KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica


Tel: 041 462 544

 


 

 

 

POMEMBNO OBVESTILO!

Obveščamo vas, da prejemate stanovalci večstanovanjskih zgradb Partizanska, Tomšičeva, Ul. Pohorskega odreda, Prvomajska in Šolska ulica(območje KS Pohorski odred) obvestila , kateri nimate upravnika, da določite posameznika – zastopnika, ki se bo v doglednem času udeležil posveta, ki ga bo organizirala občinska uprava. Na posvet bodo povabljeni tudi vsi upravniki več stanovanjskih zgradb, predstavniki Komunale in tudi predstavniki KS Pohorski odred, ki že vztrajno več let opozarjamo na problematiko ureditve parkirnih mest v celotnem »blokovskem naselju«. V tej zvezi se pripravlja celovita strategija, ki bo dolgoročno urejala poleg ureditve parkirnih površin, tudi urejanje zelenih površin, zasaditve drevnine in podobno.
Do takrat oziroma do ustrezne celovite rešitve v dobro vseh nas, pa vas vljudno pozivamo za strpnost in razumevanje!.

Za KS Ludvik Repolusk


POZIV - SPOŠTUJMO NAVODILA IN OPOZORILA !
(Preneseno iz spletne strani KTV Slov. Bistrica)

 

POROČILO O DELU V ZVEZI Z EPIDEMIJO COVID 19 NA OBMOČJU KS POHORSKI ODRED – poročilo CORONA VIRUS

Ogled poročila.


AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE V PRENOVLJENI PODOBI

V naselju Spodnja Ložnica ob regionalni cesti Slov. Bistrica - Oplotnica čakalnica na avtobusni postaji v prenovljeni podobi.

Za KS Ludvik Repolusk


USPEŠNO SANIRANA JAVNA RAZSVETLJAVA V ULICI POHORSKEGA ODREDA

Danes je bila uspešno zaključena obnova javne razsvetljave v Ulici Pohorskega odreda. Za hitro in uspešno sanacijo se zahvaljujemo Občinski upravi občine Slov. Bistrica in Komunali d.o.o. - njenim zaposlenim za uspešno posodobitev javne razsvetljave.

Za KS Ludvik Repolusk


POSODOBLJENA PROMETNA SIGNALIZACIJA

Komunala d.o.o. Slovenska Bistrica in njeni zaposleni so danes posodobili prometno signalizacijo ob prehodih za pešce na Partizanski ulici v Slovenski Bistrici. Želimo si, da bo nova prometna signalizacija še dodatno prispevala za boljšo varnost v cestnem prometu. Hvala!

Za KS Ludvik Repolusk


OBVESTILO JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT, VELJA OD 8.7.2020, DO PREKLICA


Občina Sl. Bistrica - KS Pohorski odred OPOZARJATA

SPOŠTOVANI!
SKLADNO S PRIPOROČILI NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE IN Z NAMENOM PREPREČEVANJA OKUŽB Z NOVIM KORONA VIRUSOM SARS-CoV-2 VAS POZIVAMO, DA UPOŠTEVATE NAPOTKE GLEDE DOSTOPA IN ZADRŽEVANJA NA JAVNIH KRAJIH OB ZAGOTOVITI VARNE RAZDALJE 1,5 METRA MED OSEBAMI !

PRIPOROČAMO TUDI, DA NE UPORABLJATE IGRAL NA OTROŠKIH IN ŠPORTNIH IGRIŠČIH!

Za KS Ludvik Repolusk


VISOK JUBILEJ PGD ZGORNJA BISTRICA

Ob 120. letnici Prostovoljnega gasilskega društva Zgornja Bistrica, so 30.6. 2020 veterani društva pripravili prikazno vajo z odvzemom vode iz hidranta in iz intervencijskega vozila na travniku ob večstanovanjski zgradbi v Tomšičevi ulici 52 in trgovini Spar.
V imenu krajank in krajanov KS Pohorski odred jim iskreno čestitamo ob tem visokem jubileju. Hvala vam za vso opravljeno delo, ki danes ni več samo gašenje požarov, ampak veliko več! Ob svojem prostovoljnem delovanju vam želimo predvsem čim manj različnih intervencij, le te pa naj bodo uspešne, brez poškodb in nenazadnje OSTANITE ZDRAVI!

