KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica


Tel: 041 462 544

 


 

 

 

Spoštovani starši in skrbniki

 

Mnogi naši najmlajši bodo te dni prvič stopili v šolske gradbe, učilnice, prvič spoznali in slišali šolski zvonec. Da bi jim bil ta dan, kot tudi vsi dnevi v letu varni, uspešni, Vas dragi starši, skrbniki in drugi pozivamo, da s svojimi najmlajšimi še pred pričetkom novega šolskega leta obnovite varno šolsko pot, varno prečkanje vozišča, spoštovanje prometnih predpisov, svetlobnih prometnih znakov in podobno.

Prav tako pa je na nas starejših, da ne samo prve dni v novem šolskem letu, temveč skozi vse leto spoštujemo tudi prometna pravila, saj bomo le na ta način dali svoj prispevek za varno otroštvo naših najmlajših.

V kolikor so vam varne šolske poti še neznane, vas pozivamo, da se zglasite pri vodstvih oz. zaposlenih v OŠ Pohorskega odreda in 2. OŠ, kjer vam le te z veseljem predstavili.

Srečno!

Za Svet KS Pohorski odred

Ludvik Repolusk

 

 

 

POVABILO

 

V teh vročih dneh smo kar nekako pozabili na naš lep mestni park (gabrov drevored), kjer je temperatura nekaj stopinj nižja, kot na razbeljenem asfaltu! Vsem takšna naravna osvežitev v naši okolici vendarle ni dana, zato vabljeni!

Za KS Ludvik Repolusk

 

 

 

 

»HVALA«

 

Ljudje smo res zanimiva bitja. Ko je potrebno kritizirati, so nas polna usta kritike, fotografij v medijih in na družbenih omrežjih. Ko pa je potrebno nekomu reči preprosto hvala, ali pohvaliti skupino ljudi za dobro opravljeno delo, pa nas enostavno ni. Pa tako malo je potrebno.

Zahvaljujemo se zaposlenim v tehničnem sektorju Občinske uprave Slovenska Bistrica, sami se radi tudi poimenujejo »demolition group«, kot tudi zaposlenim v Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica za opravljeno delo v samem mestnem parku, ki meji na zemljišče bivšega Crouzeja – Partizanska ulica 24 Slovenska Bistrica, za odstranitev razpadajočega nadstreška na dvorišču, ter odstranitev korenin in posušenega drevja. Sedaj se lahko še z večjim ponosom pohvalimo tako z urejenostjo samega parka na eni strani in urejenim dvoriščem , kjer domujejo različna društva in manjša podjetja.

Pa še predlog za koriščenje dvoriščne površine, ki ga je v razmišljanju podal Janko Mlakar – Jaka rekoč, to je lahko tudi prostor za postavitev prometnega poligona za izobraževanje naših učencev, pa še bi se lahko naštevalo. Prostor je, ideje so, potrebna je še samo volja tistih, ki o tem odločajo.

 

Ludvik Repolusk, višji upr. del.

Predsednik Sveta KS Pohorski odred

 

 

 

 

ODZIV PRISTOJNIH V OBČINSKI UPRAVI NA ZAHTEVO STANOVALCEV KAJUHOVE ULICE

 

V svetu KS pozdravljamo odziv pristojnih v občinski upravi na problematiko izpostavljeno s strani krajank in krajanov. Preseneča pa dejstvo, da ni bil na sam sestanek povabljen predstavnik KS Pohorski odred. Vabljeni bi po potrebi lahko tudi podal še dodatna pojasnila prav zvezi tovrstne problematike, ne samo v Kajuhovi ulici, temveč tudi širše.

Objavljamo vsebino dopisa podžupana g. Stanislava Mlakarja;

 

Spoštovani g. predsednik,

v zvezi dopisa, ki si nam ga poslal dne 24.7.2018 v zvezi problematike varnosti v cestnem prometu v Kajuhovi ulici v Slovenski Bistrici, smo se danes sestali pri županu dr. Žagarju (komandir Lubej, vodja MIR Vrečko, predsednik SVCP Leskovar, referent za ceste Pučnik, predsednik varnostnega sosveta Mlakar) in obravnavali tudi omenjeno perečo problematiko.

