KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica


Tel: 041 462 544

 


 

 

 

CVETNI PETEK 2019

 

 

CVETNI PETEK 2019

KS Pohorski odred, dne 12.04.2019, organizira tradicionalni že 73. »CVETNI PETEK« na ustaljenih lokacijah. Vljudno vabljeni.


VLOGA PRODAJALCEV

 

 

OBVESTILO

V zadnjem času Svet KS prejema vedno več pobud za posek dreves, zaradi različnih vzrokov, po drugi strani pa nas krajani opozarjajo na skrb po nepotrebnem poseku dreves na območju večstanovanjskih zgradb - blokov v Slov. Bistrici. Pridobili smo odgovor s strani pooblaščene osebe g. Motalna iz Komunale d.o.o. Slovenska BIstrica, ki vam ga posredujemo v vednost zaradi lažjega in objektivnega razumevanja glede posegov v naravi.

Za KS Ludvik Repolusk

 

Spoštovani!

Glede na vaše vprašanje vam sporočam, da ne gre za masovno podiranje dreves, temveč za načrtno odstranjevanje dreves. Razlogov za odstranitev je več. Tako smo sami kot vzdrževalec javnih površin predlagali odstranitev skupno 5 dreves na območju celotnega blokovskega naselja in sicer iz vidika varnosti oz. propadlosti drevesa. Laično lahko to nazven vidimo z izraščanjem gliv po deblu, s tehniko pritrkavanja na drevo pa ugotovimo njeno vitalnost. Tako je bil naš predlog za odstranitev enega izmed dobov (Quercus robur), dveh brez (Betula pendula) in dveh navadnih smrek (Picea abies).
Vsa ostala drevesa, ki so se in katera se še bodo odstranila pa se odstranjujejo izključno na pobudo in tudi več pritiskov krajank in krajanov na različnih lokacijah ter pritiskov upravnikov objektov. Prvi sem, ki sem vedno in še bom zagovarjal ohranitev dreves v mestu. In vedno s svojimi strokovnimi mnenji tudi utemeljujem zakaj drevo ne posekati. Še več: za vsako drevo, ki si ga želijo krajani posekati in za katerega zberejo tudi podpise predlagam nadomestna sajenja. Ne nujno na enaki lokaciji, vendar na primerno bližnjem območju. Več dreves smo denimo lani tudi posadili, upam, da ste opazili tudi to. Skupno z novim delom obvozne ceste v IC Impol, nadomestnimi saditvami v blokovskem naselju in lipovem ter grajskem parku se je na vašem območju KS v letu 2018 posadilo preko 130 novih dreves.

Po mojih podatkih bo nekaj dreves žal padlo tudi zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema in tudi tam sem predlagal nadomestno saditev kakovostne drevnine (okoli 60 novih dreves), da se s tem ohrani biotska raznovrstnost. Če seštejemo tudi saditve v zadnjih dveh letih skupno z načrtovanimi bomo v tem delu mesta bogatejši za več kot 220 novih dreves v letih 2016, 2017, 2018 in 2019.

Veliko škode se je v zadnjih desetletjih naredilo z nestrokovnim obrezovanjem predvsem s strani krajank in krajanov in s tem posledično prišlo do več propadanj dreves. Primer tega smo videli tudi ob neurju 2017, ko je nekaj nestrokovno in nepravilno izbranih vrst klonilo pod močjo narave pri otroškem igrišču. Tudi tam smo izvedli nadomestne saditve s precej nadstandardno velikostjo dreves.

Večina drevnine, ki se nahaja na območju blokovskega naselja pa je seveda bila nekontrolirano sajena (s strani prebivalcev) in nekontroliran je bil tudi izbor vrst in sort rastlin, ki ne sodijo v mestno okolje, če naštejem samo nekaj teh: breze, smreke, vrbe, octovec,... Na lokaciji Pohorskega odreda 6 pa se ne spomnim, da bi karkoli izvajali, saj je ob tej stavbi precejšnji delež tudi v lasti družbe Impol.

Glede na to, da vaša krajanka sprašuje po predpisih upam, da nov predlog Odloka o zelenih površinah sprejmemo na občinskem svetu v kratkem, saj ta vsebinsko tudi detajlno določa varstvo zelenih površin in posledično več varovalk, da do podobnih pritiskov zlasti nekaj posameznikov, da se drevesa odstranijo več ne bi prihajalo. V našem podjetju vodimo tudi kataster zelenih površin, kjer so določene conaže, urbana oprema in delno popisana tudi drevesa. Prav iz katastra dreves, ki ga dopolnjujemo in ga bomo nadgradili s pomembnimi informacijami (čas sajenja, vitalnost drevesa, morebitni posegi na drevesu,...) pa lahko razberemo, da z zelenimi površinami v mestu opravljamo skrbno in strokovno.

Z veseljem pa kdaj na to temo pripravim tudi predavanje o pomenu zelenih površin v mestu za prebivalce vaše KS.

Lepo vas pozdravljam,
Modest Motaln, inž. hort.


1. SEJA SVETA KS ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2022

Spoštovane krajanke in krajani KS Pohorski odred!
Dne 12.12.2018 je bila v prostorih krajevne skupnosti prva seja Sveta KS za mandatno obdobje 2018 2022. V tem mandatu bomo Svet KS Pohorski odred sestavljali:
Ludvik Repolusk - predsednik, dr. Peter Cvahte- podpredsednik in člani mag. Rebeka Tramšek, Marko Berdnik, Lidija Ravš, Samo Praprotnik in Tomaž Godec. Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje in vas vabimo, da s skupnimi močmi zagotavljamo pričakovano raven bivanja in kvalitetno izvajanje pristojnih služb v dobro vseh nas.

Za KS Ludvik Repolusk


DOKAZUJEMO DA ZMOREMO

Dne 14.12. 2018 smo se že četrtič s pomočjo KO RK Pohorski odred in Centra za socialno delo srečali v prostorih območnega združenja RK Slovenska Bistrica. Po sklepu Sveta KS Pohorski odred smo 500 € namenili za obdaritev 14 otrok v desetih družinah, prebivajočih v KS Pohorski odred, po izboru Centra za socialno delo. Tako so prejemniki prejeli za skupno 500 € vrednostne kartice, posamično za 40 €.Vsi skupaj pa smo po izročitvi vrednostnih bonov bili še enkrat več vidno ganjeni, ko vidiš in spoznaš, kako malo je potrebno, da vidiš iskrice veselja v očeh zbranih otrok.

Za KS Ludvik Repolusk

 


 

Ogled starejših prispevkov - arhiv prispevkov

 

 

 

NOVICE

Arhiv novic