KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica


Tel: 041 462 544


 

 

 

PRIDOBITEV ZA PREBIVALCE Ul. Slave Klavore

Na pobudo krajanov – prebivalcev Ul. Slave Klavore, da ulica ni ustrezno obvestilno prometno urejena, se je Svet KS Pohorski odred odzval in z dopisom o upravičenosti seznanil Oddelek za okolje in prostor. Neposredno na terenu smo si opisano problematiko zatem zaposleni in odgovoren za to področje na Oddelku za okolje in prostor Marko Pučnik in odgovorni za opisano področje Komunalnega podjetja d.o.o. Primož Babšek skupaj s predstavnikom KS ogledali na kraju samem. Podvzeti so bili konkretni ukrepi, ki sedaj prebivalcem Ul. Slave Klavore omogočajo varno vključitev na Kajuhovo ulico, prav tako pa je bila urejena prometno obvestilna signalizacija.
Za strokovno pripravljeno rešitev navedene problematike se zahvaljujemo Oddelku za okolje in prostor Slov. Bistrica, prav tako pa se zahvaljujemo Komunali d.o.o. Slovenska Bistrica za strokovno namestitev obvestilno prometne signalizacije.

za Svet KS Pohorski odred
Ludvik Repolusk

 

 

nazaj