočila za javnost »Z namenom zajezitve širjenja virusa so bili dogovorjeni tudi ukrepi s področja javnega potniškega prometa in glede obratovanja lokalov, ki bodo konkretizirani že jutri. V pripravi pa je tudi nabor ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi posledic širjenja koronavirusa, z namenom ohranitve delovnih mest in likvidnosti podjetij.«, bodo vsa nadaljnja navodila in podrobnost ukrepov določena v uredbi Vlade RS, ki je napovedana za ponedeljek, dne 16. 3. 2020.

Branko Hojnik
poveljnik štaba Civilne zaščite
Občine Slovenska Bistrica

 

POMEMBNO OBVESTILO ZA STARŠE (15.3.2020)

Vlada je sprejela odlok, s katerim prepoveduje kakršnokoli organizirano varstvo otrok, saj je širjenje virusa najintenzivneje prav preko najmlajših, neposredno ogroženo pa je tudi vse zaposleno osebje, so sporočili z ministrstva za izobraževanje.
Šole in vrtci zaprti do preklica
Vse šole in vrtci bodo zaprti od ponedeljka do preklica. Kot so na ministrstvu zagotovili v sporočilu za javnost, je ukrep nujen in neizbežen, prepoved pa so skrbno in strokovno premislili. Na podlagi omenjenega odloka je ministrstvo danes vsem vzgojno-izobraževalnim ustanovam in univerzam po državi poslalo posebno okrožnico.

 

Obvestilo občanom
13.03.2020

Oboleli občani, ki bodo v domači oskrbi in ne bodo imeli možnosti zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravili) naj pokličejo številko 041 723 565.

 

OPOZORILO IN POZIV

Pozivamo vse starše in skrbnike, da se do preklica zaradi svoje varnosti in varnosti otrok ne zadržujejo na javnih in vsem dostopnih otroških igriščih in na ta način tudi poskrbijo za zdravje in varnost otrok in vseh nas prebivalcev.

Za KS Pohorski odred
Ludvik Repolusk

 

POZIV PROSTOVOLJCEM
16.03.2020 (Prenos iz spletne strani občine Slov.Bistrica)

Pozivamo zdrave občane in občanke, ki so pripravljeni pomagati pri nujnem varstvu otrok tistim staršem, ki opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah.
Prav tako pozivamo tudi tiste zdrave občane in občanke, ki so pripravljeni nuditi pomoč pri dostavi hrane in zdravil starejšim, ki nimajo svojcev in obolelim, ki nimajo možnosti oskrbe s hrano in nujnimi zdravili.
Zainteresirani se javite na elektronsko pošto: obcinaslb@gmail.com.

 

OBČINA - PREPOVED UPORABE IN ZBIRANJA NA OTROŠKIH IN ŠPORTNIH IGRIŠČIH

16.03.2020 (Preneseno iz spletne strani Občine Slov. Bistrica)
Z namenom omejevanja širjenja koronavirusa Sars-CoV-2
PREPOVEDUJEMO ZBIRANJE OSEB na otroških in športnih igriščih.
Prepoved velja do preklica!

 

24 URNA DEŽURNA PISARNA
16.03.2020 (Preneseno iz spletne strani Občine Slov. Bistrica)

Spoštovani občani!
Oboleli občani v domači oskrbi, ki nimajo pomoči svojcev ali možnosti oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila,...), se lahko za pomoč obrnejo na 24 urno dežurno pisarno, ki deluje v okviru občinskega štaba CZ.
V sodelovanju z OORK Slovenska Bistrica in krajevnimi skupnostmi v občini bomo organizirali najnujnejšo pomoč.
Za pomoč se obrnite na številko 02 8432855 ali na elektronsko pošto: obcinaslb@gmail.com
Pisarna bo delovala od 17. marca 2020 od 8. ure in do preklica.

 

OBVESTILO OBISKOVALCEM VINTGARJA
16.03.2020 (Preneseno iz spletne strani Občine Slov. Bistrica)

Spoštovani obiskovalci
Z namenom omejevanja širjenja koronavirusa Sars-CoV-2 vas pozivamo, da upoštevate napotke glede omejevanja osebnega stika na razdaljo 2 metrov in združevanja v skupino do največ 5 oseb.

 

POZIV

Spoštovane krajanke in krajani!
Ob vrsti navodil in prepovedi vas glede na epidemiološko stanje v Občini Slovenska Bistrica in v R Sloveniji prosimo in pozivamo, da navodila in prepovedi državnih in lokalnih institucij dosledno spoštujemo, da v tem času ne pozabimo na svoje bližnje, prav tako pa ne pozabimo pogledati na svoje bližnje sosede. Čas je, da vsi skupaj pokažemo in dokažemo, da zmoremo !

Za Svet KS Pohorski odred
Ludvik Repolusk

 

Spoštovani, hvala da nas spremljate in delite obvestila, ki so pomembna za vse nas.
Za KS Pohorski odred
Ludvk Repolusk

 

DOKAZUJEMO DA ZMOREMO IN DA NISMO POZABILI

Dne 10.12. 2019 smo se že petič s pomočjo KO RK Pohorski odred in Centra za socialno delo srečali v prostorih območnega združenja RK Slovenska Bistrica. Po sklepu Sveta KS Pohorski odred smo letos namenili 1000 € za obdaritev 25 otrok iz osmih družin, prebivajočih na območju KS Pohorski odred, po izboru Centra za socialno delo. Tako so prejemniki prejeli za skupno 1000 € vrednostne kartice, posamično za 40 €. Ob takšnem srečanju z vami dragi otroci, ki niste za življenje, ki vam je v tem času dano v naši družbi ničesar krivi ali komu kar koli dolžni, ostanemo nekateri, ki smo se udeležili srečanja, brez besed z orosenimi očmi. Naš namen je, da vam v prihajajočih praznikih s prispevkom polepšamo praznične dni. Otroci s svojimi starši pa kljub vsemu ostajajo v prihajajočem letu 2020 optimistični.
Zato le samo še, Srečno v letu 2020!

Za KS Ludvik Repolusk

 

PRAVILNIK O UPRAVIČENOSTI DONACIJ

Objavljamo Pravilnik za dodeljevanje finančne pomoči društvom, ki so registrirana in delujejo na območju Krajevne skupnosti Pohorski odred oz. v Občini Slovenska Bistrica
Pravilnik je dostopen tukaj.

Za KS Ludvik Repolusk

 

LIPOV PARK V NOVI PODOBI

KS Pohorski odred je skupaj z občinsko upravo uspešno zaključila prenovo Lipovega parka ob Partizanski ulici v Slovenski Bistrici. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo županu dr. Ivanu Žagarju in Občinski upravi za razumevanje, pomoč in finančni prispevek za izvedbo skupnega projekta. Prav tako pa se zahvaljujemo vodstvu in zaposlenim na Komunali d.o.o. Slovenska Bistrica za pomoč pri postavitvi klopi, prometne signalizacije in potrebni zasaditvi ob sami tlakovani stezi in ob igralih. Opominjamo, da je tlakovana steza namenjena izključno samo za pešce in gibalno omejene osebe s prirejenimi pripomočki. (označuje postavljen prometni znak)

Za KS Ludvik Repolusk

 

DOKONČANO OTROŠKO IGRIŠČE V NASELJU SPODNJA LOŽNICA

KS Pohorski odred je v naselju Spodnja Ložnica dokončala otroško igrišče, namenjeno otrokom, kakor tudi vsem ostalim krajanom z namenom druženja. Za pomoč se zahvaljujemo Občinski upravi Občine Slov. Bistrica za posluh pri izdaji dovoljenja in Komunali Slovenska Bistrica za pomoč pri izvedbi tlakovanja in postavitve klopi.

Za KS Ludvik Repolusk

 

PONOVNO OPOZORILO V ZVEZI CEPLJENJA LISIC PROTI STEKLINI!

Obveščamo Vas, da je UVHVVR poslala obvestilo, da bodo zaradi neugodnih vremenskih razmer za letenje (megla, veter), izvajanje jesenske akcije cepljenja lisic proti steklini, ki se je začela 20. septembra 2019, podaljšali do 15. novembra 2019.

Posredujemo vam v vednost, ter da polagate pozornost v vaši neposredni okolici.
Primer cepiva proti steklini:

Za KS Ludvik Repolusk

 

MARTINOVANJE 2019

 

PRIČETEK NACIONALNE AKCIJE ALKOHOL, DROGE IN DRUGE PREPOVEDANE SNOVI V PROMETU
(preneseno iz spletne strani Občine Slov. Bistrica - samo del, več pa na spletni strani) – SPOROČILO ZA JAVNOST

Vozniki vozimo 0,0. S pihanjem 0,0 do vstopnic za koncert Policijskega orkestra!

Ministrstvo za zdravje s partnerji tudi letos opozarja udeležence v cestnem prometu o nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi. Še posebej veliko nesreč, ki jih povzročijo opiti vozniki, se zgodi v času praznikov, zato bomo v novembru in decembru v sodelovanju s Policijo, Javno agencijo RS za varnost prometa, pristojnimi inšpekcijskimi službami, nevladnimi organizacijami in ob medijski podpori Vala 202 izvajali akcijo Slovenija piha 0,0. V okviru akcije bodo policisti poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov na slovenskih cestah. Kršitelje seveda čaka kazen v skladu s predpisi, vzorni vozniki pa bodo nagrajeni in tako morda bližje vstopnici za tradicionalni koncert Policijskega orkestra z gosti.

Da bi bile naše ceste varne za vse prometne udeležence, bodo policisti od 4. do 10. novembra, v času Martinovega, in od 2. do 20. decembra 2019 poostreno preverjali psihofizično stanje voznikov na cestah.

Za prometno varnost smo odgovorni prav vsi prometni udeleženci. Če ste opiti, ne sedajte za volan, temveč naj vozi kdo, ki alkohola ni užival, ali pa uporabite javni prevoz. Skupaj poskrbimo za varnost na naših cestah. Slovenija piha 0,0!

 

Obvestilo - izvajanje meritev s samodejnim merilnikom hitrosti
04.11.2019 (preneseno s spletne strani Občine Slov. Bistrica)

Ob preventivnih prikazovalnikih hitrosti »Vi vozite«, je izvajanje meritev s samodejnim merilnikom hitrosti eden izmed bolj učinkovitih ukrepov, ki zmanjšujejo povprečne hitrosti na cestah.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo bo tako izvedel meritve na občinskih cestah in na odsekih državnih cest v naseljih. Na območju občine bomo meritve hitrosti izvajali predvsem na odsekih cest, kjer so bile podane pobude oziroma zahteve po namestitvi hitrostnih ovir, zaradi pogostih prekoračitev hitrosti.

Občinski redarji bodo kršiteljem, ki bodo prekoračili dovoljeno hitrost v času izvajanja nadzora in jih bo zabeležila samodejna merilna naprava, po pošti vročili plačilni nalog. Pri meritvah hitrosti občinski redarji ne ustavljajo voznikov, ki so prekoračili s splošnim prometnim predpisom ali prometnim znakom omejeno hitrost vožnje.

S plačilnim nalogom bo izrečena globa za storjeni prekršek in določene kazenske točke, odvisno od višine prekoračitve hitrosti, v skladu z določbami Zakona o pravilih cestnega prometa.

Z aktivnostmi, ki so namenjene umirjanju hitrosti, želimo okrepiti zavedanje prometnih udeležencev, da je neprilagojena hitrost lahko velika grožnja za nastanek najhujših prometnih nesreč, zato bi morali biti bolj pozorni na predpisane omejitve hitrosti in vožnjo vselej prilagoditi razmeram na cestah.

Z nadzorom želimo dolgoročno vplivati na voznike, da spremenijo svoj slog vožnje, in sicer da vozijo čim bolj defenzivno, umirjeno ter da so pozorni na šibkejše udeležence v prometu.

 

PREJELI SMO ZAHVALO KO RK POHORSKI ODRED

 

TRADICIONALNO SREČANJE STAREJŠIH KRAJANK IN KRAJANOV KS POHORSKI ODRED

Dne 4.10.2019 sta Krajevna organizacija RK Pohorski odred in KS Pohorski odred organizirali tradicionalno srečanje starejših v Restavraciji Prestige v Slovenski Bistrici.

Za kulturni program so že tradicionalno poskrbeli učenci in učenke OŠ Pohorskega odreda z recitacijami, harmonikašem in pozdravnim nagovorom ravnateljice prof. Tatjano Pufič.

Hvala vsem nastopajočim, mentoricama, ravnateljici, ki so s svojo udeležbo samo potrdili uspešno medgeneracijsko povezanost. Hvala predsednici KO RK Pohorski odred gospe Dragici Pliberšek, vsem neumornim prostovoljkam za neprecenljiv prispevek in predsedniku Območnega združenja RK Slovenska Bistrica gospodu Jožefu Trglecu za pozdravne besede in kratko predstavitev o pomenu in delu prostovoljk in prostovoljcev v humanitarni organizaciji. S skromno pozornostjo smo posebej pozdravili prisotna najstarejša naša krajana gospo Kavčič in gospoda Pravdiča, oba stanujoča Cesta XIV. divizije v Slovenski Bistrici. Še vedno s sloganom, če je volja, dokazujemo, da povezani zmoremo!

Za KS Ludvik Repolusk

 

PARTICIPATIVNI PRORAČUN KS POHORSKI ODRED  - POZIV

Spoštovane krajanke in krajani KS Pohorski odred

Pozivamo vas, da se nam pridružite pri oblikovanju  in porabi dela proračuna, ki nam je kot ožjemu delu lokalne skupnosti,  krajevni skupnosti Pohorski odred dodeljen ob pripravi občinskega proračuna za naslednje leto in do konca mandatnega obdobja konec leta 2022.

Območje KS Pohorski odred zajema naslednje območje;   Del mestnega območja Slovenska Bistrica (Aljaževa ulica, Aškerčeva ulica, Cankarjeva ulica, Cesta XIV. divizije, Cvetlična ulica, Finžgarjeva ulica, Grajska ulica – del, Gregorčičeva ulica, Jenkova ulica, Osojna ulica, Kajuhova ulica – del, Kettejeva ulica, Kopališka ulica, Na Ajdov hrib, Murnova ulica, Nazorjeva ulica, Partizanska ulica – del, Prešernova ulica, Prežihova ulica, Ulica Anice Černejeve, Ingoličeva ulica, Ob stadionu – del, Špindlerjeva ulica – del, Taborniška ulica, Ljubljanska cesta – del, Tomšičeva ulica, Šolska ulica, Prvomajska ulica, Ulica Pohorskega odreda, Ulica Slave Klavore, Vodovnikova ulica, V Zafošt, V Črnec, Vrtnarska ulica, Župančičeva ulica),ter naselje Spodnja Ložnica.

S participativnim proračunom imate – imamo  krajanke in krajani priložnost predlagati nekaj, za kar si želite- želimo, da bi se v naši krajevni skupnosti  zgradilo ali drugače uresničilo. S svojimi predlogi se lahko kot posameznik aktivno vključite v razvoj skupnosti, če menite ali  veste, kaj je za našo krajevno skupnost najbolj primerno in potrebno.