Strinjali smo se z ugotovitvami, navedenimi v dopisu. V smislu razrešitve te problematike, smo se dogovorili naslednje:

1. G. Marko Pučnik pregleda cestno prometno signalizacijo v Kajuhovi ulici, še posebej znake za omejitev hitrosti in jih po potrebi uskladi v skladu z zakonodajo s tega področja;

2. Policisti bodo izvajali meritve hitrosti na tem območju in na ta način prispevali k umiritvi hitrosti v tej ulici;

3. Pred začetkom šolskega leta se bomo pri županu ponovno sestali v enaki sestavi in se seznanili z rezultati teh ukrepov v tej ulici in tudi na drugih območjih, o katerih je tekla beseda na današnjem sestanku. Po potrebi se bomo dogovorili še za dodatne ukrepe.

S spoštovanjem in lep pozdrav,

Stanislav Mlakar
Podžupan

 

 

ZAHTEVA STANOVALCEV KAJUHOVE ULICE

 

Na nas so se obrnili stanovalci zgornjega dela Kajuhove ulice z zahtevo po umiritvi prometa na tem delu ulice. V nadaljevanju objavljamo njihov dopis in vsebino elektronske pošte, poslane pristojnim ( Oddeleku za okolje in prostor, županu, policiji ).

 

 

Poslano na Oddelek za okolje in prostor , županu …

Spoštovani;

V prilogi vam posredujemo dopis in podpise krajanov z jasno izraženo zahtevo po ureditvi oziroma umiritvi hitrosti prometa na sami Kajuhovi ulici v Slovenski Bistrici. Posebej je v dopisu izpostavljeno vozišče v delu Kajuhove ulice, iz smeri izgrajenega dela obvoznice pri Impol-u v smeri Špindlerjeve oz. Ljubljanske ulice v Slovenski Bistrici.

V tej zvezi naslovnika pozivamo, da se v prvi vrsti zagotovi občankam in občanom prometna varnost na navedenem območju. Zavedamo se, da je to samo ena od izpostavljene tovrstne problematika na našem območju, to je KS Pohorski odred, saj je tovrstna problematika tudi širša tako na območju mesta Slov. Bistrica, kot tudi drugih naselij v Občini Slovenska Bistrica.

Kljub izdelanemu projektu Celovite prometne strategije v Občini Slovenska Bistrica, je po našem mnenju potrebno tovrstno problematiko obravnavati prioritetno, predvsem pa dolgoročno z vidika varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu in občank in občanov.

V cilju zagotavljanja tudi prometne varnosti iz vidika omejevanja hitrosti na posameznih mestnih ulicah in v delih posameznih naselij v Občini Slovenska Bistrica, posredujemo dopis poleg naslovnika tudi županu dr. Ivanu Žagarju, predstavniku javne službe Komunala d.o.o. g. Primožu Babšku, predsedniku Varnostnega sosveta in podžupanu g. Stanislavu Mlakarju in predsedniku Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu g. Dušanu Leskovarju, vsem z namenom, da se najdejo dolgoročne rešitve. Dolžni smo zagotoviti varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

Prepričani smo, da si nihče ne želi posledice, ki bi lahko tako ali drugače zaznamovala neaktivnost oz. neodzivnost lokalne skupnosti oz. njenega ožjega dela, na predmetno ali podobno zadevo.

V pričakovanju odgovora, ter tudi ustreznih rešitev, vas lepo pozdravljamo.

Prosimo, da potrdite prejem e-pošte.


Ludvik Repolusk, višji upr. del.
Predsednik Sveta KS Pohorski odred

Poslano na PP Slovenska Bistrica dne 24. 7. 2018

Spoštovani;

V prilogi vam posredujemo dopis s podpisi naših krajanov. V dopisu navajajo problematiko prekoračenih hitrosti s strani voznikov v Kajuhovi ulici, predvsem v delu Kajuhove ulice, ki vodi od priključka obvoznice pri Impolu v smeri Špindlerjeve oz. Ljubljanske ulice v Slovenski Bistrici.

V tej zvezi vas vljudno naprošamo, da s svojo prisotnostjo in po potrebi tudi meritvami hitrosti preverite navedbe samih krajanov, ter nas v doglednem času v zvezi vaših ugotovitev tudi pisno obvestite. Zavedamo se, da ta nadzor in meritev hitrosti ne bo dolgoročna rešitev za naše krajane in krajanke, vendar pa želimo na ta način tudi pridobiti objektivno oceno varnosti in morebitne ogroženosti samih uporabnikov z vaše strani, kot institucije, ki med drugim skrbi tudi za našo splošno varnost in nenazadnje tudi za prometno varnost v našem skupnem okolju.


Prosimo, da prejem e-pošte potrdite.


Lepo pozdravljeni.