Krajevna skupnost Pohorski odred


POROČILO O DELU V ZVEZI COVID 19 NA OBMOČJU KS POHORSKI ODRED ZA OBDOBJE OD 16.3. 2020 DO VKLJUČNO 30.4.2020

V priponki objavljamo poročilo o delu KS Pohorski odred v zvezi COVID 19.

 

COVID 19 - Poročilo o delu KS


OBVESTILO !

Uporaba otroških igral in fitnesov na prostem
27.05.2020 ( Obvestilo NIJZ – vir: spletna stran Občine Slovenska Bistrica)

Zunanja igrala na javnih površinah in naprave za vadbo na prostem so kritična z vidika prenosa virusa. Pogosto so sestavljene iz plastike in kovine. Po nekaterih podatkih lahko virus SARS-CoV-2 na plastiki in kovini preživi tudi do 3 dni. Poleg tega je na javnih mestih praktično nemogoče zagotoviti čiščenje za vsakim uporabnikom, kar je ključno.
Iz teh razlogov odsvetujemo uporabo otroških igral na javnih površinah ter naprav za vadbo na prostem, saj gre za mesta, kjer se srečuje veliko ljudi in utegnejo predstavljati tveganje za prenos okužbe. Posebej smo to za igrala tudi navedli v higienskih priporočilih za šole in vrtce ter izvajanje gostinsko-turistične dejavnosti.
Pozivamo, da skupaj še nadalje delujemo preventivno, poskrbimo za lastno varnost in varnost vseh drugih, ter upoštevamo vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)

Za KS Ludvik Repolusk


Pri Tomšičevi 30 vzorčni primer smetarnika

Komunala Slovenska Bistrica je v blokovskem naselju, v Tomšičevi ulici 30, postavila smetarnik (Bistričan.si). Gre za preprost montažni objekt, ki so ga zasnovali v sodelovanju z mestnim urbanistom, Igorjem Kraševacem, pojasnjuje v. d. direktorja Komunale Maksimilijan Tramšek: »Prednost smetarnika je v tem, da imajo tam živeči ljudje odpadke pod ključem in jih lahko ustrezno ločujejo.«
V smetarniku, njegova vrednost je okoli 8. 000 evrov in sta ga financirali občina in Komunala Slovenska Bistrica, je dovolj prostora za vse zabojnike za smeti, ki sicer kazijo podobo pred bloki. V prihodnje jih nameravajo postavili še več, saj z njimi postane okolica blokov bolj urejena, zabojniki zaščiteni pred raznimi vremenskimi vplivi, kot so veter, dež in sneg, ter tudi pred vandalizmom in možnostjo odlaganja smeti v zabojnike kogarkoli, saj imajo vrata ključavnico in s tem dostop do njih samo stanovalci bloka.
Komunala je smetarnik pri Tomšičevi 30 postavila zato, ker je tudi upravnik bloka, sicer jih bodo v prihodnje postavili tudi drugod. Tam, kjer so stanovanja v bloku lastniška, bodo lastniki lahko postavitev smetarnika odplačevali obročno pri položnicah za Komunalo. Pri blokih, kjer so stanovanja občinska, pa bo del denarja prispevala tudi občina.
»Trendi nakazujejo, da se bodo v prihodnje odpadki shranjevali tudi pod površino, zato v prihodnje na Komunali Slovenska Bistrica načrtujemo postaviti tudi podzemne oziroma potopne smetarnike,« še dodaja Tramšek.
Še en prispevek s strani Komunale in lokalne skupnosti za urejeno naše skupno okolje. Hvala!


Spoštovani,

Zaradi različnih komentarjev o zahtevanem umiku igral iz zasebnega zemljišča, dodajamo kot KS še dodatno pojasnilo.

Krajevne skupnosti smo po zakonodaji ožji del lokalne skupnosti, ali drugače povedano, smo vez med krajankami in krajani, ter občinsko upravo oz. vodstvom občine. Tako občinska uprava, kot tudi same krajevne skupnosti si po svojih najboljših močeh in v okviru dodeljenih finančnih sredstev prizadevamo za konstanten dvig kvalitete bivanja v našem skupnem okolju.