Na Svetu KS Pohorski odred pa je, da predloge zberemo, ter v okviru dodeljenih denarnih sredstev, del le teh namenimo projektom, ki ste jih predlagali v cilju dviga kvalitete bivanja in  razvoja našega skupnega okolja.

Vabljeni, da podate pobude, oblikujete dobre predloge za projekte in nam le te posredujete  na naš spletni naslov info@ks-pohorski-odred.si in  ali po redni pošti na naslov KS Pohorski odred, Tomšičeva ulica 24, 2310 Slovenska Bistrica. 

Rok  5. 10. 2019

Ludvik Repolusk, višji upr. del

Predsednik Sveta KS Pohorski odred

 

Spoštovani starši, skrbniki

Dragi starši, skrbniki in drugi, pozivamo vas, da s svojimi najmlajšimi še pred pričetkom novega šolskega leta obnovite varno šolsko pot, varno prečkanje vozišča, spoštovanje prometnih predpisov, svetlobnih prometnih znakov in podobno.
V kolikor so vam varne poti še neznane, vas pozivamo, da se zglasite pri vodstvih oz. zaposlenih v OŠ Pohorskega odreda in 2. OŠ, kjer vam bodo šolske varne poti z veseljem predstavili.
Poskrbimo za varnost naših najmlajših!

Za KS Ludvik Repolusk

 

 

OBVESTILO

Dne 11. 7. 2019 ob 15. uri bo 5 . redna seja Občinskega sveta občine Slov. Bistrica. Gradivo najdete na spletni strani Občine. Pobude, predloge, kritiko, pohvalo, ali vprašanje lahko posredujete na e- naslov info@ks-pohorski-odred.si.
Vabljeni!

Ludvik Repolusk

 

SPOŠTOVANI!

V Titovem parku pri Soči smo uspešno postavili naprave za vse generacije, tudi za najmlajše. Želimo pa vas opozoriti, da je ob napravah Obvestilo, ki obvešča vse uporabnike, da
- uporaba naprav do 12 let je dovoljena le pod nadzorom staršev oz. skrbnikov;
- uporaba naprav je izključno na lastno odgovornost;
- ob samih igralih ni dovoljeno vodenje in zadrževanje domačih živali, prepoveduje veljaven Odlok o JRM Občine Slov. Bistrica;
- pozivamo vas, da vsi skupaj z napravami ravnamo tako, da bodo le te vsem nam uporabne vrsto let;
Obveščamo vas, da bodo v sam park ob napravah nameščene še štiri klopi, skupaj z Občino Slov. Bistrica pa bomo samo pot v najkrajšem možnem času tudi tlakovali.

Želimo vam mnogo lepih trenutkov in tudi druženja!

Za KS Ludvik Repolusk

 

PREVENTIVNO OPOZORILO

pripravila ga je družba AD Varovanje, kateremu se pridružujemo tudi v Svetu KS Pohorski odred, ker želimo, da počitnice preživite brezskrbno, predvsem pa varno!.

Za KS Ludvik Repolusk

 

NOV USPEH ZA TWIRLING KLUB SAŠO

V soboto 8.6. je v Slovenski Bistrici potekal mednarodni turnir v twirlingu, Slovenia open 2019, na katerem so se pomerili tekmovalci iz Slovenije in Hrvaške.
Tekmovanje je bilo organizirano pod okriljem domačega Twirling kluba Sašo. Hkrati je bil to turnir z največ nastopajočimi doslej, saj je bilo moč videt več kot 210 tekmovalnih nastopov. Twirling klub Sašo pa je tudi na tem tekmovanju dosegel doslej največji uspeh na takšnih turnirjih, saj je v svojo vitrino pospravil novih 19 zlatih, 5 srebrnih ter 3 bronasta odličja, poleg tega pa še 2 x 4. mesto, 5. mesto, 2 x 6. mesto, 9. mesto, 10. mesto, 12. mesto in 14. mesto.
Iskrene čestitke v imenu Sveta KS Pohorski odred in krajank in krajanov.

 

OBVESTILO

V zadnjem času Svet KS prejema vedno več pobud za posek dreves, zaradi različnih vzrokov, po drugi strani pa nas krajani opozarjajo na skrb po nepotrebnem poseku dreves na območju večstanovanjskih zgradb - blokov v Slov. Bistrici. Pridobili smo odgovor s strani pooblaščene osebe g. Motalna iz Komunale d.o.o. Slovenska BIstrica, ki vam ga posredujemo v vednost zaradi lažjega in objektivnega razumevanja glede posegov v naravi.

Za KS Ludvik Repolusk

 

Spoštovani!

Glede na vaše vprašanje vam sporočam, da ne gre za masovno podiranje dreves, temveč za načrtno odstranjevanje dreves. Razlogov za odstranitev je več. Tako smo sami kot vzdrževalec javnih površin predlagali odstranitev skupno 5 dreves na območju celotnega blokovskega naselja in sicer iz vidika varnosti oz. propadlosti drevesa. Laično lahko to nazven vidimo z izraščanjem gliv po deblu, s tehniko pritrkavanja na drevo pa ugotovimo njeno vitalnost. Tako je bil naš predlog za odstranitev enega izmed dobov (Quercus robur), dveh brez (Betula pendula) in dveh navadnih smrek (Picea abies).
Vsa ostala drevesa, ki so se in katera se še bodo odstranila pa se odstranjujejo izključno na pobudo in tudi več pritiskov krajank in krajanov na različnih lokacijah ter pritiskov upravnikov objektov. Prvi sem, ki sem vedno in še bom zagovarjal ohranitev dreves v mestu. In vedno s svojimi strokovnimi mnenji tudi utemeljujem zakaj drevo ne posekati. Še več: za vsako drevo, ki si ga želijo krajani posekati in za katerega zberejo tudi podpise predlagam nadomestna sajenja. Ne nujno na enaki lokaciji, vendar na primerno bližnjem območju. Več dreves smo denimo lani tudi posadili, upam, da ste opazili tudi to. Skupno z novim delom obvozne ceste v IC Impol, nadomestnimi saditvami v blokovskem naselju in lipovem ter grajskem parku se je na vašem območju KS v letu 2018 posadilo preko 130 novih dreves.

Po mojih podatkih bo nekaj dreves žal padlo tudi zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema in tudi tam sem predlagal nadomestno saditev kakovostne drevnine (okoli 60 novih dreves), da se s tem ohrani biotska raznovrstnost. Če seštejemo tudi saditve v zadnjih dveh letih skupno z načrtovanimi bomo v tem delu mesta bogatejši za več kot 220 novih dreves v letih 2016, 2017, 2018 in 2019.

Veliko škode se je v zadnjih desetletjih naredilo z nestrokovnim obrezovanjem predvsem s strani krajank in krajanov in s tem posledično prišlo do več propadanj dreves. Primer tega smo videli tudi ob neurju 2017, ko je nekaj nestrokovno in nepravilno izbranih vrst klonilo pod močjo narave pri otroškem igrišču. Tudi tam smo izvedli nadomestne saditve s precej nadstandardno velikostjo dreves.

Večina drevnine, ki se nahaja na območju blokovskega naselja pa je seveda bila nekontrolirano sajena (s strani prebivalcev) in nekontroliran je bil tudi izbor vrst in sort rastlin, ki ne sodijo v mestno okolje, če naštejem samo nekaj teh: breze, smreke, vrbe, octovec,... Na lokaciji Pohorskega odreda 6 pa se ne spomnim, da bi karkoli izvajali, saj je ob tej stavbi precejšnji delež tudi v lasti družbe Impol.

Glede na to, da vaša krajanka sprašuje po predpisih upam, da nov predlog Odloka o zelenih površinah sprejmemo na občinskem svetu v kratkem, saj ta vsebinsko tudi detajlno določa varstvo zelenih površin in posledično več varovalk, da do podobnih pritiskov zlasti nekaj posameznikov, da se drevesa odstranijo več ne bi prihajalo. V našem podjetju vodimo tudi kataster zelenih površin, kjer so določene conaže, urbana oprema in delno popisana tudi drevesa. Prav iz katastra dreves, ki ga dopolnjujemo in ga bomo nadgradili s pomembnimi informacijami (čas sajenja, vitalnost drevesa, morebitni posegi na drevesu,...) pa lahko razberemo, da z zelenimi površinami v mestu opravljamo skrbno in strokovno.

Z veseljem pa kdaj na to temo pripravim tudi predavanje o pomenu zelenih površin v mestu za prebivalce vaše KS.

Lepo vas pozdravljam,
Modest Motaln, inž. hort.


1. SEJA SVETA KS ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2022

Spoštovane krajanke in krajani KS Pohorski odred!
Dne 12.12.2018 je bila v prostorih krajevne skupnosti prva seja Sveta KS za mandatno obdobje 2018 2022. V tem mandatu bomo Svet KS Pohorski odred sestavljali:
Ludvik Repolusk - predsednik, dr. Peter Cvahte- podpredsednik in člani mag. Rebeka Tramšek, Marko Berdnik, Lidija Ravš, Samo Praprotnik in Tomaž Godec. Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje in vas vabimo, da s skupnimi močmi zagotavljamo pričakovano raven bivanja in kvalitetno izvajanje pristojnih služb v dobro vseh nas.

Za KS Ludvik Repolusk


DOKAZUJEMO DA ZMOREMO

Dne 14.12. 2018 smo se že četrtič s pomočjo KO RK Pohorski odred in Centra za socialno delo srečali v prostorih območnega združenja RK Slovenska Bistrica. Po sklepu Sveta KS Pohorski odred smo 500 € namenili za obdaritev 14 otrok v desetih družinah, prebivajočih v KS Pohorski odred, po izboru Centra za socialno delo. Tako so prejemniki prejeli za skupno 500 € vrednostne kartice, posamično za 40 €.Vsi skupaj pa smo po izročitvi vrednostnih bonov bili še enkrat več vidno ganjeni, ko vidiš in spoznaš, kako malo je potrebno, da vidiš iskrice veselja v očeh zbranih otrok.

Za KS Ludvik Repolusk

 


CVETNI PETEK 2019

 

 

CVETNI PETEK 2019

KS Pohorski odred, dne 12.04.2019, organizira tradicionalni že 73. »CVETNI PETEK« na ustaljenih lokacijah. Vljudno vabljeni.


VOŠČILO !

Naj Vam božični čas, čas miru, razveseli srce,
leto 2019 pa z veseljem , srečo in zdravjem obdari.

 


O P O Z O R I L O

Spoštovane krajanke in krajani, občanke in občani.
Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, ni dovoljena v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, šol, vrtcev, in drugih javnih zavodih,v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Opozarjamo tudi na nevarnost izdelovanja pirotehničnih zmesi ali izdelkov doma.Uporaba je dovoljena med 26. decembrom in 2. januarjem. Pri uporabi pa ne pozabimo na domače živali.

Za Svet KS Pohorski odred, Ludvik Repolusk

 


OPOZORILO !

Spoštovane krajanke in krajani, občanke in občani.
Pred nami so božično novoletni praznični dnevi, da bodo varni in predvsem takšni, kot ste jih načrtovali, vas želimo ponovno opozoriti na lastno varnost, varnost premoženja, predvsem pa:
- odsotnosti ne sporočajte po družbenih omrežjih, zagotovite si nadzor v času daljše odsotnosti, dvig pošte itd., zaklepajte svoja stanovanja in hiše, pustite v času odsotnosti prižgana svetila v stanovanjih, radio, TV sprejemnik in podobno;
- vozila zaklepajte, v vozilih ne puščajte vrednih predmetov, predvsem ne na vidnih mestih, npr. ženske torbice in podobno;
- v kolikor ste oškodovani ob vlomu v avto, stanovanje itd. obvestite Policijo na 113, ter s svojimi ravnanji ne uničujte morebitnih sledi, ki so jih pustile neznane osebe.

Za KS Ludvik Repolusk

 

 

MOTORIČNI PARK

 

Spoštovani, kljub nekaterim pesimistom, kljub prijavi inšpekcijskemu organu in ogledu na kraju samem, smo dokončali zastavljen cilj in poleg dokončanja motoričnega parka za vse generacije (fitnesa na prostem) smo uspeli lipov park osvetliti in s tem omogočili varno hojo v nočnem času. Občane in občanke – krajane in krajanke pa vabimo, da čim več koristijo naprave.


za KS Ludvik Repolusk

 

 

GRADNJA MOTORIČNEGA PARKA

 

Oprema Motoričnega parka za vse generacije (fitnes naprave na prostem ) je že postavljena. Dostop k napravam, javna razsvetljava in ureditev peš poti pa bo urejena v drugi fazi. Šele zatem bo vidna celostna podoba lipovega parka.


za KS Ludvik Repolusk

 

 

GRADNJA MOTORIČNEGA PARKA

 

Temelji za naprave v motoričnem parku so že razporejeni, prav tako pa je že delno urejena tudi sama okolica. Nameščenih bo okoli 17 naprav in nahajal se ob povezovalni peš poti med Partizansko in Prežihovo ulico. Motorični park bo zgrajen z investicijskimi sredstvi KS in s pomočjo Občine Slov. Bistrica in družbe Impol 2000 d.d. Slovenska Bistrica.


za KS Ludvik Repolusk

 

 

VARNO PREČKANJE ŠPINDLERJEVE ULICE

 

Na pobudo krajanov smo podali vlogo na Oddelek za okolje in prostor v zvezi umestitve prehoda za pešce v križišču Špindlerjeve in Cankarjeve ulice. Prehod bo sedaj omogočal varno prečkanje Špindlerjeve ulice naših otrok (šolska pot) in vseh ostalih uporabnikov, ki zatem gredo po Štancerjevi ulici v smeri Ul. Ob stadionu in obratno.


za KS Ludvik Repolusk

 

 

PRIREDITEV - 24 ZLATA VRTNICA

 

Danes je na Tinju bila izvedena že 24. prireditev "ZLATA VRTNICA". Komisija pri Medobčinski turistični zvezi je podelila skupno 98 priznanj v različnih kategorijah. KS Pohorski odred je po odločitvi komisije prejela "Bronasto vrtnico", kar gre zahvala vsem krajanom, predvsem pa uslužbencem Komunale d.o.o Slovenska Bistrica za ves trud, energijo in strokovnost, da živimo v prijaznem in urejenem okolju. Čestitke vsem prejemnikom naše KS, prav tako pa tudi vsem ostalim prejemnikom priznanj. Hvala tudi nastopajočim in vsem ostalim, ki so poskrbeli za program in pogostitev.


za KS Ludvik Repolusk

 

 

OPOZORILO !

 

Spoštovane krajanke in krajani, občanke in občani.

