KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica


Tel: 041 462 544


 

 

 

Na pobudo stanovalcev preprečili nadaljnje uničevanje javnih zelenih površin !

Dne 17.6.2013 je Svet KS Pohorski odred na podlagi sklepa Sveta KS , ki je sledil pisnim in ustnim pripombam in zgražanju stanovalcev Tomšičeve 30 in 30/a v Slovenski Bistrici, da posamezni neodgovorni stanovalci uničujejo javne zelene površine pred večstanovanjsko zgradbo na navedenem naslovu, s tem, da vozila parkirajo na sami zelenici. Ker z opozarjanjem nismo uspeli, si je Svet KS pridobil soglasje Oddelka za okolje in prostor, ter na podlagi ugodno rešene zadeve pristopil k rešitvi opisanega problema. Nakupili smo prometno oviro, ki onemogoča vožnjo po peš poti in osem betonskih cvetličnih korit, s katerimi smo ločili zelenico od javne in intervencijske poti, jih zasadili z različnimi rastlinami, s tem pa preprečili nadaljnjo samovoljo posameznih stanovalcev in hkrati zavarovali javne zelene površine.
Prepričani smo, da smo s tem tudi prispevali k izboljšanju kvalitete bivanja samih stanovalcev. Od samih stanovalcev pa pričakujemo, da se dogovorijo, ter poskrbijo za samo tekoče vzdrževanje zasajenih rastlin.
Zahvaljujemo se Stanislavu Horvatu, s.p., za izdelavo betonskih cvetličnih korit, Avto prevozništvu Hudin d.o.o. za prevoz in razkladanje le teh, prav tako pa se zahvaljujemo tudi izvajalcu zasaditve z rastlinami Moji pogledi, Modestu Motalnu,s.p.
Zavedamo pa se, da je velika problematika s parkirnimi prostori v Tomšičevi in ostalih ulicah v tem predelu samega naselja Slovenska Bistrica, saj le ti ne zadostujejo več potrebam stanovalcev. Na tovrstno problematiko smo opozorili tudi župana dr. Ivana Žagarja, ki je skupaj z občinsko upravo odgovorno pristopil k reševanju tovrstne problematike, tako da pristojne službe že iščejo optimalno rešitev, ki bo dolgoročno rešila problem s parkirnimi prostori v tem predelu naselja Slovenska Bistrica.

za Svet KS Pohorski odred
Ludvik Repolusk

 

 

Slika 1 -del uničene zelenice in pomoč stanovalca

Slika 2- brez sodobne tehnologije pač ne gre

Slika 3 -postavitev cvetličnih korit s pomočjo stanovalcev

Slika 4  - da le bodo cvetlična korita v liniji, seveda z dobro voljo

Slika 5 - nameščena cvetlična korita, še prazna

Slika 6 - nov videz s zasaditvijo različnih rastlinskih vrst

Slika 7 – kdor zna, pač zna

Slika 8  -  prikaz raznolikosti zasajenih rastlin

 

 

 

nazaj