Ludvik Repolusk, višji upr. del.
Predsednik Sveta KS Pohorski odred

 

 

ČISTILNA AKCIJA “OČISTIMO SVOJ KRAJ”

 

POTEKALA BO V SOBOTO 7.4.2018 OD 9.00 - 13.00 PO POSAMEZNIH KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

VABLJENI V ČIM VEČJEM ŠTEVILU!

ZBIRNI MESTI ZA PROSTOVOLJCE;

KS POHORSKI ODRED - križišče pri domu ostarelih in sedež KS Tomšičeva 24

 

 

CVETNI PETEK 2018

 

 

 

CVETNI PETEK 2018 - OBVESTILO PRODAJALCEM

 

OBVEŠČAMO VAS, DA ORGANIZIRAMO VSAKOLETNI TRADICIONALNI SEJEM “72 CVETNI PETEK“,  KI BO DNE  23.3.2018  V SLOVENSKI BISTRICI.

PRODAJNI PROSTORI ZA PRODAJALCE SUHE ROBE /tovorna vozila) SO PREDVIDENI NA STARI LOKACIJI PRED STARO TELOVADNICO, OSTALI PRODAJALCI PA BOSTE RAZPOREJENI NA ŽE USTALJENI OGRAJENI LOKACIJI.

ZARADI RAZPOREDITVE PRODAJNIH PROSTOROV, KATERE BOMO PREDHODNO PRIPRAVILI IN OZNAČILI VAS POZIVAMO, DA NA ZGORNJI NASLOV KRAJEVNE SKUPNOSTI  POSREDUJETE  VLOGO

VLOGA  SE NAHAJA NA SPLETNI STRANI KS  www.ks-pohorski-odred.si

 

- CENA ZA TEKOČI METER PRODAJNEGA PROSTORA JE 10 EUR

 

OPOZARJAMO VAS, DA PRODAJA NA KAKRŠEN KOLI DRUGI NAČIN NE BO MOGOČA.

ZA DODATNE INFORMACIJE SE LAHKO OBRNETE NA PREDSEDNIKA KS LUDVIKA  REPOLUSK  GSM 041 462 544.

ZADNJI ROK PRIJAVE ZARADI VELIKEGA ZANIMANJA JE SREDA 7. 3. 2018!

PRIJAVE LAHO POSREDUJETE  TUDI PO ELEKTRONSKI POŠTI!

Ludvik Repolusk, višji upr. del.
Predsednik sveta KS Pohotrski odred


VLOGA PRODAJALCEV

 

 

 

NA DOBRODELNOST NE SMEMO POZABITI !

 

Dne 15.12. 2017 smo se s pomočjo KO RK Pohorski odred, Centra za socialno delo Slov. Bistrica in s pomočjo zaposlenih Zavarovalnice Sava d.d., Predstavništva v Slovenski Bistrici srečali v prostorih območnega združenja RK Slovenska Bistrica. Po sklepu Sveta KS Pohorski odred smo 500 € namenili za obdaritev 20 otrok v desetih družinah, prebivajočih v KS Pohorski odred, po izboru Centra za socialno delo. Prispevek so pridodali zaposleni Predstavništva Zavarovalnice Sava d.d. Slov. Bistrica, ter KO RK Slovenska Bistrica.Tako so prejemniki prejeli za skupno 800 € vrednostne kartice, posamično za 40 €.
Vsem še enkrat hvala.
Skupaj smo dokazali, da če hočemo, tudi zmoremo, polepšati praznične dneve posameznikom in družinam.

 

 

 

 

PRIDOBITEV ZA UPORABNIKE

 

Po sklepu Sveta KS Pohorski odred je bil postavljen avtobusni nadstrešek na avtobusnem postajališču v križišču Ljubljanske in Špindlerjeve ulice za smer Poljčane oz. Slovenske Konjice.

 

 

 

 

ANONIMNI DOPIS STANOVALCEV OBMOČJA KUGL

 

Prejeli smo anonimno dopis stanovalcev območja Kugl, ki ga objavljamo v celoti. Prav tako objavljamo odgovor Upravne enote Slovenska Bistrica in Oddelka za okolje in prostor občine Slovenska Bistrica na Dopis stanovalcev Kugla.

ANONIMKA

Odgovor UE

Odgovor OOP

 

 

DOGRAJENA JAVNA RAZSVETLJAVA

 

V Prvomajski ulici 8-10 smo uspešno dogradili javno razsvetljavo in s tem zaokrožili izgradnjo javne razsvetljave ob večstanovanjskih zgradbah v Tomšičevi ulici in Prvomajski ulici.

 

 

 

 

Ogled starejših prispevkov - arhiv prispevkov

 

 

 

NOVICE