Pred nami so šolske počitnice, praznični dnevi in jesensko zimski čas, kjer se dnevi krajšajo, zato vas želimo ponovno opozoriti na lastno varnost, varnost premoženja, predvsem pa:
- pazite na lastno varnost tako, v domačem okolju, kot tudi kot udeleženci v cestnem prometu, uporabljajte tako pešci kot tudi vozniki koles z motorjem, kolesarji svetla oblačila in odsevna telesa;
- odsotnosti ne sporočajte po družbenih omrežjih, zagotovite si nadzor v času daljše odsotnosti, dvig pošte itd., zaklepajte svoja stanovanja in hiše, pustite v času odsotnosti prižgana svetila v stanovanjih, radio, TV sprejemnik in podobno;
- vozila zaklepajte, v vozilih ne puščajte vrednih predmetov, predvsem ne na vidnih mestih, npr. ženske torbice in podobno;
- v kolikor ste oškodovani ob vlomu v avto, stanovanje itd. obvestite Policijo na 113, ter s svojimi ravnanji ne uničujte morebitnih sledi, ki so jih pustile neznane osebe. Poskrbite za svojo varnost in polagajte pozornost na neznane osebe in vozila tudi v vaši bližnji okolici.

Ludvik Repolusk

 

 

Spoštovani starši in skrbniki

 

Mnogi naši najmlajši bodo te dni prvič stopili v šolske gradbe, učilnice, prvič spoznali in slišali šolski zvonec. Da bi jim bil ta dan, kot tudi vsi dnevi v letu varni, uspešni, Vas dragi starši, skrbniki in drugi pozivamo, da s svojimi najmlajšimi še pred pričetkom novega šolskega leta obnovite varno šolsko pot, varno prečkanje vozišča, spoštovanje prometnih predpisov, svetlobnih prometnih znakov in podobno.

Prav tako pa je na nas starejših, da ne samo prve dni v novem šolskem letu, temveč skozi vse leto spoštujemo tudi prometna pravila, saj bomo le na ta način dali svoj prispevek za varno otroštvo naših najmlajših.

V kolikor so vam varne šolske poti še neznane, vas pozivamo, da se zglasite pri vodstvih oz. zaposlenih v OŠ Pohorskega odreda in 2. OŠ, kjer vam le te z veseljem predstavili.

Srečno!

Za Svet KS Pohorski odred

Ludvik Repolusk

 

 

 

POVABILO

 

V teh vročih dneh smo kar nekako pozabili na naš lep mestni park (gabrov drevored), kjer je temperatura nekaj stopinj nižja, kot na razbeljenem asfaltu! Vsem takšna naravna osvežitev v naši okolici vendarle ni dana, zato vabljeni!

Za KS Ludvik Repolusk

 

 

 

 

»HVALA«

 

Ljudje smo res zanimiva bitja. Ko je potrebno kritizirati, so nas polna usta kritike, fotografij v medijih in na družbenih omrežjih. Ko pa je potrebno nekomu reči preprosto hvala, ali pohvaliti skupino ljudi za dobro opravljeno delo, pa nas enostavno ni. Pa tako malo je potrebno.

Zahvaljujemo se zaposlenim v tehničnem sektorju Občinske uprave Slovenska Bistrica, sami se radi tudi poimenujejo »demolition group«, kot tudi zaposlenim v Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica za opravljeno delo v samem mestnem parku, ki meji na zemljišče bivšega Crouzeja – Partizanska ulica 24 Slovenska Bistrica, za odstranitev razpadajočega nadstreška na dvorišču, ter odstranitev korenin in posušenega drevja. Sedaj se lahko še z večjim ponosom pohvalimo tako z urejenostjo samega parka na eni strani in urejenim dvoriščem , kjer domujejo različna društva in manjša podjetja.

Pa še predlog za koriščenje dvoriščne površine, ki ga je v razmišljanju podal Janko Mlakar – Jaka rekoč, to je lahko tudi prostor za postavitev prometnega poligona za izobraževanje naših učencev, pa še bi se lahko naštevalo. Prostor je, ideje so, potrebna je še samo volja tistih, ki o tem odločajo.

 

Ludvik Repolusk, višji upr. del.

Predsednik Sveta KS Pohorski odred

 

 

 

 

USPEŠNA DOGRADITEV JAVNE RAZSVETLJAVE

 

Po pridobitvi soglasij in dovoljenj smo pretekli vikend uspešno dogradili in priklopili del javne razsvetljave v Jenkovi ulici Slov. Bistrica.


za KS Ludvik Repolusk

 

 

OBVESTILO

 

V naslednjih dneh se bodo pričela gradbena dela na peš poti med Partizansko ulico in Prežihovo ulico v Slovenski Bistrici. Rekostrukcija poti, katero financira KS Pohorski odred in Občina Slov. Bistrica je predvidena z namestitvijo javne razsvetljave in asfaltiranjem same peš poti. Prizadevamo si tudi, da namestimo pitnik vode ob sami peš poti. Vse uporabnike ob izvajanju gradbenih del prosimo za razumevanje.


Za KS Ludvik Repolusk

 


OBVESTILO

 

Stanovalci ob Partizanski ulici 32, 34, 36 in ostali uporabniki bodo lahko končno varno prečkali vozišče na sami Partizanski ulici, saj smo pridobili novi prehod. Hvala občinski upravi za posluh.


Za KS Ludvik Repolusk

 


ODPRAVLJENA ARHITEKTONSKA OVIRA

 

Uslužbenci Komunale Slovenska Bistrica so nam prisluhnili, si ogledali in odpravili arhitektonsko oviro na Partizanski 37 Slov. Bistrica ( pri Soči), predvsem za gibalno omejene osebe, kot tudi za vse ostale uporabnike pločnika. Opozarjamo, da je pločnik namenjen pešcem in ne kolesarjem in voznikom koles s pomožnim motorjem. Hvala Komunali Slovenska Bistrica in g. Babšeku.


Za KS Ludvik Repolusk

 

 

TRADICIONALNO SREČANJE STAREJŠIH KRAJANK IN KRAJANOV KS POHORSKI ODRED

 

Dne 12.10. 2018 je Krajevna organizacija RK Pohorski odred in KS Pohorski odred organizirala tradicionalno srečanje starejših v Restavraciji Prestige v Slovenski Bistrici.
Za kulturni program so že tradicionalno poskrbeli učenci in učenke OŠ Pohorskega odreda z recitacijami, ansamblom Pre Plet z mentoricama , ravnateljico prof. Tatjano Pufič in pevke društva Metulj.
Hvala vsem nastopajočim,mentoricama, ravnateljici , ki so s svojo udeležbo samo potrdili uspešno medgeneracijsko povezanost. Hvala predsednici KO RK Pohorski odred gospe Dragici Pliberšek , vsem neumornim prostovoljkam za neprecenljiv prispevek in sekretarki Območnega združenja RK Slovenska Bistrica gospe Mariji Bračič. S skupnimi dejanji dokazujemo, da povezani zmoremo...

Za KS Ludvik Repolusk

 

 

ODZIV PRISTOJNIH V OBČINSKI UPRAVI NA ZAHTEVO STANOVALCEV KAJUHOVE ULICE

 

V svetu KS pozdravljamo odziv pristojnih v občinski upravi na problematiko izpostavljeno s strani krajank in krajanov. Preseneča pa dejstvo, da ni bil na sam sestanek povabljen predstavnik KS Pohorski odred. Vabljeni bi po potrebi lahko tudi podal še dodatna pojasnila prav zvezi tovrstne problematike, ne samo v Kajuhovi ulici, temveč tudi širše.

Objavljamo vsebino dopisa podžupana g. Stanislava Mlakarja;

 

Spoštovani g. predsednik,

v zvezi dopisa, ki si nam ga poslal dne 24.7.2018 v zvezi problematike varnosti v cestnem prometu v Kajuhovi ulici v Slovenski Bistrici, smo se danes sestali pri županu dr. Žagarju (komandir Lubej, vodja MIR Vrečko, predsednik SVCP Leskovar, referent za ceste Pučnik, predsednik varnostnega sosveta Mlakar) in obravnavali tudi omenjeno perečo problematiko.

Strinjali smo se z ugotovitvami, navedenimi v dopisu. V smislu razrešitve te problematike, smo se dogovorili naslednje:

1. G. Marko Pučnik pregleda cestno prometno signalizacijo v Kajuhovi ulici, še posebej znake za omejitev hitrosti in jih po potrebi uskladi v skladu z zakonodajo s tega področja;

2. Policisti bodo izvajali meritve hitrosti na tem območju in na ta način prispevali k umiritvi hitrosti v tej ulici;

3. Pred začetkom šolskega leta se bomo pri županu ponovno sestali v enaki sestavi in se seznanili z rezultati teh ukrepov v tej ulici in tudi na drugih območjih, o katerih je tekla beseda na današnjem sestanku. Po potrebi se bomo dogovorili še za dodatne ukrepe.

S spoštovanjem in lep pozdrav,

Stanislav Mlakar
Podžupan

 

 

ZAHTEVA STANOVALCEV KAJUHOVE ULICE

 

Na nas so se obrnili stanovalci zgornjega dela Kajuhove ulice z zahtevo po umiritvi prometa na tem delu ulice. V nadaljevanju objavljamo njihov dopis in vsebino elektronske pošte, poslane pristojnim ( Oddeleku za okolje in prostor, županu, policiji ).

 

 

Poslano na Oddelek za okolje in prostor , županu …

Spoštovani;

V prilogi vam posredujemo dopis in podpise krajanov z jasno izraženo zahtevo po ureditvi oziroma umiritvi hitrosti prometa na sami Kajuhovi ulici v Slovenski Bistrici. Posebej je v dopisu izpostavljeno vozišče v delu Kajuhove ulice, iz smeri izgrajenega dela obvoznice pri Impol-u v smeri Špindlerjeve oz. Ljubljanske ulice v Slovenski Bistrici.

V tej zvezi naslovnika pozivamo, da se v prvi vrsti zagotovi občankam in občanom prometna varnost na navedenem območju. Zavedamo se, da je to samo ena od izpostavljene tovrstne problematika na našem območju, to je KS Pohorski odred, saj je tovrstna problematika tudi širša tako na območju mesta Slov. Bistrica, kot tudi drugih naselij v Občini Slovenska Bistrica.

Kljub izdelanemu projektu Celovite prometne strategije v Občini Slovenska Bistrica, je po našem mnenju potrebno tovrstno problematiko obravnavati prioritetno, predvsem pa dolgoročno z vidika varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu in občank in občanov.

V cilju zagotavljanja tudi prometne varnosti iz vidika omejevanja hitrosti na posameznih mestnih ulicah in v delih posameznih naselij v Občini Slovenska Bistrica, posredujemo dopis poleg naslovnika tudi županu dr. Ivanu Žagarju, predstavniku javne službe Komunala d.o.o. g. Primožu Babšku, predsedniku Varnostnega sosveta in podžupanu g. Stanislavu Mlakarju in predsedniku Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu g. Dušanu Leskovarju, vsem z namenom, da se najdejo dolgoročne rešitve. Dolžni smo zagotoviti varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

Prepričani smo, da si nihče ne želi posledice, ki bi lahko tako ali drugače zaznamovala neaktivnost oz. neodzivnost lokalne skupnosti oz. njenega ožjega dela, na predmetno ali podobno zadevo.

V pričakovanju odgovora, ter tudi ustreznih rešitev, vas lepo pozdravljamo.

Prosimo, da potrdite prejem e-pošte.


Ludvik Repolusk, višji upr. del.
Predsednik Sveta KS Pohorski odred

Poslano na PP Slovenska Bistrica dne 24. 7. 2018

Spoštovani;

V prilogi vam posredujemo dopis s podpisi naših krajanov. V dopisu navajajo problematiko prekoračenih hitrosti s strani voznikov v Kajuhovi ulici, predvsem v delu Kajuhove ulice, ki vodi od priključka obvoznice pri Impolu v smeri Špindlerjeve oz. Ljubljanske ulice v Slovenski Bistrici.

V tej zvezi vas vljudno naprošamo, da s svojo prisotnostjo in po potrebi tudi meritvami hitrosti preverite navedbe samih krajanov, ter nas v doglednem času v zvezi vaših ugotovitev tudi pisno obvestite. Zavedamo se, da ta nadzor in meritev hitrosti ne bo dolgoročna rešitev za naše krajane in krajanke, vendar pa želimo na ta način tudi pridobiti objektivno oceno varnosti in morebitne ogroženosti samih uporabnikov z vaše strani, kot institucije, ki med drugim skrbi tudi za našo splošno varnost in nenazadnje tudi za prometno varnost v našem skupnem okolju.


Prosimo, da prejem e-pošte potrdite.


Lepo pozdravljeni.

Ludvik Repolusk, višji upr. del.
Predsednik Sveta KS Pohorski odred

 

 

ČISTILNA AKCIJA “OČISTIMO SVOJ KRAJ”

 

POTEKALA BO V SOBOTO 7.4.2018 OD 9.00 - 13.00 PO POSAMEZNIH KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

VABLJENI V ČIM VEČJEM ŠTEVILU!

ZBIRNI MESTI ZA PROSTOVOLJCE;

KS POHORSKI ODRED - križišče pri domu ostarelih in sedež KS Tomšičeva 24

 

 

CVETNI PETEK 2018

 

 

 

CVETNI PETEK 2018 - OBVESTILO PRODAJALCEM

 

OBVEŠČAMO VAS, DA ORGANIZIRAMO VSAKOLETNI TRADICIONALNI SEJEM “72 CVETNI PETEK“,  KI BO DNE  23.3.2018  V SLOVENSKI BISTRICI.

PRODAJNI PROSTORI ZA PRODAJALCE SUHE ROBE /tovorna vozila) SO PREDVIDENI NA STARI LOKACIJI PRED STARO TELOVADNICO, OSTALI PRODAJALCI PA BOSTE RAZPOREJENI NA ŽE USTALJENI OGRAJENI LOKACIJI.

ZARADI RAZPOREDITVE PRODAJNIH PROSTOROV, KATERE BOMO PREDHODNO PRIPRAVILI IN OZNAČILI VAS POZIVAMO, DA NA ZGORNJI NASLOV KRAJEVNE SKUPNOSTI  POSREDUJETE  VLOGO

VLOGA  SE NAHAJA NA SPLETNI STRANI KS  www.ks-pohorski-odred.si

 

- CENA ZA TEKOČI METER PRODAJNEGA PROSTORA JE 10 EUR

 

OPOZARJAMO VAS, DA PRODAJA NA KAKRŠEN KOLI DRUGI NAČIN NE BO MOGOČA.

ZA DODATNE INFORMACIJE SE LAHKO OBRNETE NA PREDSEDNIKA KS LUDVIKA  REPOLUSK  GSM 041 462 544.

ZADNJI ROK PRIJAVE ZARADI VELIKEGA ZANIMANJA JE SREDA 7. 3. 2018!

PRIJAVE LAHO POSREDUJETE  TUDI PO ELEKTRONSKI POŠTI!

Ludvik Repolusk, višji upr. del.
Predsednik sveta KS Pohotrski odred


VLOGA PRODAJALCEV

 

 

 

NA DOBRODELNOST NE SMEMO POZABITI !

 

Dne 15.12. 2017 smo se s pomočjo KO RK Pohorski odred, Centra za socialno delo Slov. Bistrica in s pomočjo zaposlenih Zavarovalnice Sava d.d., Predstavništva v Slovenski Bistrici srečali v prostorih območnega združenja RK Slovenska Bistrica. Po sklepu Sveta KS Pohorski odred smo 500 € namenili za obdaritev 20 otrok v desetih družinah, prebivajočih v KS Pohorski odred, po izboru Centra za socialno delo. Prispevek so pridodali zaposleni Predstavništva Zavarovalnice Sava d.d. Slov. Bistrica, ter KO RK Slovenska Bistrica.Tako so prejemniki prejeli za skupno 800 € vrednostne kartice, posamično za 40 €.
Vsem še enkrat hvala.
Skupaj smo dokazali, da če hočemo, tudi zmoremo, polepšati praznične dneve posameznikom in družinam.

