KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica


Tel: 041 462 544

 


 

 

 

PREJELI SMO ZAHVALO KO RK POHORSKI ODRED

 

TRADICIONALNO SREČANJE STAREJŠIH KRAJANK IN KRAJANOV KS POHORSKI ODRED

Dne 4.10.2019 sta Krajevna organizacija RK Pohorski odred in KS Pohorski odred organizirali tradicionalno srečanje starejših v Restavraciji Prestige v Slovenski Bistrici.

Za kulturni program so že tradicionalno poskrbeli učenci in učenke OŠ Pohorskega odreda z recitacijami, harmonikašem in pozdravnim nagovorom ravnateljice prof. Tatjano Pufič.

Hvala vsem nastopajočim, mentoricama, ravnateljici, ki so s svojo udeležbo samo potrdili uspešno medgeneracijsko povezanost. Hvala predsednici KO RK Pohorski odred gospe Dragici Pliberšek, vsem neumornim prostovoljkam za neprecenljiv prispevek in predsedniku Območnega združenja RK Slovenska Bistrica gospodu Jožefu Trglecu za pozdravne besede in kratko predstavitev o pomenu in delu prostovoljk in prostovoljcev v humanitarni organizaciji. S skromno pozornostjo smo posebej pozdravili prisotna najstarejša naša krajana gospo Kavčič in gospoda Pravdiča, oba stanujoča Cesta XIV. divizije v Slovenski Bistrici. Še vedno s sloganom, če je volja, dokazujemo, da povezani zmoremo!

Za KS Ludvik Repolusk

 

PARTICIPATIVNI PRORAČUN KS POHORSKI ODRED  - POZIV

Spoštovane krajanke in krajani KS Pohorski odred

Pozivamo vas, da se nam pridružite pri oblikovanju  in porabi dela proračuna, ki nam je kot ožjemu delu lokalne skupnosti,  krajevni skupnosti Pohorski odred dodeljen ob pripravi občinskega proračuna za naslednje leto in do konca mandatnega obdobja konec leta 2022.

Območje KS Pohorski odred zajema naslednje območje;   Del mestnega območja Slovenska Bistrica (Aljaževa ulica, Aškerčeva ulica, Cankarjeva ulica, Cesta XIV. divizije, Cvetlična ulica, Finžgarjeva ulica, Grajska ulica – del, Gregorčičeva ulica, Jenkova ulica, Osojna ulica, Kajuhova ulica – del, Kettejeva ulica, Kopališka ulica, Na Ajdov hrib, Murnova ulica, Nazorjeva ulica, Partizanska ulica – del, Prešernova ulica, Prežihova ulica, Ulica Anice Černejeve, Ingoličeva ulica, Ob stadionu – del, Špindlerjeva ulica – del, Taborniška ulica, Ljubljanska cesta – del, Tomšičeva ulica, Šolska ulica, Prvomajska ulica, Ulica Pohorskega odreda, Ulica Slave Klavore, Vodovnikova ulica, V Zafošt, V Črnec, Vrtnarska ulica, Župančičeva ulica),ter naselje Spodnja Ložnica.

S participativnim proračunom imate – imamo  krajanke in krajani priložnost predlagati nekaj, za kar si želite- želimo, da bi se v naši krajevni skupnosti  zgradilo ali drugače uresničilo. S svojimi predlogi se lahko kot posameznik aktivno vključite v razvoj skupnosti, če menite ali  veste, kaj je za našo krajevno skupnost najbolj primerno in potrebno.

Na Svetu KS Pohorski odred pa je, da predloge zberemo, ter v okviru dodeljenih denarnih sredstev, del le teh namenimo projektom, ki ste jih predlagali v cilju dviga kvalitete bivanja in  razvoja našega skupnega okolja.

Vabljeni, da podate pobude, oblikujete dobre predloge za projekte in nam le te posredujete  na naš spletni naslov info@ks-pohorski-odred.si in  ali po redni pošti na naslov KS Pohorski odred, Tomšičeva ulica 24, 2310 Slovenska Bistrica. 