Za KS Pohorski odred pa lahko zapišemo, da gre za specifično območje z največjo poseljenostjo, k temu pripomorejo tudi večstanovanjske zgradbe na našem območju. Posledica tega pa so tudi interesi, želje posameznikov ali posameznih manjših skupin toliko večje, ki zase in za manjše skupine zahtevajo ugodnosti, ki jih kot KS ali občinska uprava ne moremo uresničiti zaradi jasne zakonske razmejitve in podobno.

Glede igral, ki smo jih bili primorani umakniti na podlagi sklepa stanovalcev, pa še dodatno pojasnjujemo, da je v konkretnem primeru bilo to zasebno zemljišče v lasti vsakokratnih etažnih lastnikov. Pri iskanju novih lokacij pa se vseskozi srečujemo z nasprotovanjem krajanov z izjavo, igrala morajo biti, samo ne pred našim blokom, ker želijo imeti mir. Celo še več, ugotavljamo, da si krajani pred posameznim blokom niti ne želijo urbane opreme – klopi , ker po njihovem ne bo več miru.

Vse to nas napotuje, da bomo rešitve za postavitev novih otroških igral , skupaj z občinsko upravo, primorani iskati na obrobju urbanih okolij, kjer živžav naših otrok ne bo moteč za ostale prebivalce.

Želimo pa poudariti, da so otroci naše največje bogastvo, so naša prihodnost. Tudi otroci imajo pravico do svojega prostora v našem skupnem okolju, kjer se bodo lahko sprostili, razvijali motorične sposobnosti, se družili in se na ta način tudi socializirali. Za to pa je potreben razum, strpnost in želja po sobivanju vseh nas.

Za KS Pohorski odred
Ludvik Repolusk


PREDVIDENO ODPRTJE ZBIRNIH CENTROV ZA ODPADKE

Obveščamo vas, da bodo predvidoma od torka 14. aprila 2020 dalje za uporabnike ponovno ODPRTI NAŠI ZBIRNI CENTRI ZA ODPADKE (Pragersko, Poljčane, Oplotnica).
Delovni čas zbirnih centrov je obljavljen na: www.komunala-slb.si/delovni-cas.
Pri gibanju in zadrževanju v zbirnem centru bo potrebno upoštevati ohranjanje varne razdalje do drugih oseb, obvezna bo uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta, ter zaščitnih rokavic.

 

OBVESTILO

Ponovno vas obveščamo da se zaščitne maske za mestne KS , kot je bilo že dano obvestilo v medijih, delijo v mali zgradbi med obema zgradbama občine - dežurna pisarna, prav tako pa se lahko krajani in krajanke povežejo z dežurno pisarno, ter opravijo zaprosilo za dostavo. Dvig zaščitne opreme se lahko opravi vsak dan. Pozivamo vas, da pa se lahko stanovalci večstanovanjskih zgradb povežete in se dogovorite glede dviga zaščitnih mask. Za pomoč se obrnite na številko 02 8432855 ali na elektronsko pošto: obcinaslb@gmail.com

Za KS Ludvik Repolusk


OBVESTILO

Spoštovani prodajalci in obiskovalci !

Zaradi epidemije in vseh povzetih ukrepov v tej zvezi, vas obveščamo, da tradicionalna prireditev »CVETNI PETEK« s spremljevalnim programom za dne 3.4.2020 odpade.
Želimo vam prijazne velikonočne praznike , ostanite doma in ostanite zdravi.

Za KS Pohorski odred
Ludvik Repolusk

 

PONOVNO OPOZORILO

Ponovno pozivamo vse starše in otroke, da se je prepovedano zadrževati na območju igralnih površin. Enako velja tudi za športna igrišča.
Hvala uslužbencem Komunale d.o.o. Slov. Bistrica, da so namestili vsa opozorila.

Za KS , Ludvik Repolusk

 

OPOZORILO – Velika požarna ogroženost

Posredujemo obvestilo: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar je prepovedano tudi kuriti, so sporočili iz centra za obveščanje.

Prepovedano je tudi kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, zunaj pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. V času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja bodo pristojni organi izvajali poostren nadzor, poroča STA. Obveščate 112, 113 oboji pa bodo obveščali tudi pristojen inšpektorat in druge pristojne službe.

 

OBVESTILO Policijske postaje Slovenska Bistrica
20.03.2020 (Posredovano s spleta Občine)

Policija izvaja vrsto aktivnosti, ki se nanašajo na obvladovanje varnostne situacije v času epidemije COVID-19, med drugim tudi na področju preprečevanja in preiskovanja kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, s poudarkom na vlomih v razne objekte.