 

 

 

 

PRIDOBITEV ZA UPORABNIKE

 

Po sklepu Sveta KS Pohorski odred je bil postavljen avtobusni nadstrešek na avtobusnem postajališču v križišču Ljubljanske in Špindlerjeve ulice za smer Poljčane oz. Slovenske Konjice.

 

 

 

 

ANONIMNI DOPIS STANOVALCEV OBMOČJA KUGL

 

Prejeli smo anonimno dopis stanovalcev območja Kugl, ki ga objavljamo v celoti. Prav tako objavljamo odgovor Upravne enote Slovenska Bistrica in Oddelka za okolje in prostor občine Slovenska Bistrica na Dopis stanovalcev Kugla.

ANONIMKA

Odgovor UE

Odgovor OOP

 

 

DOGRAJENA JAVNA RAZSVETLJAVA

 

V Prvomajski ulici 8-10 smo uspešno dogradili javno razsvetljavo in s tem zaokrožili izgradnjo javne razsvetljave ob večstanovanjskih zgradbah v Tomšičevi ulici in Prvomajski ulici.

 

 

 

SREČANJE STAREJŠIH KS POHORSKI ODRED 2017

 

KO RK Pohorski odred je s skupaj s KS Pohorski odred dne 10.11.2017 organiziral tradicionalno srečanje starejših. Letos je bilo srečanje izpeljano v OŠ Pohorskega odreda, srečanja pa se je udeležilo 101 krajanka in krajan iz območja KS Pohorski Odred.

Posebna zahvala gre vodstvu šole Pohorskega odreda za gostoljubje, mentoricam, učencem in učenkam pa za lepo izveden kulturni program. Posebna zahvala pa gre tudi predsednici KO RK Pohorski Odred gospe Dragici Pliberšek in vsem prostovoljkam, ki vsakodnevno skozi vse leto opravljate to plemenito dejanje.

Hvala!

 

 

 

PREJELI SMO ZAHVALO KO RK POHORSKI ODRED SLOVENSKA BISTRICA

 

 

 

POZIV !

 

Spoštovani starši, skrbniki …

Mnogi naši najmlajši bodo ob začetku šolskega leta prvič stopili v šolske prostore, učilnice, prvič spoznali in slišali šolski zvonec. Da bi jim bil ta dan, kot tudi vsi dnevi v letu lepi, varni, uspešni, Vas dragi starši, skrbniki in drugi pozivamo, da s svojimi najmlajšimi še pred pričetkom novega šolskega leta obnovite varno šolsko pot, varno prečkanje vozišča, spoštovanje prometnih predpisov, svetlobnih prometnih znakov in podobno.

-V kolikor so vam varne poti še neznane, vas pozivamo, da se zglasite pri vodstvih oz. zaposlenih v OŠ Pohorskega odreda in 2. OŠ, kjer vam bodo šolske varne poti z veseljem predstavili.

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

OBNOVLJENA IGRALA IN KLOPI

 

Svet KS je po programu obnovil igrala v Prvomajski ulici, v Tomšičevi ulici in Ul. Pohorskega odreda. Prav tako smo obnovili klopi v Tomšičevi ulici.Obnovili pa smo tudi klopi v Kopališki ulici katera je namestilo Društvo Vintgar.
Želimo si, da tako igrala kot tudi klopi, ki so naša skupna last, služijo svojemu namenu.

 

 

ZAHVALA IN POZIV

 

Zahvaljujemo se Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, predsedniku g. Dušanu Leskovarju, ter ostalim deležnikom za resnično hiter odziv in prestavljen, sedaj viden prikazovalnik hitrosti pri prehodu za pešce. Istočasno pa pozivamo odgovorne za nujno odstranitev drevesa ob samem prehodu za pešce, ki popolnoma zastira čakajoče za prečkanje vozišča na navedeni lokaciji. 
Odstranitev drevesa bo omogočala varno prečkanje vozišča vseh udeležencev, brez ogrožanja varnosti s strani voznikov vozečih v smeri mesta Slov. Bistrica.

Za Svet KS Pohorski odred, Ludvik Repolusk

 

 

CVETNI PETEK 2017 - OBVESTILO PRODAJALCEM

 

OBVEŠČAMO VAS, DA ORGANIZIRAMO VSAKOLETNI TRADICIONALNI SEJEM „CVETNI PETEK“,  KI BO DNE  7. 4. 2017  V SLOVENSKI BISTRICI.

PRODAJNI PROSTORI ZA PRODAJALCE SUHE ROBE SO PREDVIDENI NA STARI LOKACIJI PRED STARO TELOVADNICO, VSI OSTALI PRODAJALCI PA BOSTE  NAMEŠČENI NA LANSKI LOKACIJI, KI SE NAHAJA NA  DRUGI STRANI CESTE  V „BIVŠIH PROSTORIH  MERCATORJA“, POD NADSTREŠNICO IN ZUNAJ.

ZARADI RAZPOREDITVE PRODAJNIH PROSTOROV, KATERE BOMO PREDHODNO PRIPRAVILI IN OZNAČILI VAS POZIVAMO, DA NA ZGORNJI NASLOV KRAJEVNE SKUPNOSTI  POSREDUJETE  VLOGO

VLOGA  SE NAHAJA NA SPLETNI STRANI KS  www.ks-pohorski-odred.si

 

- CENA ZA TEKOČI METER PRODAJNEGA PROSTORA JE 10 EUR

 

OPOZARJAMO VAS, DA PRODAJA NA KAKRŠEN KOLI DRUGI NAČIN NE BO MOGOČA.

ZA DODATNE INFORMACIJE SE LAHKO OBRNETE NA PREDSEDNIKA KS LUDVIKA  REPOLUSK  GSM 041 462 544.

ZADNJI ROK PRIJAVE ZARADI VELIKEGA ZANIMANJA JE PETEK 20. 3. 2017!

VLOGA  SE NAHAJA NA SPLETNI STRANI KS  www.ks-pohorski-odred.si

PRIJAVE LAHO POSREDUJETE  TUDI PO ELEKTRONSKI POŠTI!

Predsednik sveta KS Ludvik Repolusk, Višji .upr. del.


VLOGA PRODAJALCEV

 

 

NE, NISMO POZABILI …

 

Dne 21.12.2016 smo s pomočjo KO RK Pohorski odred, Centra za socialno delo Slov. Bistrica v prostorih območnega združenja RK Slovenska Bistrica, po sklepu Sveta KS Pohorski odred v višini 500 € obdarili z vrednostnimi boni v višini od 50,00 € do 150,00 € osem socialno in materialno ogroženih družin z 21 otroci iz območja KS Pohorski odred. Ob tem se zahvaljujemo Petrolu d. d. Ljubljana za dotirana sredstva, kot tudi krajevni organizaciji RK Pohorski odred za njihov denarni prispevek in pripravljena darila za naše najmlajše.

Dokazali smo, da nismo pozabili na vas in da ste z nami. Sklepna misel je bila, da bi bilo leto 2017 bolj spodbudno, bolj strpno, več enakih možnosti za vse nas, pa Srečno !

Po srečanju smo prejeli Zahvalo v imenu prejemnikov, ki ga je posredovala sekretarka območnega združenja RK Slov. Bistrica Marija Bračič, ki ga v celoti navajamo:

Spoštovani predsednik Sveta KS Pohorski odred Ludvik Repolusk,

iskrena hvala za solidarnostno dejanje, ki je prejemnikom pomoči prižgalo lučko v očeh in polepšalo praznični čas. Hvala, ker v vodstvu KS Pohorski odred zaznate tegobe in stiske današnjega časa in ste družbeno odgovorni do svojih krajank in krajanov. Dobrodelnost je vedno znova izziv.

Še enkrat hvala v imenu vseh prejemnikov.

Marija Bračič

Ludvik Repolusk, višji upr. del.
Predsednik Sveta KS Pohorski odred

 

 

 

O P O Z O R I L O

 

Spoštovane krajanke in krajani, občanke in občani.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, ni dovoljena v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so namenjeni takšni uporabi in so tudi označeni. Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Opozarjamo tudi na nevarnost izdelovanja pirotehničnih zmesi ali izdelkov doma.

Za Svet KS Pohorski odred, Ludvik Repolusk

 

 

 

O P O Z O R I L O

 

Spoštovane krajanke in krajani, občanke in občani.

Pred nami je veseli december in praznični dnevi, zato vas želimo ponovno opozoriti na lastno varnost, varnost premoženja, predvsem pa:

- pazite na lastno varnost tako v domačem okolju, kot tudi kot udeleženci v cestnem prometu, uporabljajte tako pešci kot tudi vozniki koles z motorjem, motornih koles, kolesarji svetla oblačila ali pa odsevna telesa;

- odsotnosti ne sporočajte po družbenih omrežjih, zagotovite si nadzor v času daljše odsotnosti, dvig pošte itd., zaklepajte svoja stanovanja in hiše, pustite v času odsotnosti prižgana svetila v stanovanjih, radio, TV sprejemnik in podobno;

- vozila zaklepajte, v vozilih ne puščajte vrednih predmetov, predvsem ne na vidnih mestih, npr. ženske torbice in podobno;

- v kolikor ste oškodovani ob vlomu v avto, stanovanje itd. obvestite Policijo na 113, ter s svojimi ravnanji ne uničujte morebitnih sledi, ki so jih pustile neznane osebe.

Poskrbite za svojo varnost in tudi varnost drugih!

Ludvik Repolusk, višji upr. del.
Predsednik Sveta KS Pohorski odred

 

 

 

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU NAD KS POHORSKI ODRED

 

Seznanjamo vas s Poročilom o opravljenem nadzoru nad finančno materailnem poslovanju nad KS Pohorski odred, ki ga je opravil Nadzorni odbor občine Slovenska Bistrica in z Odzivnim poročilom, s katerim se je KS Pohorski odred odzvala na omenjeno Poročilo.

Poročilo o opravljenem nadzoru

Odzivno poročilo KS Poh. odred

 

 

KS POHORSKI ODRED NA FACEBOOK-U

 

VABLJENI k aktivnemu sodelovanju na naši Facebook strani;

https://www.facebook.com/Krajevna-skupnost-Pohorski-odred-603199779828739/

 

 

Obvestilo in poziv občankam in občanom

 

Občina Slovenska Bistrica želi vsem občanom omogočiti možnost dostopa do širokopasovnih priključkov najvišjih hitrosti za potrebe dostopa do interneta in drugih širokopasovnih storitev, ki bodo v prihodnosti ključnega pomena za razvoj družbe na več področjih (e-zdravstvo, e-uprava, storitve v oblaku, itd.). Predvidoma v prihodnjem letu bodo razpisana sredstva za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij, ki bodo:

• 96% gospodinjstvom v občini zagotavljala širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s in

• 4% gospodinjstvom v občini zagotavljala širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 30 Mb/s.

V ta namen je potrebno preveriti, kakšne so dejanske potrebe in interes občanov za koriščenje širokopasovnih priključkov, zato vas vljudno prosimo, da objavite anketo na vaši spletni strani in jo delite med čim več krajanov vaše krajevne skupnosti. Anketo naj izpolnjuje samo en član vsakega gospodinjstva oz. en predstavnik vsakega podjetja/organizacije.

Anketo najdete na povezavi: https://goo.gl/forms/79s9ECOFdfiQ0hpG3

Za vaše sodelovanje se iskreno zahvaljujemo.

Za več informacij glede ankete vam je na voljo ga. Tina Zupan na tel. št. 02/292 72 11.

 

Ludvik Repolusk
Predsednik Sveta KS Pohorski odred

 

 

SREČANJE STAREJŠIH KS POHORSKI ODRED 2016

 

Dne 7.10.2016 je krajevna organizacija RK Pohorski odred skupaj s Svetom KS Pohorski odred organizirala tradicionalno letno srečanje starejših prebivajočih na območju KS Pohorski odred v Restavraciji Sodexo v Slovenski Bistrici. Vabilu se je letos odzvalo okoli osemdeset krajank in krajanov, starejših več kot 70 let.

Vse prisotne je v imenu KO RK Pohorski odred pozdravila Dragica Pliberšek, zatem pa je vse prisotne v imenu učenk in učencev, ter zaposlenih v OŠ Pohorskega odreda pozdravila tudi ravnateljica OŠ Pohorskega odreda prof. Tatjana Pufič. Za kulturni program so poskrbeli učenci in učenke OŠ Pohorskega odreda, ki so s svojim programom navdušili vse prisotne, kar se je kazalo predvsem na zadovoljnih obrazih krajank in krajanov.
V imenu Sveta KS Pohorski odred je prisotne pozdravil predsednik Ludvik Repolusk, pozdravila pa jih je tudi sekretarka OO RK Slovenska Bistrica Marija Bračič. Če povzamemo vse pozdravne govore prisotnim, je skupna ugotovitev, da brez neumornih prostovoljk in prostovoljcev, ki delujejo v KO RK Pohorski odred, kot tudi širše, danes družba enostavno ne bi zmogla zagotavljati določene kvalitete bivanja in skrbi predvsem za starejše krajanke in krajane.

Ludvik Repolusk se je ob koncu kulturnega programa v imenu Sveta KS in prisotnih krajank in krajanov zahvalil ravnateljici OŠ Pohorskega odreda, mentoricam in nastopajočim za dolgoletno sodelovanje pri sami organizaciji in sodelovanju vsakoletnega srečanja. Prav tako je opozoril na visok jubilej 150 let delovanja RK na območju sedanje R Slovenije in 70 letnico delovanja Zveze društev upokojencev Slovenije. Ob tem pa se je zahvalil vsem prostovoljkam KO RK, sekretarki Mariji Bračič, ki nesebično s svojo energijo, znanjen in pomočjo, pomagajo tako pri organizaciji vsakoletnega srečanja, kot tudi vsem pomoči potrebnim skozi vse leto.

Vsem sodelujočim še enkrat iskrena hvala.

 

Ludvik Repolusk, višji upr. del.
Predsednik Sveta KS Pohorski odred

 

 

 

22. ZLATA VRTNICA 2016

 

Spoštovani!

Svet KS Pohorski odred vabi vse krajanke in krajane, gospodarske subjekte in druge, da se vključijo v tradicionalno akcijo » ZLATA VRTNICA 2016 «

Že 22 let se člani Medobčinske turistične zveze skupaj z nami trudijo, da bo naš življenjski prostor lep, cvetoč in urejen, s tradicionalno akcijo ZLATA VRTNICA 2016 - ocenjevanje urejenosti okolja. Akcija poteka na območju občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica.

S to akcijo spodbujajo podjetja, zasebnike in prebivalce omenjenih občin, vasi in zaselkov, da vedno več pozornosti namenjajo urejenemu okolju, ki je pogoj za razvoj turizma, prav tako pa pripomore tudi k dobremu počutju tako turistov kot domačinov.