Rok  5. 10. 2019

Ludvik Repolusk, višji upr. del

Predsednik Sveta KS Pohorski odred

 

Spoštovani starši, skrbniki

Dragi starši, skrbniki in drugi, pozivamo vas, da s svojimi najmlajšimi še pred pričetkom novega šolskega leta obnovite varno šolsko pot, varno prečkanje vozišča, spoštovanje prometnih predpisov, svetlobnih prometnih znakov in podobno.
V kolikor so vam varne poti še neznane, vas pozivamo, da se zglasite pri vodstvih oz. zaposlenih v OŠ Pohorskega odreda in 2. OŠ, kjer vam bodo šolske varne poti z veseljem predstavili.
Poskrbimo za varnost naših najmlajših!

Za KS Ludvik Repolusk

 

 

OBVESTILO

Dne 11. 7. 2019 ob 15. uri bo 5 . redna seja Občinskega sveta občine Slov. Bistrica. Gradivo najdete na spletni strani Občine. Pobude, predloge, kritiko, pohvalo, ali vprašanje lahko posredujete na e- naslov info@ks-pohorski-odred.si.
Vabljeni!

Ludvik Repolusk

 

SPOŠTOVANI!

V Titovem parku pri Soči smo uspešno postavili naprave za vse generacije, tudi za najmlajše. Želimo pa vas opozoriti, da je ob napravah Obvestilo, ki obvešča vse uporabnike, da
- uporaba naprav do 12 let je dovoljena le pod nadzorom staršev oz. skrbnikov;
- uporaba naprav je izključno na lastno odgovornost;
- ob samih igralih ni dovoljeno vodenje in zadrževanje domačih živali, prepoveduje veljaven Odlok o JRM Občine Slov. Bistrica;
- pozivamo vas, da vsi skupaj z napravami ravnamo tako, da bodo le te vsem nam uporabne vrsto let;
Obveščamo vas, da bodo v sam park ob napravah nameščene še štiri klopi, skupaj z Občino Slov. Bistrica pa bomo samo pot v najkrajšem možnem času tudi tlakovali.

Želimo vam mnogo lepih trenutkov in tudi druženja!

Za KS Ludvik Repolusk

 

PREVENTIVNO OPOZORILO

pripravila ga je družba AD Varovanje, kateremu se pridružujemo tudi v Svetu KS Pohorski odred, ker želimo, da počitnice preživite brezskrbno, predvsem pa varno!.

Za KS Ludvik Repolusk

 

NOV USPEH ZA TWIRLING KLUB SAŠO

V soboto 8.6. je v Slovenski Bistrici potekal mednarodni turnir v twirlingu, Slovenia open 2019, na katerem so se pomerili tekmovalci iz Slovenije in Hrvaške.
Tekmovanje je bilo organizirano pod okriljem domačega Twirling kluba Sašo. Hkrati je bil to turnir z največ nastopajočimi doslej, saj je bilo moč videt več kot 210 tekmovalnih nastopov. Twirling klub Sašo pa je tudi na tem tekmovanju dosegel doslej največji uspeh na takšnih turnirjih, saj je v svojo vitrino pospravil novih 19 zlatih, 5 srebrnih ter 3 bronasta odličja, poleg tega pa še 2 x 4. mesto, 5. mesto, 2 x 6. mesto, 9. mesto, 10. mesto, 12. mesto in 14. mesto.
Iskrene čestitke v imenu Sveta KS Pohorski odred in krajank in krajanov.

 

OBVESTILO

V zadnjem času Svet KS prejema vedno več pobud za posek dreves, zaradi različnih vzrokov, po drugi strani pa nas krajani opozarjajo na skrb po nepotrebnem poseku dreves na območju večstanovanjskih zgradb - blokov v Slov. Bistrici. Pridobili smo odgovor s strani pooblaščene osebe g. Motalna iz Komunale d.o.o. Slovenska BIstrica, ki vam ga posredujemo v vednost zaradi lažjega in objektivnega razumevanja glede posegov v naravi.