V tem času namreč pričakujemo, da se bodo storilci prilagajali trenutni situaciji in zaradi prisotnosti večjega števila prebivalstva doma, svoje nezakonite aktivnosti usmerjali v izvrševanje vlomov v različne poslovne prostore.

Zaradi tega apeliramo na vse lastnike oziroma najemnike poslovnih prostorov, kot so razne trgovine, lokali, skladišča in podobno, da v največji možni meri poskrbijo za samozaščitne ukrepe.
Hkrati pozivamo občane, da za ne nujne zadeve ne hodijo na Policijsko postajo Slovenska Bistrica, ampak naj nas kontaktirajo po telefonu ali preko elektronske pošte.
tel. 02 843 29 00, e-pošta pp_sl_bistrica.pumb@policija.si

POLICIJSKA POSTAJA SLOVENSKA BISTRICA
Uroš Kušar
komandir
višji policijski inšpektor III

 

POSREDUJEMO OBVESTILO ŽUPANA Dr. IVANA ŽAGARJA
(Preneseno iz spletne strani Občine Slov. Bistrica)

IZDAJA PREVENTIVNE UKREPE ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA
KORONAVIRUSA SARS-CoV-2(COVID-19)


Do nadaljnjega na Občini Slovenska Bistrica ni uradnih ur. Da bi bilo poslovanje in delo občinske uprave čim bolj nemoteno, vas prosimo, da vloge oddate po naslednjih komunikacijskih poteh:
- po pošti na naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slov.Bistrica (prosimo vas, da pripišete kontakt, da vas po potrebi lahko kontaktiramo),
- po elektronski pošti: obcina@slov-bistrica.si
- za nujne zadeve je občinska uprava dosegljiva na telefonski številki 02/843 28 25
Do preklica so odpovedane vse športne in druge prireditve.
Občanom priporočamo, da ne organizirajo in se udeležujejo zasebnih druženj ter društvenih aktivnosti. Občani naj se izogibajo vsem potovanjem.
Vsi javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Slovenska Bistrica so zaprti za obiskovalce.
Zdravstveni dom in Lekarna Slovenska Bistrica poslujeta v skladu z navodili Ministrstva za zdravje RS in NIJZ.
Za delovanje Upravne enote Slovenska Bistrica in Okrajnega sodišča Slovenka Bistrica, ki imata uradne prostore v isti stavbi kot Občina Slovenska Bistrica, se obrnite na spletno stranhttps://www.gov.si/drzavni-organi/upravne- enote/slovenska-bistrica/
ali http://www.sodisce.si/okrasb/
Obnašati se je potrebno skrajno odgovorno in upoštevati vsa navodila Ministrstva za zdravje in priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19), ki jih objavlja Nacionalni inštitut za zdravje.

Dr. Ivan Žagar
župan Občine Slovenska Bistrica

 

Prepoved obratovanja lokalov in neživilskih trgovin
15.03.2020
UKREPI OBČINE SLOVENSKA BISTRICA O PREPOVEDI OBRATOVANJA VSEH LOKALOV IN NE-ŽIVILSKIH TRGOVIN

(Preneseno iz spletne strani Občine Slov. Bistrica)

Spoštovani,

s ciljem čim večjega omejevanja javnega zbiranja in druženja ljudi, da v največji možni meri omejimo in preprečujemo nadaljnje širjenje koronavirusa SARS-CoV-2, od nedelje, 15. marca 2020 od 17. ure do preklica, Štab Civilne zaščite Občine Slovenska Bistrica poziva k sprejemu naslednjih ukrepov:
- zaprejo se vsi lokali in obrati v občini, razen trgovin z živili (prehrana ljudi in živali), katerih storitve niso nujne za preživetje in kjer prihaja do večje koncentracije zbiranja in druženja ljudi (cvetličarne, kozmetični in frizerski saloni, gostinski lokali in restavracije – dovoljena je dostava hrane ter prodaja in prevzem hrane na brezstični način, ob upoštevanju priporočil za samozaščito; priporočamo brezgotovinsko poslovanje),
- zaprejo se športni, fitnes in drugi objekti v javni in zasebni lasti,
- PREPOVEDANA so vsa javna zbiranja in druženja na javnih površinah, pri čemer izpostavljamo igrišča in igrala,
- trgovska podjetja pozivamo, da v svojih trgovinah namestijo razkužila in uvedejo druge ukrepe, s katerimi bodo ustrezno zaščitili tako zaposlene kot kupce.