V akcijo 22. ZLATA VRTNICA 2016 želijo vključiti čim več ljudi, trajala pa bo vse do konca septembra 2016 in jo podpira tudi Turistična zveza Slovenije (projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna).

V A B L J E N I !

 

 

DVE EVROPSKI ZLATI ZA TWIRLING KLUB SAŠO

 

V Slov. Bistrici je od 1.7. – 3.7. potekal Evropski klubski pokal EFBT v twirlingu pod okriljem matične Twirling zveze Slovenije v sodelovanju s Twirling klubom Sašo iz Slovenske Bistrice. Nastopilo je 14 evropskih klubov, med njimi tudi domači Twirling klub Sašo iz Slov. Bistrice. Od petka pa do sobote so v Športni dvorani Slov. Bistrica potekala predtekmovanja oz. kvalifikacije in kljub izjemno veliki vročini, so bile kvalifikacije izjemno uspešne, saj se je domači klub skoraj v vseh kategorijah prebil v nedeljski finale. Pred finalom ni kazalo, da bi lahko bil končni izkupiček zlatih srebrnih in bronastih medalj tako velik kot se jeto na koncu dejansko izkazalo. Vsemu navkljub pa je v nedeljo bila domača ekipa enotna, motivirana in pozitivno razpoložena. Ob tem je domačemu klubu bilo naklonjeno tudi vreme, saj je zapihal svež veter in ob normalnih temperaturah, ki so bile idealne za veliki finale, je domačim tekmovalkam uspelo nepričakovano: Sara Pristovnik in Iva Justinek sta v kategoriji parov postali prvakinji, prav tako je zlato osvojila junior ekipa v skupinski kategoriji (zasedba: Nika Fajs, Iva Justinek, Sara Pristovnik Neža Založnik in Lucija Lamut), ki je s finalnim nastopom presegla pričakovanja tudi samega strokovnega štaba kluba. Sara in Iva sta osvojili srebro in bron tudi v posamičnih nastopih; tukaj je tudi bronasta kolajna Ive Bračič, ki je verjetno v najtežji kategoriji stopila na stopničke; na četrtem mestu, takoj za njo, pa še ena domačinka Nežka Červan. Še en bron sta za klub priplesali Anja Hebar in Iva bračič v parih ter senior ekipa skupinskega nastopa domačega kluba. Nastop kariere pa je uspel tudi Tamari Gril, ki je sicer za las zgrešila finale. Klub pa je ob koncu stal na tretji stopnički v skupni razvrstitvi klubov udeležencev. Izkupiček odličij za Twirling klub Sašo tako znaša 2 zlati, ena srebrna in tri bronaste medalje. Iskrene čestitke tudi vsem ostalim članicam kluba, ki opravile odlično delo. Za klub so nastopile: Anja Hebar, Iva Bračič, Tamara Gril, Iva Justinek, Nika Fajs, Jana Pintar, Sara Pristovnik, Gloria Petje, Eva Mlaker Sambolec, Nežka Červan, Lucija Lamut in Neža Založnik.

V ponedeljek, 4.7., ob koncu tega maratonskega dogajanja v športni dvorani, je domač klub gostil še seminar s španskimi strokovnjaki, ki so izpeljali kvaliteten in uspešen seminar twirlinga.

Ob tej priložnosti se klub zahvaljuje vsem donatorjem, sponzorjem, občanom, staršem in vsem tistim, ki so kakorkoli pripomogli k temu zahtevnemu projektu. Največja zahvala pa gre seveda občini Slov. Bistrica, Zavodu za šport Slov. Bistrica, Športni zvezi Slov. Bistrica in Krajevni skupnosti Pohorskega odreda Slov. Bistrica.

 

 

 

NOVI STATUT KS POHORSKI ODRED

 

Sprejet je bil novi statut KS Pohorski odred.

Ogled statuta

 

 

SREČANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V TENISU

 

Športna zveza Občine Slovenska Bistrica je v sodelovanju s TK Slov. Bistrica dne 4. 6. 2016 organizirala že 17. turnir v tenisu med KS Občine Slovenska Bistrica. Letošnjega srečanja so se udeležile ekipe KS Impol, KS Tinje, KS Dr. Jagodič, KS Laporje in KS Pohorski odred.

Turnir je potekal v prijetnem, pa vendarle tekmovalnem vzdušju. Letos je ponovno zmagala ekipa KS Pohorski odred, ki je prejela tudi v varovanje prehodni pokal do naslednjega leta, drugo mesto je osvojila ekipa KS Dr. Jagodič tretje mesto je osvojila ekipa KS Tinje.


Za samo izvedbo turnirja se zahvaljujemo Športni zvezi Slov. Bistrica, TK Slovenska Bistrica, za udeležbo pa vsem udeležencem turnirja.


Čestitke za osvojeno prvo mesto ekipi KS Pohorski odred in selektorju ekipe Miranu Krsniku – Kingiju.


Ob zapisanem pa tako udeleženci turnirja, kot tudi organizatorji želijo poudariti, da si vsi skupaj želimo, da bi se v letu 2017 glede na to, da je v Občini Slov. Bistrica petnajst KS, turnirja udeležilo več ekip. Ob samem tekmovalnem delu, pa gre v prvi vrsti za druženje in povezovanje.


S teniškim pozdravom in na snidenje v letu 2017.

 

Ludvik Repolusk, višji upr. del.
Predsednik KS Pohorski odred

 

Udeleženci turnirja v tenisu

Zmagovalna ekipa KS Pohorski odred

 

 

ZAHVALA

 

22. april Svetovni dan Zemlje

 

Člani Društva BISTRIŠKI ŠKRAT, s sedežem Tomšičeva ulica 23, Slovenska Bistrica, so v sodelovanju s KS Pohorski odred, Občino Slovenska Bistrica in Komunalo Slovenska Bistrica na svetovni dan Zemlje s pomočjo dotacijskih sredstev (KS Pohorski odred v višini 200 EUR), nabavili in posadili na zelenici ob Tomšičevi ulici 23 pet stebrastih gabrov. S tem simboličnim dejanjem smo se spomnili svetovnega dneva Zemlje, vsi deležniki pa smo istočasno poskrbeli za dodatno ozelenitev našega skupnega bivalnega okolja.

Hvala Društvu BISTRIŠKI ŠKRAT za pobudo in zasaditev, hvala Občini Slovenska Bistrica in Komunali Slovenska Bistrica za njun prispevek, hvala pa tudi Modestu Motalnu za nabavo in strokovno zasaditev in Branku Justineku za brezplačen izkop jam.


 

za KS Pohorski odred
Ludvik Repolusk, višji upr. del., predsednik

 

 

ZAHVALA

 

KS Pohorski odred se zahvaljuje po naši oceni za uspešno izvedeno že 70. tradicionalno prireditev »CVETNI SEJEM – POZDRAV POMLADI«, ki je bila izvedena dne 18. 3. 2016 med 07.00 uro in 19.00 uro soorganizatorjema Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica in njihovim sodelavcem in Medobčinski turistični zvezi Slovenska Bistrica, vodstvu in članom zveze. Prav tako se zahvaljujemo RIC-u Slovenska Bistrica, TIC-u Slovenska Bistrica in njihovim sodelavcem, Občini Sl. Bistrica, AMK CLASSIC, KUD-u Spodnja Polskava - Gasilski godbi, gospodarski družbi E KOREN d. o. o., Komunali Slov. Bistrica d.o.o. in članom PGD Zgornja Bistrica, ki so s svojo strokovnostjo in profesionalnim pristopom zagotovili uspešno preventivo s področja požarne varnosti in varovanja same prireditve.

Zahvaljujemo se Tedniku Panorama, glavnemu in odgovornemu uredniku Bojanu Siniču za medijsko obveščanje, uspešno vodenje in neposredno javljanje v živo za Radio Maribor in Javnemu zavodu za kabelsko televizijo in informiranje Slov. Bistrica za medijsko obveščanje.

Uspešnega sodelovanja z vsemi naštetimi si želimo tudi v bodoče ob organiziranju podobnih skupnih prireditev.

Še enkrat hvala vsem sodelujočim, ki ste vsak posebej po svojem znanju, izkušnjah in vedenju pripevali k izvedbi naše skupne prireditve.


Za Svet KS Pohorski odred
Ludvik Repolusk, višji upr. del.

 

 


KS Pohorski odred vas v sodelovanju z Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica, Medobčinsko turistično zvezo Slovenska Bistrica in Občino Slovenska Bistrica VABI na že 70. tradicionalno prireditev “CVETNI SEJEM” oziroma “CVETNI PETEK”, ki bo izvedena v petek, 18. marca 2016, med 7. in 19. uro na že ustaljenih lokacijah ob Partizanski ulici, na dvorišču bivšega Crouzeja in na zunanjem dvorišču Bistriškega gradu.


PROGRAM:
7.00‒19.00:  Grajska tržnica na zunanjem dvorišču Bistriškega gradu (izmenjava semen, nasveti s področja hortikulture in krajinske arhitekture  ‒ Klementine Tement, koristni nasveti gospe Miše Pušenjak, bogata kulinarična ponudba)
7.00‒9.00:  Vključevanje v oddajo RTV Slovenija Dobro jutro (prenos v živo)
9.00‒16.00: Vodeni ogledi starodobnikov
9.30: Nastop mažoretk Twirling kluba Sašo iz Slovenske Bistrice
9.30‒11.00: Vključevanje v prenos Radia Maribor (prenos živo)
10.30‒15.30: Nastop gasilske godbe KUD Spodnja Polskava na različnih lokacijah sejma
11.00 in 13.00: Brezplačna vodena ogleda Bistriškega gradu


SPREMLJAJOČI DOGODKI NA ZUNANJEM GRAJSKEM DVORIŠČU:
– Nastop grajskega lajnarja
– Nastop harmonikarja Nina Jamnika
– Nastop folklorne skupine KUD Lojze Avžner Zgornja Ložnica


MEDIJSKO  BODO DOGODEK POKRIVALI:
– Tednik Panorama
– RTV center Maribor – oddaja Dobro jutro in Radio Maribor
– Radio Štajerski val
– Studio Bistrica

 

TEGA DNE BO MED 7. IN 19. URO POPOLNA ZAPORA GRAJSKE ULICE MED PARTIZANSKO ULICO IN KRIŽIŠČEM KOPALIŠKE OZ. ZIDANŠKOVE ULICE!

 


Vabilo in program

 

 

OBVESTILO PRODAJALCEM NA SEJMU „CVETNI PETEK“ V SLOVENSKI BISTRICI

 

OBVEŠČAMO VAS, DA ORGANIZIRAMO VSAKOLETNI TRADICIONALNI SEJEM „CVETNI PETEK“, KI BO DNE 18. 3. 2016 V SLOVENSKI BISTRICI.

PRODAJNI PROSTORI ZA PRODAJALCE SUHE ROBE SO PREDVIDENI NA STARI LOKACIJI PRED STARO TELOVADNICO.
VSI OSTALI PRODAJALCI PA BOSTE NAMEŠČENI NA LANSKI LOKACIJI, KI SE NAHAJA NA DRUGI STRANI CESTE V „BIVŠIH PROSTORIH MERCATORJA“, POD NADSTREŠNICO IN ZUNAJ.

ZARADI RAZPOREDITVE PRODAJNIH PROSTOROV, KATERE BOMO PREDHODNO PRIPRAVILI IN OZNAČILI VAS POZIVAMO, DA NA ZGORNJI NASLOV KRAJEVNE SKUPNOSTI POSREDUJETE VLOGO.


Ogled celotnega dopisa in VLOGA za izdajo soglasja

 

 

Spoštovane krajanke in krajani KS Pohorski odred

 

V svetu KS Pohorski odred smo se kot prvi v R Sloveniji inovativno odločili, da za Vas pripravimo predstavitveni film v sliki in besedi, s katerim vam želimo približati okolje, v katerem prebivate in nekateri tudi tako ali drugače delujete.

S predstavitvijo smo vam želeli približati javne zavode in druge subjekte, ki imajo sedež ali delujejo na našem območju. Zavedamo se, da morda pričakovanj posameznikov nismo zadovoljili, vendar smo na splošno želeli predstaviti našo in vašo KS Pohorski odred Slovenska Bistrica v sliki in besedi in vam jo tudi na ta način slikovito predstaviti.

Ob tej priliki se želimo še posebej pri ustvarjanju predstavitvenega filma zahvaliti Alešu Kolarju za snemanje, oblikovanje slike in zvoka in montažo, ter novinarju Tomažu Ajdu za njegov prispevek pri ureditvi samega besedila in besedno predstavitev v samem filmu.

Svet krajevne skupnosti
Pohorski odred
Slovenska Bistrica

 

 

 

KAKO MALO JE POTREBNO, DA VIDIŠ ISKRICE V OČEH NAŠIH OTROK

 

Na podlagi sklepa Sveta KS Pohorski odred, je KS nakazala donacijo v višini 500,00 EUR Krajevni organizaciji RK Pohorski odred za obdarovanje otrok iz naše KS, da jim na skromen način polepšamo te praznične dni.

KO RK Pohorski odred je na podlagi podatkov Centra za socialno delo, kateri so posredovali ustrezne podatke, dne 19.12.2015 ob 10.00 uri organizirala srečanje otrok in njihovih staršev na sedežu Območne organizacije RK Slovenska Bistrica.

Prisotne je najprej pozdravila predsednica KO RK Pohorski odred ga. Dragica Pliberšek, zatem pa jih je v imenu OO RK Slovenska Bistrica pozdravila tudi sekretarka ga. Marija Bračič. V imenu KS Pohorski odred je prisotne pozdravil predsednik KS Ludvik Repolusk. Staršem 17 izbranih otrok smo vročili vrednostne bone v višini 30 EUR.

Vsi skupaj pa smo po izročitvi vrednostnih bonov bili še enkrat več vidno ganjeni, ko vidiš in spoznaš, kako malo je potrebno, da vidiš iskrice veselja v očeh zbranih otrok.

Po končanem srečanju je sekretarka Območne organizacije RK Slovenska Bistrica ga. Marija Bračič ob posredovanju simbolične fotografije tudi posredovala v imenu prejemnikov še zahvalo, za katero menimo, da je v tem času še kako na mestu, zato jo posredujemo v celoti:


Ludvik, pozdravljen.

Pošiljam sliko in se še enkrat zahvaljujem za solidarnostno dejanje, ki je prejemnikom pomoči prižgalo lučko v očeh in polepšalo praznični čas. Hvala, ker v vodstvu KS Pohorski odred zaznate tegobe in stiske današnjega časa in ste družbeno odgovorni do svojih krajank in krajanov.
Še enkrat hvala v imenu vseh prejemnikov.

Lep dan še naprej, Marija


Za Svet KS Pohorski odred
Ludvik Repolusk, predsednik

 

 

 

O P O Z O R I L O

 

Spoštovane krajanke in krajani !

V tem času prihaja do porasta različnih kaznivih dejanj, tatvine, vlomi v stanovanja in stanovanjske hiše in druge oblike nezakonitih dejanj oz. nasilja.

