KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica


Tel: 041 462 544

 


 

 

 

PRAVILNIK O UPRAVIČENOSTI DONACIJ

Objavljamo Pravilnik za dodeljevanje finančne pomoči društvom, ki so registrirana in delujejo na območju Krajevne skupnosti Pohorski odred oz. v Občini Slovenska Bistrica
Pravilnik je dostopen tukaj.

Za KS Ludvik Repolusk

 

LIPOV PARK V NOVI PODOBI

KS Pohorski odred je skupaj z občinsko upravo uspešno zaključila prenovo Lipovega parka ob Partizanski ulici v Slovenski Bistrici. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo županu dr. Ivanu Žagarju in Občinski upravi za razumevanje, pomoč in finančni prispevek za izvedbo skupnega projekta. Prav tako pa se zahvaljujemo vodstvu in zaposlenim na Komunali d.o.o. Slovenska Bistrica za pomoč pri postavitvi klopi, prometne signalizacije in potrebni zasaditvi ob sami tlakovani stezi in ob igralih. Opominjamo, da je tlakovana steza namenjena izključno samo za pešce in gibalno omejene osebe s prirejenimi pripomočki. (označuje postavljen prometni znak)

Za KS Ludvik Repolusk

 

DOKONČANO OTROŠKO IGRIŠČE V NASELJU SPODNJA LOŽNICA

KS Pohorski odred je v naselju Spodnja Ložnica dokončala otroško igrišče, namenjeno otrokom, kakor tudi vsem ostalim krajanom z namenom druženja. Za pomoč se zahvaljujemo Občinski upravi Občine Slov. Bistrica za posluh pri izdaji dovoljenja in Komunali Slovenska Bistrica za pomoč pri izvedbi tlakovanja in postavitve klopi.

Za KS Ludvik Repolusk

 

PONOVNO OPOZORILO V ZVEZI CEPLJENJA LISIC PROTI STEKLINI!

Obveščamo Vas, da je UVHVVR poslala obvestilo, da bodo zaradi neugodnih vremenskih razmer za letenje (megla, veter), izvajanje jesenske akcije cepljenja lisic proti steklini, ki se je začela 20. septembra 2019, podaljšali do 15. novembra 2019.

Posredujemo vam v vednost, ter da polagate pozornost v vaši neposredni okolici.
Primer cepiva proti steklini:

Za KS Ludvik Repolusk

 

MARTINOVANJE 2019

 

PRIČETEK NACIONALNE AKCIJE ALKOHOL, DROGE IN DRUGE PREPOVEDANE SNOVI V PROMETU
(preneseno iz spletne strani Občine Slov. Bistrica - samo del, več pa na spletni strani) – SPOROČILO ZA JAVNOST

Vozniki vozimo 0,0. S pihanjem 0,0 do vstopnic za koncert Policijskega orkestra!

Ministrstvo za zdravje s partnerji tudi letos opozarja udeležence v cestnem prometu o nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi. Še posebej veliko nesreč, ki jih povzročijo opiti vozniki, se zgodi v času praznikov, zato bomo v novembru in decembru v sodelovanju s Policijo, Javno agencijo RS za varnost prometa, pristojnimi inšpekcijskimi službami, nevladnimi organizacijami in ob medijski podpori Vala 202 izvajali akcijo Slovenija piha 0,0. V okviru akcije bodo policisti poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov na slovenskih cestah. Kršitelje seveda čaka kazen v skladu s predpisi, vzorni vozniki pa bodo nagrajeni in tako morda bližje vstopnici za tradicionalni koncert Policijskega orkestra z gosti.

Da bi bile naše ceste varne za vse prometne udeležence, bodo policisti od 4. do 10. novembra, v času Martinovega, in od 2. do 20. decembra 2019 poostreno preverjali psihofizično stanje voznikov na cestah.

Za prometno varnost smo odgovorni prav vsi prometni udeleženci. Če ste opiti, ne sedajte za volan, temveč naj vozi kdo, ki alkohola ni užival, ali pa uporabite javni prevoz. Skupaj poskrbimo za varnost na naših cestah. Slovenija piha 0,0!

 

Obvestilo - izvajanje meritev s samodejnim merilnikom hitrosti
04.11.2019 (preneseno s spletne strani Občine Slov. Bistrica)

Ob preventivnih prikazovalnikih hitrosti »Vi vozite«, je izvajanje meritev s samodejnim merilnikom hitrosti eden izmed bolj učinkovitih ukrepov, ki zmanjšujejo povprečne hitrosti na cestah.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo bo tako izvedel meritve na občinskih cestah in na odsekih državnih cest v naseljih. Na območju občine bomo meritve hitrosti izvajali predvsem na odsekih cest, kjer so bile podane pobude oziroma zahteve po namestitvi hitrostnih ovir, zaradi pogostih prekoračitev hitrosti.

Občinski redarji bodo kršiteljem, ki bodo prekoračili dovoljeno hitrost v času izvajanja nadzora in jih bo zabeležila samodejna merilna naprava, po pošti vročili plačilni nalog. Pri meritvah hitrosti občinski redarji ne ustavljajo voznikov, ki so prekoračili s splošnim prometnim predpisom ali prometnim znakom omejeno hitrost vožnje.

S plačilnim nalogom bo izrečena globa za storjeni prekršek in določene kazenske točke, odvisno od višine prekoračitve hitrosti, v skladu z določbami Zakona o pravilih cestnega prometa.

Z aktivnostmi, ki so namenjene umirjanju hitrosti, želimo okrepiti zavedanje prometnih udeležencev, da je neprilagojena hitrost lahko velika grožnja za nastanek najhujših prometnih nesreč, zato bi morali biti bolj pozorni na predpisane omejitve hitrosti in vožnjo vselej prilagoditi razmeram na cestah.

Z nadzorom želimo dolgoročno vplivati na voznike, da spremenijo svoj slog vožnje, in sicer da vozijo čim bolj defenzivno, umirjeno ter da so pozorni na šibkejše udeležence v prometu.

 

 

Ogled starejših prispevkov - arhiv prispevkov

 

 

NOVICE

Arhiv novic