Ob tem ponovno pozivamo občane, da v trgovino po nakupe najnujnejših stvari hodijo samo zdrave osebe brez spremstva otrok. Priporočamo uvedbo socialne distance in omejevanje števila oseb pri vstopanju.

Kot izhaja iz vladnega sporočila za javnost »Z namenom zajezitve širjenja virusa so bili dogovorjeni tudi ukrepi s področja javnega potniškega prometa in glede obratovanja lokalov, ki bodo konkretizirani že jutri. V pripravi pa je tudi nabor ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi posledic širjenja koronavirusa, z namenom ohranitve delovnih mest in likvidnosti podjetij.«, bodo vsa nadaljnja navodila in podrobnost ukrepov določena v uredbi Vlade RS, ki je napovedana za ponedeljek, dne 16. 3. 2020.

Branko Hojnik
poveljnik štaba Civilne zaščite
Občine Slovenska Bistrica

 

POMEMBNO OBVESTILO ZA STARŠE (15.3.2020)

Vlada je sprejela odlok, s katerim prepoveduje kakršnokoli organizirano varstvo otrok, saj je širjenje virusa najintenzivneje prav preko najmlajših, neposredno ogroženo pa je tudi vse zaposleno osebje, so sporočili z ministrstva za izobraževanje.
Šole in vrtci zaprti do preklica
Vse šole in vrtci bodo zaprti od ponedeljka do preklica. Kot so na ministrstvu zagotovili v sporočilu za javnost, je ukrep nujen in neizbežen, prepoved pa so skrbno in strokovno premislili. Na podlagi omenjenega odloka je ministrstvo danes vsem vzgojno-izobraževalnim ustanovam in univerzam po državi poslalo posebno okrožnico.

 

Obvestilo občanom
13.03.2020

Oboleli občani, ki bodo v domači oskrbi in ne bodo imeli možnosti zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravili) naj pokličejo številko 041 723 565.

 

OPOZORILO IN POZIV

Pozivamo vse starše in skrbnike, da se do preklica zaradi svoje varnosti in varnosti otrok ne zadržujejo na javnih in vsem dostopnih otroških igriščih in na ta način tudi poskrbijo za zdravje in varnost otrok in vseh nas prebivalcev.

Za KS Pohorski odred
Ludvik Repolusk

 

POZIV PROSTOVOLJCEM
16.03.2020 (Prenos iz spletne strani občine Slov.Bistrica)

Pozivamo zdrave občane in občanke, ki so pripravljeni pomagati pri nujnem varstvu otrok tistim staršem, ki opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah.
Prav tako pozivamo tudi tiste zdrave občane in občanke, ki so pripravljeni nuditi pomoč pri dostavi hrane in zdravil starejšim, ki nimajo svojcev in obolelim, ki nimajo možnosti oskrbe s hrano in nujnimi zdravili.
Zainteresirani se javite na elektronsko pošto: obcinaslb@gmail.com.

 

OBČINA - PREPOVED UPORABE IN ZBIRANJA NA OTROŠKIH IN ŠPORTNIH IGRIŠČIH

16.03.2020 (Preneseno iz spletne strani Občine Slov. Bistrica)
Z namenom omejevanja širjenja koronavirusa Sars-CoV-2
PREPOVEDUJEMO ZBIRANJE OSEB na otroških in športnih igriščih.
Prepoved velja do preklica!

 

24 URNA DEŽURNA PISARNA
16.03.2020 (Preneseno iz spletne strani Občine Slov. Bistrica)

Spoštovani občani!
Oboleli občani v domači oskrbi, ki nimajo pomoči svojcev ali možnosti oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila,...), se lahko za pomoč obrnejo na 24 urno dežurno pisarno, ki deluje v okviru občinskega štaba CZ.
V sodelovanju z OORK Slovenska Bistrica in krajevnimi skupnostmi v občini bomo organizirali najnujnejšo pomoč.
Za pomoč se obrnite na številko 02 8432855 ali na elektronsko pošto: obcinaslb@gmail.com
Pisarna bo delovala od 17. marca 2020 od 8. ure in do preklica.