Zato vas želimo opozoriti, da bodite predvsem pozorni:

- Preverite okna in vrata stanovanj oz. hiš, ali so zaklenjena oz. zaprta, preden jih zapustite;
- Pri odhodu polagajte pozornost na neznane osebe ali vozila v neposredni bližini;
- Preverite, ali ste zaklenili vozila, kolesa , kolesa z motorjem;
- Ne puščajte osebnih stvari na vidnih mestih v avtomobilih;
- Vrednostne stvari, zlatnino in denar ne puščajte na vidnih mestih v stanovanjih, poskrbite za ustrezno hrambo;
- V času večdnevne odsotnosti se povežite s sorodniki ali sosedi, da dvigujejo vašo pošto, preverijo vaše stanovanje ali hišo, priporočljivo je tudi puščati prižgana svetila v samih stanovanjih;
- Otroke seznanite, naj se ne pogovarjajo z neznanci, naj ne vstopajo v vozila neznancev s pretvezo, da jih bodo odpeljali domov;
- Imejte v času praznovanj svoje otroke pod nadzorom, predvsem pri uporabi pirotehničnih sredstev;

 

 

SKUPAJ PREPREČIMO, DA BI SE STORILCI PRI ODHODU IZ KRAJA DEJANJA VESELILI …

 

Predsednik Sveta
KS POHORSKI ODRED
Ludvik Repolusk, višji upr. del.

 

 

SREČANJE STAREJŠIH KS POHORSKI ODRED 2015

 

Dne 15.10.2015 je krajevna organizacija RK skupaj s Svetom KS Pohorski odred organizirala tradicionalno letno srečanje starejših prebivajočih na območju KS Pohorski odred v Restavraciji Sodexo v Slovenski Bistrici. Vabilu se je letos odzvalo okoli osemdeset starejših krajank in krajanov, starejših več kot 72 let.
Vse prisotne je v imenu KO RK Pohorski odred pozdravila Dragica Pliberšek, zatem pa je vse prisotne v imenu učenk in učencev, ter zaposlenih v OŠ Pohorskega odreda pozdravila tudi ravnateljica OŠ Pohorskega odreda prof. Tatjana Pufič. Za kulturni program so poskrbeli učenci in učenke 5.b razreda OŠ Pohorskega odreda, ki so s svojim programom navdušili vse prisotne, kar se je kazalo predvsem na zadovoljnih obrazih krajank in krajanov.
V imenu Sveta KS Pohorski odred je prisotne pozdravil predsednik Ludvik Repolusk, pozdravila pa jih je tudi sekretarka OO RK Slovenska Bistrica Marija Bračič. Če povzamemo oba pozdravna govora, je skupna ugotovitev, da brez neumornih prostovoljk in prostovoljcev, ki delujejo v KO RK Pohorski odred, kot tudi širše, danes družba enostavno ne bi zmogla zagotavljati določene kvalitete bivanja in skrbi predvsem za starejše krajanke in krajane.

Ludvik Repolusk se je ob koncu kulturnega programa v imenu Sveta KS in prisotnih krajank in krajanov zahvalil ravnateljici OŠ Pohorskega odreda, mentoricam in nastopajočim za dolgoletno sodelovanje pri sami organizaciji in sodelovanju vsakoletnega srečanja, prav tako pa se je zahvalil vsem prostovoljkam KO RK, sekretarki Mariji Bračič, ki nesebično s svojo energijo, znanjen in pomočjo, pomagajo tako pri organizaciji vsakoletnega srečanja, kot tudi vsem pomoči potrebnim skozi vse leto.

Ob tej priliki so bila za dolgoletno prostovoljno delo izročena srebrna in bronasta priznanja posameznim prostovoljkam, čestitkam pa se v imenu krajank in krajanov pridružujemo tudi člani Sveta KS Pohorski odred.

Vsem sodelujočim še enkrat iskrena hvala.

 

Predsednik Sveta
KS POHORSKI ODRED
Ludvik Repolusk, višji upr. del.

 

Foto: Edvard Grobler

 

 

NOVO ŠOLSKO LETO 2015/2016 NAJ BO USPEŠNO PREDVSEM PA VARNO

 

Ob pričetku šolskega leta 2015/2016 želimo učenkam in učencem, dijakinjam in dijakom, naj bo šolsko leto uspešno, s pridobljenimi novimi znanji, brez nepotrebnih stresov, polno ustvarjalno, predvsem pa varno, tako v šolskih okoliših, na poti domov in v domačem okolju.

Vsem našim najmlajšim in vsem tistim, ki bodo prvič vstopili v vzgojno izobraževalne institucije, pa želimo poleg pridobljenih znanj, medsebojnega druženja, v novem okolju predvsem dobrega počutja.


 

Svet krajevne skupnosti
Pohorski odred
Slovenska Bistrica

 

 

PREJELI SMO ZAHVALO DRUŠTVA SOŽITJE

 

Ogled zahvale

 

 

 

SREČANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V TENISU

 

Športna zveza Občine Slovenska Bistrica je  v sodelovanju s TK Slov. Bistrica  dne 5. 6. 2015 organizirala že 16. turnir v tenisu med KS Občine Slovenska Bistrica. Letošnjega srečanja so se udeležile samo štiri KS in sicer ekipe KS Impol, KS Tinje, KS Dr. Jagodič in KS Pohorski odred.

Turnir je potekal v prijetnem, pa vendarle tekmovalnem vzdušju. Tako je letos ponovno zmagala ekipa KS Pohorski odred, ki je prejela tudi v varovanje prehodni pokal do naslednjega leta, drugo mesto je osvojila ekipa KS Impol, tretje mesto je osvojila ekipa KS Dr. Jagodič in četrto mesto je osvojila ekipa KS Tinje.

Za samo izvedbo turnirja se zahvaljujemo Športni zvezi Slov. Bistrica, TK Slovenska Bistrica, za udeležbo pa vsem udeležencem turnirja.

Čestitke  za osvojeno prvo mesto ekipi KS Pohorski odred in neumornemu selektorju ekipe Miranu Krsniku – Kingiju.

Ob zapisanem pa tako udeleženci turnirja, kot tudi organizatorji želimo poudariti, da si vsi skupaj želimo, da bi se v letu 2016 samega turnirja udeležilo več ekip, saj je nenazadnje v Občini Slovenska Bistrica petnajst krajevnih skupnosti. Ob samem tekmovalnem delu, pa gre v prvi vrsti za druženje in povezovanje.

S teniškim pozdravom in na snidenje v letu 2016.

 

Predsednik Sveta
KS POHORSKI ODRED
Ludvik Repolusk, višji upr. del.

 

 

 

POZIV STARŠEM, SKRBNIKOM  IN OTROKOM !

 

Spoštovani, pred nami so ponovno poletne počitnice. Mnogi med vami ne boste mogli biti ves čas s svojimi otroci. Pa vendar vas želimo najprej opozoriti, da ste ravno starši oz. skrbniki tisti, ki so dolžni poskrbeti za varnost svojih otrok, da jih seznanite z morebitnimi nevarnostmi v času vaše odsotnosti.

To pomeni, da jih opozorite, da ne odpirajo vrat stanovanj ali stanovanjske hiše neznanim osebam, da pri   zapuščanju stanovanja za sabo zaklenejo vrata, da ne komunicirajo z neznanimi osebami, ne nasedajo morebitnim povabilom neznancev  v avtomobile, prav tako pa naj ne pozabijo, da so za igro namenjena igrišča in ne cesta.

Še posebej opozarjamo tako starše, kot tudi otroke, naj po družbenih omrežjih ne sporočajo prijateljem, znancem, odsotnosti iz naslova stalnega prebivališča, saj s tem sporočajo neznancem, da so njihova stanovanja ali stanovanjske hiše prazna. Povežite se s sosedi, ki naj občasno preverijo vaše prebivališče, ter se dogovorite, da naj prevzemajo vašo pošto v času odsotnosti.

Želimo vsem vam, da so počitnice nepozabne, brez nepredvidljivih dogodkov, predvsem pa da jih preživite varno in še enkrat varno.

 

Predsednik Sveta
KS POHORSKI ODRED
Ludvik Repolusk, višji upr. del.

 

 

Nekaj utrinkov iz kramarskega sejma »CVETNI PETEK« 2015

 

 

 

Predstavitev storitev za občane s področja energetskega svetovanja ENSVET

 

Energetsko svetovalna pisarna Slovenska Bistrica bo v mesecu maju in juniju organizirala dogodka, na katerih bo predstavila storitve za občane s področja energetskega svetovanja ENSVET.

Podrobnejše informacije o dogodkih so na voljo v priloženih vabilih.

Vabilo za mesec maj

Vabilo za mesec junij

 

 

ZAHVALA ETNOLOŠKE SKUPINE LOŽNIŠKE UFARCE

 

KS Pohorski odred je prejela zahvalo etnološke skupine Ložniške ufarce.

Ogled zahvale

 

 

Cvetni sejem »CVETNI PETEK 2015« bil je živ

 

Svet  KS Pohorski odred je dne 27.3.2015 med 07.00 uro in 19.00 uri v sodelovanju z Občino Sl. Bistrica, Javnim zavodom za kulturo Slov. Bistrica, Medobčinsko turistično zvezo Slov. Bistrica, AMK CLASSIC,  Tednikom Panorama, KUD-om Spodnja Polskava  -  Gasilsko godbo,  gospodarsko družbo  E KOREN d. o. o. in  PGD Slovenska Bistrica  organiziral že tradicionalno prireditev »CVETNI PETEK 2015«.

Po oceni organizatorjev je prireditev kljub slabšemu vremenu  v celoti uspela, saj se je prireditve udeležilo več kot  sto  različnih prodajalcev na vseh treh lokacijah, samo prireditev pa je po naši oceni preko dneva obiskalo okoli 3000 obiskovalcev.

Za uspešno izpeljano prireditev se želimo  javno zahvaliti sodelujočim pri sami izvedbi, to je občini Slovenska Bistrica in njenim strokovnim službam, Javnemu zavodu za kulturo Slovenska Bistrica, Medobčinski turistični zvezi in predsedniku Leopoldu Turku in  društvom, ki so sodelovali na sami prireditvi, članom AMK CLASSIC Slov. Bistrica, gospodarski družbi EKOREN d. o. o. , Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu občin Sl. Bistrica, Poljčane in Makole, policistom Policijske Postaje Sl. Bistrica in Tedniku Panorama in  glavnemu in odgovornemu uredniku Bojanu Siniču  za medijsko obveščanje in uspešno vodenje in neposredno javljanje v živo za Radio Maribor.

Še posebej pa se zahvaljujemo vodstvu in članom PGD Slovenska Bistrica, ki so  s svojo strokovnostjo in profesionalnim pristopom zagotovili uspešno preventivo  s področja požarne varnosti in varovanja same prireditve in gospodarski družbi  E Koren d.o.o . za uspešno pripravo samega sejemskega prostora z okolico. 

Vsem sodelujočim še enkrat hvala in na snidenje v letu 2016, ko bo po preverljivih pisnih virih prireditev  oz. sejem »CVETNI PETEK« že 70 zapovrstjo.

 

     Predsednik Sveta KS
Ludvik Repolusk, višji upr. del.

 

 

Predstavitev kramarskega sejma »CVETNI PETEK« v oddaji Dobro jutro na RTV Slovenija dne 25.3.2015;

 

 

 

DOPIS KOMUNALE SLOV. BISTRICA IN ODGOVOR KS POHORSKI ODRED

 

Prejeli smo dopis podjetja Komunala Slov. Bistrica, v katerem nas opozarjajo na vejevje, ki na določenih dovoznih poteh na območju KS otežuje dostop do nekaterih prevzemnih mest odpadkov in njihov odvoz.

V nadaljevanju objavljamo vsebino dopisa Komunale Slov. Bistrica in odgovor KS Pohorski odred z dne 14.1.2015.

Dopis Komunale Sl. Bistrica

Odgovor KS Pohorski odred

 

 

KRAMARSKI SEJEM – PRIREDITEV »CVETNI PETEK«, OBVESTILO

 

Dne 27.3.2015 med 07.00 uro in 19.00 uro KS Pohorski odred Slovenska Bistrica v sodelovanju z Občino Slovenska Bistrica, Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica, Medobčinsko turistično zvezo Slovenska Bistrica in AMK CLASSIC Slovenska Bistrica organizira tradicionalno prireditev – kramarski sejem »CVETNI PETEK«, ki se bo izvedla že na tradicionalnih lokacijah ob Partizanski ulici v Slovenski Bistrici.

Na sami prireditvi sta dve ločeni lokaciji, to je na parkirišču ob stari telovadnici in Javnem zavodu za šport, kjer se bodo predstavili s svojimi izdelki – suho robo,  prodajalci iz  Ribnice in okolice. Druga lokacija pa se nahaja na nasprotni strani v smeri bistriškega gradu. Na tej lokaciji bo med prodajalci moč najti prodajalce tekstila, lončenih izdelkov, zaščitnih oblek, svežega in suhega sadja, zeliščnih izdelkov, usnjene galanterije, bižuterije, domačih mesnih izdelkov, posušeno sadje v marinadah, zaves, ročnih izdelkov iz Peruja, sadik sadnega drevja, vinske trte in jagodičevja in drugo.

SPREMLJAJOČI PROGRAM:

Zavod za kulturo Slovenska Bistrica – zunanje grajsko dvorišče, celodnevna etnološka prireditev  na temo »CVETNI PETEK« in možen brezplačno vodeni ogled stalnih razstav v Gradu Slovenska Bistrica;

AMK CLASSIC Slovenska Bistrica – od 08.00 ure do 18.00 ure brezplačen ogled starodobnikov;

TEDNIK PANORAMA v sodelovanju z Radiom Maribor organizira na samem prireditvenem prostoru »Radijsko tribuno« med 09.30 uro in 10.00 uro – gosta župan dr. Ivan Žagar in vodja oddelka za gospodarstvo mag. Moniko Kirbiš Rojs  na temo » Kako privabiti več obiskovalcev v samo Občino Slovenska Bistrica«, med  10.00 uro in 11.00 uro pa še oddajo  »Malo na okrog«  neposredno javljanje iz same prireditve, predstavljen bo utrip same prireditve, predstavitev napovedane tradicionalne prireditve »Bistriški tek«, predstavitev in načrti sodelavcev Medobčinske turistične zveze Slovenska Bistrica;

Radio Tednik Ptuj – na samem sejemskem prostoru  bodo sodelavci  predstavili delo in vizijo za prihodnost;

Gasilska godba KUD-a Spodnja Polskava – izvajanje svojega  glasbenega programa na samem prireditvenem prostoru in sicer okoli 11.00 ure in okoli 15.30 ure;

Predsednik Sveta KS
Pohorski odred

Ludvik Repolusk, višji upr. del.

 

 

CVETNI PETEK 2015

 

» CVETNI PETEK «

Slovenska Bistrica, 27. 3. 2015

Krajevna skupnost Pohorski odred Slovenska Bistrica v sodelovanju z Občino Slovenska Bistrica dne 27.3.2015 med 07.00 in 19.00 uro prireja že tradicionalno prireditev – sejem »CVETNI PETEK«, kateri se bo izvedel v Slovenski Bistrici pri »stari telovadnici« in na območju bivšega Mercatorja in Cruzeja, Partizanska ulica v Slovenski Bistrici.

VABLJENI !

Svet KS Pohorski odred


Poziv prodajalcem in Vloga za izdajo dovoljenja

 

 

PREVENTIVNO OPOZORILO

 

Spoštovane krajanke in krajani KS Pohorski odred, občanke in občani Občine Slovenska Bistrica.

V tem času, glede na izkušnje prejšnjih let, lahko prihaja do povečanja vlomov tako v stanovanjske hiše, kot tudi v stanovanja v večstanovanjskih zgradbah. Zato vas Svet KS Pohorski odred želi opozoriti, da poskrbite – zavarujete svoje premoženje.

Ogled celotnega opozorila

 

 

POJASNILO KRAJANKAM IN KRAJANOM KS POHORSKI ODRED

 

Že nekaj časa želijo krajani in krajanke pojasnilo, zakaj v nekaterih mestnih ulicah v nočnem času ves čas gori javna razsvetljava, v drugih ulicah pa se med 24. uro in 05.00 uro izklapljajo.

Ogled celotnega pojasnila

 

 

PREJELI SMO ZAHVALO

 

RKS – Območno združenje Slovenska Bistrica, nas je pisno obvestilo o realizaciji naše akcije “ Za lepši jutri naših otrok” ki ga je Svet KS Pohorski odred skupaj z Mladenom Logarjem organiziral dne 23. 3. 2014 v Športni dvorani Slovenska Bistrica.

Ogled celotne zahvale

 

 

SREČANJE STAREJŠIH KS POHORSKI ODRED 2014

 

Dne 3.10.2014 je krajevna organizacija RK skupaj s Svetom KS Pohorski odred organizirala srečanje starejših v KS Pohorski odred v Restavraciji Sodexo v Slovenski Bistrici. Vabilu se je odzvalo okoli sto starejših, prebivajočih na območju same KS.
Po pozdravu predsednice KO RK Pohorski odred Vide Berdnik, je vse prisotne pozdravila tudi ravnateljica OŠ Pohorskega odreda prof. Tatjana Pufič, zatem pa je nastopil podmladek RK iz OŠ Pohorskega odreda, ter s svojim nastopom navdušil vse prisotne. Skupna ugotovitev vseh je bila, da na našem območju trditev o dobrem medgeneracijskem sodelovanju še kako velja.
Krajanke in krajane je zatem pozdravil v imenu Sveta KS Pohorski odred predsednik Ludvik Repolusk, pozdravila pa jih je tudi sekretarka OO RK Slovenska Bistrica Marija Bračič.
Ludvik Repolusk se je ob koncu kulturnega programa v imenu Sveta KS in prisotnih krajank in krajanov zahvalil ravnateljici OŠ Pohorskega odreda, mentoricam in nastopajočim za dolgoletno sodelovanje pri sami organizaciji in sodelovanju vsakoletnega srečanja, prav tako pa se je zahvalil vsem prostovoljkam RK, sekretarki Mariji Bračič, ki nesebično s svojo energijo, znanjen in pomočjo, pomagajo tako pri organizaciji vsakoletnega srečanja, kot tudi vsem pomoči potrebnim skozi vse leto. Vsem še enkrat iskrena hvala.
Samo srečanje pa sta na veselje vseh prisotnih obogatila s svojo prisotnostjo na sami prireditvi najstarejša udeleženca gospa Dara Ojcinger in gospod Slavko Kovačič.

Predsednik Sveta KS
Pohorski odred
Ludvik Repolusk, višji upr. del.

 

 

ZAHVALA KRAJEVNE ORGANIZACIJE RDEČEGA KRIŽA

 

Prejeli smo zahvalo Krajevne organizacije RK Pohorski odred Slovenska Bistrica.

Ogled zahvale

 

 

DOKONčANA UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE V GREGORČIČEVI ULICI

 

Ogled prispevka

 

 

 

URGENTNO ZAPROSILO ZA SANIRANJE VOZIŠČA V TOMŠIČEVI ULICI

 

Ogled zaprosila

 

 

 

NAMEŠČENE KLOPI V TOMŠIČEVI ULICI

 

Ogled prispevka

 

 

 

PREDLOG INVESTICIJ ZA IZGRADNJO JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU KS POHORSKI ODRED

 

Ogled prispevka

 

 

 

POZIV ŽUPANU OBČINE SLOVENSKA BISTRICA

 

Ogled prispevka

 

 

 

PETICIJA KRAJANOV ZA UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE

 

Peticija krajanov

Zaprosilo KS v zvezi peticije krajanov

Pobuda in predlog KS na odlok o JR

 

 

 

ODGOVOR OBČINE SLOVENSKA BISTRICA NA PETICIJO KRAJANOV V ZVEZI Z UREDITVIJO JAVNE RAZSVETLJAVE

 

Odgovor občine

 

 

 

DOPIS KS POHORSKI ODRED NA ODGOVOR OBČINE SLOVENSKA BISTRICA V ZVEZI Z UREDITVIJO JAVNE RAZSVETLJAVE

 

Dopis KS na odgovor občine

 

 

 

OB PRIČETKU NOVEGA ŠOLSKEGA LETA

 

PRVIKRAT

Enkrat je vse prvikrat kakor v prvem razredu: prvi otok, prva obala, prva skala, prva korala, prva riba, prvo drevo, prvi vrt in iz ozadja prva ladja polna čudnega sadja samoglasnikov in soglasnikov črk in črt. Enkrat je vse prvikrat. Prva risba, prva naloga in pod njo sonce kot prva žoga. Samo enkrat je prvikrat: prva omama, prva rana, na belem listu prvi znak, prvo čudo in prvo hudo. Vse drugo je drugo.

Tone Pavček

 

Ob pričetku šolskega leta 2014-15 Vam Svet KS Pohorski odred želi srečno in uspešno ob vstopu v vrtec, v prvi razred osnovne šole, srednje šole, fakultete, z željo, da se predvsem vsem vam izpolnijo še tako skrite želje, tako ob nabiranju znanja, ob igri, kot tudi v samem življenju. Starši, vzgojiteljice, učiteljice in učitelji, profesorji in nenazadnje tudi mi vsi, pa smo tisti, ki vam bomo pomagali in vas usmerjali na vaši začrtani poti.
Torej srečno, varno in uspešno.

Svet KS Pohorski odred

 

 

Dopis na Oddelek za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica - Zaznane nepravilnosti na cestni infrastrukturi v KS Pohorski odred

 

Ogled dopisa

 

 

 

POROČILO O DELU KS POHORSKI ODRED ZA LETO 2013

 

Poročilo 1. del Poročilo 2. del

 

 

 

PROGRAM DELA SVETA KS POHORSKI ODRED ZA LETO 2014

 

Ogled programa

 

 

 

Območnemu združenju Rdečega križa Slovenska Bistrica so bila predana zbrana denarna sredstva iz akcije »Za lepši jutri naših otrok«

 

Dne, 30.5.2014 smo predstavniki Sveta KS Pohorski odred, Mladen Logar-George in podžupan Občine Slov. Bistrica Stanislav Mlakar, na sedežu OZ RKS Slov. Bistrica predali sekretarki Mariji Bračič zbrana denarna sredstva iz naslova »Za lepši jutri naših otrok« v višini 2.537,52 Eur.

Kot je znano, je Svet KS Pohorski odred v sodelovanju z Mladenom Logarjem-Georgom in Občino Slovenska Bistrica, dne 23.3.2014 organiziral v Športni dvorani Slovenska Bistrica dobrodelni koncert «Za lepši jutri naših otrok«. Namen koncerta je bil zbrati prostovoljne prispevke, s katerimi bi se popeljalo na letovanje otroke bistriške občine, ki jim v dani situaciji zaradi socialno-ekonomskih družinskih razmer to enostavni ni dano.

V ta namen je Svet KS Pohorski odred v proračunu za leto 2014 rezerviral sredstva v višini 1500,00 Eur, Občina Slovenska Bistrica pa je za organizacijo prireditve namenila 1000,00 Eur.

Na TRR smo pod sklicem »Za lepši jutri naših otrok« od gospodarskih subjektov in javnih zavodov ter posameznih KS zbrali skupno 1550,00 Eur, na dan koncerta pa smo s prostovoljnimi prispevki obiskovalcev zbrali skupno 510,78 Eur.

Skupni stroški same izvedbe prireditve so znašali 2023,26 Eur, preostanek rezerviranih sredstev v višini 476,74 Eur pa je Svet KS Pohorski odred s sklepom Sveta pridodal k zbranim sredstvom »Za lepši jutri naših otrok«, tako da skupni zbrani znesek znaša 2.537,52 Eur.

Posebej se zahvaljujemo tudi soorganizatorju Mladenu Logarju-Georgu, da so se tudi z njegovo pomočjo, vsi nastopajoči honorarju odpovedali, prav tako pa tudi moderatorki Jani Jeglič, ki je izvrstno povezovala samo prireditev.

Ob tem naj povzamem tudi besede Mladena Logarja-Georga, ki je ob koncu prireditve vsem obiskovalcem in nastopajočim dejal nekako takole, citiram:« Vesel sem, da vas je, kolko vas je, za tistih dvesto sedežev, ki pa so prazni, tistim pa je lahko žal iz dveh razlogov, da so zamudili lep koncert, da bodo pač lahko jutri spili svoj pir in kafe in bo zaradi tega eno dete ostalo doma in ne bo vidlo Punata.«

Dovolite mi, da se v imenu organizatorjev, predvsem pa v imenu otrok, ki se bodo lahko tudi z našo pomočjo v letošnjem letu udeležili letovanja, iskreno zahvalim vsem donatorjem, vsem gospodarskim subjektom, ki so nam omogočili izvedbo prireditve, članom Kud-a Šmartno na Pohorju za nesebično pomoč pri izvedbi prireditve in članom PGD Slov. Bistrica, za samo varovanje prireditve.

Vsem in vsakomur osebno še enkrat iskrena hvala.

Predsednik Sveta KS
Pohorski odred
Ludvik Repolusk, višji upr. del.


Simbolični ček

 

 

 

 

 

CVETNI PETEK 2014 - ZAHVALA

 

Svet  KS Pohorski odred je dne 11.4.2014 med 07.00 uro in 19.00 uri v sodelovanju z občino Sl. Bistrica in gospodarsko družbo  EKOREN d.o.o.  organiziral že tradicionalno prireditev »CVETNI PETEK«, katera je potekala na že  dveh ustaljenih lokacijah.

Po naši oceni je prireditev uspela, saj se je prireditve udeležilo več kot  sto  različnih prodajalcev na dveh lokacijah, samo prireditev pa je po naši oceni preko dneva obiskalo med 3000 in 3500 obiskovalcev.

Za uspešno izpeljano prireditev se želimo  javno zahvaliti sodelujočim pri sami izvedbi, to je občini Slovenska Bistrica in njenim strokovnim službam, gospodarski družbi EKOREN d.o.o., Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu občin Sl. Bistrica, Poljčane in Makole, policistom Policijske Postaje Sl. Bistrica in Tedniku Panorama za medijsko obveščanje.

Zahvaljujemo se tudi Javnemu zavodu za kulturo Slovenska Bistrica in njenim zaposlenim, ki so na zunanjem grajskem dvorišču preko dneva poskrbeli z različnimi dejavnostmi za popestritev same prireditve in s tem pridodali dodano vrednost sami tradicionalni prireditvi.

Želimo  pripisati, da krajevna skupnost Pohorski odred izvedbo tradicionalne prireditve ne dela zase, ampak v dobro vseh občanov in občank občine Slovenska Bistrica, ter tudi mnogo širše. S tem pa se samo mesto Slovenska Bistrica in občina  tudi na ta način promovirata izven meja občine Slovenska Bistrica.

To pa bi se morali  zavedati tudi tisti, ki tako ali drugače vodijo posamezne gospodarske javne službe v občini Slovenska Bistrica.

Še posebej pa se zahvaljujemo vodstvu in članom PGD Zgornja Bistrica, ki so  s svojo strokovnostjo in profesionalnim pristopom zagotovili uspešno preventivo  s področja požarne varnosti in varovanja same prireditve.

Vsem sodelujočim še enkrat hvala.

Predsednik sveta KS Ludvik Repolusk,višji upr.del


Ogled zahvale

 

 

ALJAŽ ŠKORJANEC – ISKRENE ČESTITKE !

Dokazal si, da samo delo in delo lahko žanje uspehe. Zato ti v imenu krajanov KS Pohorski odred ob tvojem zadnjem uspehu iskreno čestitamo.

Ponosni smo, da si v svet ponesel ime Slovenske Bistrice, Slovenije, ter da si odraščal prav v našem okolju, to je v KS Pohorski odred.

Čestitamo ob tvojem uspehu tudi tvojim staršem Srečku in Nataši, kot tudi sestri Lari, ki so te ves čas spodbujali in te spremljali od tvojih prvih plesnih korakov naprej.

Svet KS Pohorski odred

Slovenski plesalec Aljaž Škorjanec in njegova slavna soplesalka, angleška manekenka Abbey Clancy, sta slavila v najbolj gledanem televizijskem šovu v Britaniji, Strictly Come Dancing, kjer sta s plesnimi gibi prepričala tako žirijo kot tudi gledalce.

Aljaž in Abbey, ki ni skrivala navdušenja nad zmago, sta bila ponosna na osvojeno lovoriko. (Foto: Facebook)

POZIV KRAJANOM KS POHORSKI ODRED

Spoštovani krajani in krajanke KS Pohorski odred !

V zadnjem obdobju tega leta se je na območju KS Pohorski odred zgodilo več kaznivih dejanj Velike tatvine – vlomov v stanovanjske hiše. Izstopajoča sta tudi primera iz noči na 18.12.2013, ko so neznane osebe- neznani storilci vlomili na našem območju v dve stanovanjski hiši, kjer so stanovalci bili doma in pri nočnem počitku.
Zato pozivamo vse krajanke in krajane naše KS kot tudi širše, da popazijo in poskrbijo za svojo osebno varnost, kot tudi za svoje premoženje. Prav tako pa bodite pozorni v svoji okolici na pojav neznanih vozil in neznanih oseb, ter o zaznavi le- teh obveščajte Policijsko postajo Sl. Bistrica na tel. št. 02 843 29 00 ali Operativno komunikacijski center (OKC) na štev 113.
Dokažimo, da skupaj zmoremo in da lahko varno in kvalitetno živimo v svojem okolju.

Svet KS Pohorski odred

 

POZIV STARŠEM K NADZORU SVOJIH OTROK

Dne 31.10.2013 je bila KS Pohorski odred s strani odgovornih krajanov,katerim gre ob tej priliki vsa zahvala, obveščena o nevarnosti poškodb otrok , ki se zadržujejo v strugi potoka, ki poteka ob novem Domu starejših v Tomšičevi ulici v Slovenski Bistrici.
Ogled

 

Uradna otvoritev krožišča

Dne 16.10.2013 je župan dr. Ivan Žagar svečano predal v uporabo krožišče Prežihove, Šolske in Tomšičeve ulice v Slovenski Bistrici. Investicijo prepotrebnega krožišča je v celoti financirala občina Slovenska Bistrica v skladu z letnim proračunskim programom, izvajalec pa je bila gospodarska javna služba Komunala d.o.o. Slovenska Bistrica.