 

OBVESTILO OBISKOVALCEM VINTGARJA
16.03.2020 (Preneseno iz spletne strani Občine Slov. Bistrica)

Spoštovani obiskovalci
Z namenom omejevanja širjenja koronavirusa Sars-CoV-2 vas pozivamo, da upoštevate napotke glede omejevanja osebnega stika na razdaljo 2 metrov in združevanja v skupino do največ 5 oseb.

 

POZIV

Spoštovane krajanke in krajani!
Ob vrsti navodil in prepovedi vas glede na epidemiološko stanje v Občini Slovenska Bistrica in v R Sloveniji prosimo in pozivamo, da navodila in prepovedi državnih in lokalnih institucij dosledno spoštujemo, da v tem času ne pozabimo na svoje bližnje, prav tako pa ne pozabimo pogledati na svoje bližnje sosede. Čas je, da vsi skupaj pokažemo in dokažemo, da zmoremo !

Za Svet KS Pohorski odred
Ludvik Repolusk

 

Spoštovani, hvala da nas spremljate in delite obvestila, ki so pomembna za vse nas.
Za KS Pohorski odred
Ludvk Repolusk

 

DOKAZUJEMO DA ZMOREMO IN DA NISMO POZABILI

Dne 10.12. 2019 smo se že petič s pomočjo KO RK Pohorski odred in Centra za socialno delo srečali v prostorih območnega združenja RK Slovenska Bistrica. Po sklepu Sveta KS Pohorski odred smo letos namenili 1000 € za obdaritev 25 otrok iz osmih družin, prebivajočih na območju KS Pohorski odred, po izboru Centra za socialno delo. Tako so prejemniki prejeli za skupno 1000 € vrednostne kartice, posamično za 40 €. Ob takšnem srečanju z vami dragi otroci, ki niste za življenje, ki vam je v tem času dano v naši družbi ničesar krivi ali komu kar koli dolžni, ostanemo nekateri, ki smo se udeležili srečanja, brez besed z orosenimi očmi. Naš namen je, da vam v prihajajočih praznikih s prispevkom polepšamo praznične dni. Otroci s svojimi starši pa kljub vsemu ostajajo v prihajajočem letu 2020 optimistični.
Zato le samo še, Srečno v letu 2020!

Za KS Ludvik Repolusk

 

PRAVILNIK O UPRAVIČENOSTI DONACIJ

Objavljamo Pravilnik za dodeljevanje finančne pomoči društvom, ki so registrirana in delujejo na območju Krajevne skupnosti Pohorski odred oz. v Občini Slovenska Bistrica
Pravilnik je dostopen tukaj.

Za KS Ludvik Repolusk

 

LIPOV PARK V NOVI PODOBI

KS Pohorski odred je skupaj z občinsko upravo uspešno zaključila prenovo Lipovega parka ob Partizanski ulici v Slovenski Bistrici. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo županu dr. Ivanu Žagarju in Občinski upravi za razumevanje, pomoč in finančni prispevek za izvedbo skupnega projekta. Prav tako pa se zahvaljujemo vodstvu in zaposlenim na Komunali d.o.o. Slovenska Bistrica za pomoč pri postavitvi klopi, prometne signalizacije in potrebni zasaditvi ob sami tlakovani stezi in ob igralih. Opominjamo, da je tlakovana steza namenjena izključno samo za pešce in gibalno omejene osebe s prirejenimi pripomočki. (označuje postavljen prometni znak)

Za KS Ludvik Repolusk

 

DOKONČANO OTROŠKO IGRIŠČE V NASELJU SPODNJA LOŽNICA

KS Pohorski odred je v naselju Spodnja Ložnica dokončala otroško igrišče, namenjeno otrokom, kakor tudi vsem ostalim krajanom z namenom druženja. Za pomoč se zahvaljujemo Občinski upravi Občine Slov. Bistrica za posluh pri izdaji dovoljenja in Komunali Slovenska Bistrica za pomoč pri izvedbi tlakovanja in postavitve klopi.

Za KS Ludvik Repolusk

 

 

 

Ogled starejših prispevkov - arhiv prispevkov

 

 

NOVICE

Arhiv novic