Ob tej priložnosti se Svet KS Pohorski odred tudi v imenu krajanov KS Pohorski odred kot tudi širše zahvaljujemo občini Slovenska Bistrica, Občinski upravi , vsem strokovnim sodelavcem in izvajalcu del Komunali d.o.o. Slovenska Bistrica za kvalitetno izgradnjo navedenega krožišča. Za krajane, za naše otroke, ter za vse uporabnike, pomeni nova pridobitev predvsem višji nivo kvalitete bivanja, kot tudi in predvsem za nas pomembno, bolj varno in pregledno krožišče, ki omogoča še večjo varnost vseh udeležencev v javnem prometu.

Zahvaljujemo se ravnateljici 2. Osnovne šole, mentorjem in ne nazadnje vsem sodelujočim učencem, ki so s svojim kulturnim programom pridodali svoj kamenček mozaika ob novi pridobitvi v naši in vaši KS Pohorski odred. Zahvaljujemo se tudi vodstvu in policistom Policijske postaje Sl. Bistrica, ki so poskrbeli za varno otvoritev, članom AMK CLLASIC Slov. Bistrica za njihov prispevek in povezovalki celotnega programa Jani Jeglič.

 

Predsednik Sveta KS
Ludvik Repolusk, višji upr. del.

 

 

TRADICIONALNO SREČANJE STAREJŠIH KS POHORSKI ODRED

Dne 10.10.2013 je KO RK Pohorski odred skupaj s Svetom KS Pohorski odred organiziral že tradicionalno srečanje starejših, ki je potekalo dne 10.10.2013 v Restavraciji SODEXO v Slovenski Bistrici. Srečanja se je udeležilo več kot sto trideset starejših krajanov in krajank, katerim so srečanje popestrili učenci OŠ Pohorski odred s kratkim kulturnim programom. S svojimi nagovori pa so jih pozdravili predsednica KO RK Pohorski odred Vida Berdnik, sekretarka Območne organizacije RK Marija Bračič in predsednik Sveta KS Pohorski odred Ludvik Repolusk.

Na podlagi sklepa Sveta KS je bila KO RK Pohorski odred tudi izročena dotacija v vrednosti 5 X po 50,00 EUR, katero naj prostovoljke KO RK, ki najbolje poznajo socialno krizo , izročijo socialno najšibkejšim.

Svet KS Pohorski odred si želi, da s skromnim prispevkom vsaj za trenutek olajšamo socialno in ekonomsko krizo posameznika. Verjamemo, da bodo sredstva prišla v prave roke in da bodo premišljeno porabljena.

Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju, skupna želja vseh udeleženih pa je bila, da se naslednje leto ponovno snidemo.

Ob tej priliki se iskreno zahvaljujemo vsem prostovoljkam KO RK Pohorski odred, ki so organizirale srečanje, Območni organizaciji RK in učenkam z mentorico OŠ Pohorski odred za izvedbo kulturnega programa.

Predsednik Sveta KS
Ludvik Repolusk, višji upr. del.

 

 

Dopis na oddelek za okolje in prostor - Označitev parkirnih prostorov v strnjenem naselju in označitev smernih vozišč

Na oddelek za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica smo poslali dopis, ki se nanaša na označitev parkirnih prostorov v strnjenem naselju in označitev smernih vozišč na relaciji Sl. Bistrica, Partizanska ulica od Zdravstvenega doma do krožišča pri Impolu.
Ogled dopisa

 

PREDSEDNIK KS POHORSKI ODRED JE PREJEL ZAHVALO

Spoštovani predsednik KS POHORSKI ODRED !

Hvala za izdano soglasje k obratovalnemu času, katerega ste izdali izjemno hitro, kljub današnjemu dnevu, ki je bil posvečen otrokom na poti v šolo.
Hitrost in ažurnost bi morali po vašem vzoru sprejeti vsi organi lokalne skupnosti kakor tudi seveda vsi državni organi.

Še enkrat pohvalno in hvala.

Slov. Bistrica; 2.9.2013

P I Z Z E R I A     K U K I
Mirko KUKOVIČ

Javna objava korespondence med KS Pohorski odred in Javnim zavodom za KTV in INFORMIRANJE Slovenska Bistrica
Ogled

 

ODLOK O JAVNI RAZSVETLJAVI – POJASNILA PODŽUPANA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA STANISLAVA MLAKARJA
Ogled

 

URADNA OBRAZLOŽITEV SPREMEMB CEN KOMUNALNIH STORITEV PODJETJA KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA D.O.O.
Ogled

 

Prejeli smo zahvalo s strani Krajevne organizacije Rdečega križa Pohorski odred Slovenska Bistrica.
Ogled zahvale

 

Prispevek iz okrogle mize "Kako je biti otrok v današnji družbi?"
Ogled prispevka

 

Prejeli smo zahvalo s strani krajanov ulice Slave Klavore.
Zahvala

 

Prejeli smo zahvalo PGD Slovenska Bistrica.
Zahvala

 

NA POBUDO STANOVALCEV PREPREČILI NADALJNJE UNIČEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN

Dne 17.6.2013 je Svet KS Pohorski odred na podlagi sklepa Sveta KS , ki je sledil pisnim in ustnim pripombam in zgražanju stanovalcev Tomšičeve 30 in 30/a v Slovenski Bistrici, da posamezni neodgovorni stanovalci uničujejo javne zelene površine pred večstanovanjsko zgradbo na navedenem naslovu, s tem, da vozila parkirajo na sami zelenici.
Ogled celotnega prispevka

 

DOPIS NA ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR - KROŽIŠČE PRI IMPOLU

Na Oddelek za okolje in prostor Sl. Bistrica smo poslali dopis z zaprosilom za nujno prometno ureditev zaradi neustrezne prometne signalizacije v krožišču Partizanske ulice, Tovarniške ulice in Mroževe ulice.
Ogled dopisa

 

OLAJŠANJE ZA PREBIVALCE KAJUHOVE ULICE V SLOV. BISTRICI

Na opozorila prebivalcev Kajuhove ulice v Slovenski Bistrici, da vozišče ulice vse bolj uporabljajo vozniki tovornih vozil, ki se na ta način izognejo mestu Slovenska Bistrica, predvsem za naselje Zg. Bistrica in v smeri bistriškega pohorja, ob tem pa po eni strani uničujejo nedokončano samo vozišče, po drugi strani pa povzročajo posredno škodo samim prebivalcem, smo za rešitev zaprosili Oddelek za okolje in prostor Sl.Bistrica.
Ogled celotnega prispevka

 

PRIDOBITEV ZA PREBIVALCE Ul. Slave Klavore

Na pobudo krajanov – prebivalcev Ul. Slave Klavore, da ulica ni ustrezno obvestilno prometno urejena, se je Svet KS Pohorski odred odzval in z dopisom o upravičenosti seznanil Oddelek za okolje in prostor.
Ogled celotnega prispevka

 

ZMAGA EKIPE KS POHORSKI ODRED

Na tradicionalnem teniškem turnirju med krajevnimi skupnostmi občine Slovenska Bistrica je ponovno zmagala ekipa KS Pohorski odred!
Ogled celotnega prispevka

 

DOKAZALI SMO, DA SKUPAJ ZMOREMO !
Ogled celotnega prispevka, Fotografije

 

USPEH USTVARJALCEV »BURKE O JEZIČNEM DOHTARJU«

Svet KS Pohorski odred čestita vsem članom Gledališke sekcije Kulturnega društva Slomšek, vsem ki so kakor koli pripomogli pri pripravah in izvedbi oz. postavitvi na oder predstavo » Burka o jezičnem dohtarju«. Le - te veljajo ustvarjalcem za samo izvedbo, za katero so prejeli priznanje na regijskem tekmovanju. Čestitke pa so namenjene tudi naši krajanki Tinki Vidmar Rajh za prejeto priznanje za najboljšo žensko vlogo.

 

Za Svet KS Pohorski odred
Ludvik Repolusk

 

 

POSTAVITEV »LUNA PARKA« - POJASNILO SVETA KS POHORSKI ODRED - klik

 

ZAHVALA - CVETNI PETEK

Svet  KS Pohorski odred je dne 22.3.2013 med 07.00 uro in 19.00 uri v sodelovanju z občino Sl. Bistrica in gospodarsko družbo Komunala d.o.o. Slov Bistrica  organiziral že tradicionalno prireditev »CVETNI PETEK«, katera je potekala na že  dveh ustaljenih lokacijah.

Po naši oceni je prireditev uspela, saj se je prireditve udeležilo več kot  103 različnih prodajalcev na dveh lokacijah, samo prireditev pa je po naši oceni preko dneva obiskalo med 3500 in 4000 obiskovalci.

Za uspešno izpeljano prireditev se želimo  javno zahvaliti sodelujočim pri sami izvedbi, to je občini Slov. Bistrica, Komunali d.o.o. Slov. Bistrica, Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu občin Sl. Bistrica, Poljčane in Makole, policistom Policijske Postaje Sl. Bistrica in Tedniku Panorama za medijsko obveščanje.

Še posebej pa se zahvaljujemo vodstvu in članom PGD Sl. Bistrica, ki so nam zagotovili uspešno preventivo  s področja požarne varnosti, predvsem pa da so nam s svojim specialnim gasilskim vozilom omogočili  slikovno dokumentiranje prireditve povsem iz drugega zornega kota.

Vsem sodelujočim še enkrat hvala.

Predsednik sveta KS
Ludvik Repolusk, višji upr.del.

 

DOPIS NA ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR - SANIRANJE JAVNIH POVRŠIN - klik

 

DOPIS NA ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR - NAMESTITEV PROMETNEGA OGLEDALA IN OZNAKE - klik

 

DOPIS NA ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR - NAMESTITEV BETONSKIH CVETLIČNIH KORIT - klik

 

DOPIS NA ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR - POSEK DREVES - klik

 

DOPIS NA MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN - POSTAVITEV ZABAVIŠČNEGA PARKA - klik

 

MESTO SLOVENSKA BISTRICA NUJNO POTREBUJE NOV VRTEC - klik

 

POBUDA IN PREDLOG KS POHORSKI ODRED NA ODLOK O JAVNI RAZSVETLJAVI - klik

 

POJASNILO KRAJANOM KS POHORSKI ODRED SLOVENSKA BISTRICA - klik

 

JAVNI POZIV LASTNIKOM PSOV IN OBČINSKI INŠPEKCIJSKI IN REDARSKI SLUŽBI - klik

 

NEZAKONIT POSEK DREVES V KS POHORSKI ODRED - klik

 

KS POHORSKI ODRED JE PREJELA PRIZNANJE MEDOBČINSKE TURISTIČNE ZVEZE - klik

 

DOPIS STANOVALCEM TOMŠIČEVE ULICE 25 IN 27 V ZVEZI Z PROBLEMATIKO IGRAL - klik

 

Prejeli smo zahvalo učencev in učiteljev 2. OŠ Slov. Bistrica. - klik

 

Tradicionlano srečanje starejših KS Pohorski odred. - klik

 

Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ« - klik

 

Nekaj utrinkov iz prireditve "Bistriška noč", ki je potekala v soboto 20.10.2012 v KS Pohorski odred. - klik

 

Odgovor ministrstva za infrastrukturo in prostor v zvezi z označitvijo naselja Slovenska Bistrica. - klik

 

ZAHVALA KRAJANOM NASELJA "NA KUGLU" ZA PREJETO PRIZNANJE - klik

 

POJASNILO NA ČLANEK »INTERNA (BERI: PRIVATNA) KANALIZACIJA«
Pojasnilo na članek »INTERNA (BERI: PRIVATNA) KANALIZACIJA« ,objavljenem v tedniku Panorama št. 46, z dne 15.11.2012. ...več

 

VOŠČILO KS ŠMARTNO NA POHORJU OB KRAJEVNEM PRAZNIKU - klik

 

"KJER JE VOLJA, JE TUDI POT"
Krajevna organizacija RK Pohorski odred je 5.10.2012 v sodelovanju s Svetom KS Pohorski odred pripravila družabno srečanje starejših občanov v restavraciji Sodexo Slovenska Bistrica. ...več

 

PRIZNANJE PGD SLOVENSKA BISTRICA ZA KS POHORSKI ODRED - klik

 

ZAHVALA KO RK POHORSKI ODRED
Prejeli smo zahvalo Krajevne organizacije Rdečega križa Pohorski odred. ...več

 

November 2012

 

November 2011

Zapisnik zbora krajanov naselja Spodnja Ložnica z dne 20.10.2011 ( več ... )

 

Avgust 2011

Opravljena sta bila dva delovna sestanka v zvezi z dokončanjem del na Prežihovi ulici. ( več ... )

 

Avgust 2011

Spoštovane krajanke, spoštovani krajani mestne KS Pohorski odred Slovenska Bistrica.

Zahvaljujemo se Vam za zaupanje, ki ste nam ga izkazali na zadnjih volitvah. Zavedamo se, da so pričakovanja vseh nas velika, predvsem pri zagotavljanju pričakovanih visokih standardov v okolju, kjer prebivamo. Zavedamo se tudi, da smo kot člani Sveta KS Pohorski odred dolžni in odgovorni varovati koristi svojih krajanov in aktivno delovati pri uresničevanju in zadovoljevanju določenih skupnih potreb in interesov na komunalnem, socialnem, kulturnem, športno rekreacijskem in drugih področjih.
Naša skupna želja in naloga ob nastopu mandata je tudi bila, da se želimo na različne načine čim bolj približati slehernemu krajanu v krajevni skupnosti. Tako smo z dnem 3.8. 2011 aktivirali lastno spletno stran www.ks-pohorski-odred.si, kjer vas bomo sprotno obveščali o vseh novostih, prav tako pa tudi o delovanju in izpolnjevanju nalog, ki so bile sprejete z letnim programom dela. Skupaj z vami se bomo trudili, da bomo zadane naloge sprotno uresničevali, seveda v okviru danih finančnih sredstev. Prav tako smo na sami spletni strani omogočili tudi posebno rubriko »Vprašajte nas«, kjer Vam dajemo možnost , da nas povprašate, podate pobudo, nas pokritizirate, ali pa celo pohvalite. Mi pa se obvezujemo, da bomo na vsak konstruktiven zapis v najkrajšem možnem času tudi odgovorili.
Torej vabljeni in dobrodošli na naši spletni strani www.ks-pohorski-odred.si

 

Predsednik Sveta KS
Ludvik Repolusk, višji upr. del.

 

Junij 2011

KS Pohorski odred je z donacijo pomagala pri organizaciji finala državnega prvenstva v ameriškem nogometu, ki ga je v Športnem parku Slovenska Bistrica organizirala in odlično izvedla Zveza za ameriški nogomet Slovenije – ZANS.

 

Junij 2011

Na športnem in družabnem srečanju krajevnih skupnosti Občine Slovenska Bistrica, ki ga je v Športnem parku Slovenska Bistrica organizirala Športna zveza Občine Slovenska Bistrica je potekal turnir v tenisu med krajevnimi skupnostmi. KS Pohorski odred je premagala vso konkurenco in osvojila 1. mesto.

 

 

nazaj