Za KS Ludvik Repolusk

 

Spoštovani!

Glede na vaše vprašanje vam sporočam, da ne gre za masovno podiranje dreves, temveč za načrtno odstranjevanje dreves. Razlogov za odstranitev je več. Tako smo sami kot vzdrževalec javnih površin predlagali odstranitev skupno 5 dreves na območju celotnega blokovskega naselja in sicer iz vidika varnosti oz. propadlosti drevesa. Laično lahko to nazven vidimo z izraščanjem gliv po deblu, s tehniko pritrkavanja na drevo pa ugotovimo njeno vitalnost. Tako je bil naš predlog za odstranitev enega izmed dobov (Quercus robur), dveh brez (Betula pendula) in dveh navadnih smrek (Picea abies).
Vsa ostala drevesa, ki so se in katera se še bodo odstranila pa se odstranjujejo izključno na pobudo in tudi več pritiskov krajank in krajanov na različnih lokacijah ter pritiskov upravnikov objektov. Prvi sem, ki sem vedno in še bom zagovarjal ohranitev dreves v mestu. In vedno s svojimi strokovnimi mnenji tudi utemeljujem zakaj drevo ne posekati. Še več: za vsako drevo, ki si ga želijo krajani posekati in za katerega zberejo tudi podpise predlagam nadomestna sajenja. Ne nujno na enaki lokaciji, vendar na primerno bližnjem območju. Več dreves smo denimo lani tudi posadili, upam, da ste opazili tudi to. Skupno z novim delom obvozne ceste v IC Impol, nadomestnimi saditvami v blokovskem naselju in lipovem ter grajskem parku se je na vašem območju KS v letu 2018 posadilo preko 130 novih dreves.

Po mojih podatkih bo nekaj dreves žal padlo tudi zaradi izgradnje kanalizacijskega sistema in tudi tam sem predlagal nadomestno saditev kakovostne drevnine (okoli 60 novih dreves), da se s tem ohrani biotska raznovrstnost. Če seštejemo tudi saditve v zadnjih dveh letih skupno z načrtovanimi bomo v tem delu mesta bogatejši za več kot 220 novih dreves v letih 2016, 2017, 2018 in 2019.

Veliko škode se je v zadnjih desetletjih naredilo z nestrokovnim obrezovanjem predvsem s strani krajank in krajanov in s tem posledično prišlo do več propadanj dreves. Primer tega smo videli tudi ob neurju 2017, ko je nekaj nestrokovno in nepravilno izbranih vrst klonilo pod močjo narave pri otroškem igrišču. Tudi tam smo izvedli nadomestne saditve s precej nadstandardno velikostjo dreves.

Večina drevnine, ki se nahaja na območju blokovskega naselja pa je seveda bila nekontrolirano sajena (s strani prebivalcev) in nekontroliran je bil tudi izbor vrst in sort rastlin, ki ne sodijo v mestno okolje, če naštejem samo nekaj teh: breze, smreke, vrbe, octovec,... Na lokaciji Pohorskega odreda 6 pa se ne spomnim, da bi karkoli izvajali, saj je ob tej stavbi precejšnji delež tudi v lasti družbe Impol.

Glede na to, da vaša krajanka sprašuje po predpisih upam, da nov predlog Odloka o zelenih površinah sprejmemo na občinskem svetu v kratkem, saj ta vsebinsko tudi detajlno določa varstvo zelenih površin in posledično več varovalk, da do podobnih pritiskov zlasti nekaj posameznikov, da se drevesa odstranijo več ne bi prihajalo. V našem podjetju vodimo tudi kataster zelenih površin, kjer so določene conaže, urbana oprema in delno popisana tudi drevesa. Prav iz katastra dreves, ki ga dopolnjujemo in ga bomo nadgradili s pomembnimi informacijami (čas sajenja, vitalnost drevesa, morebitni posegi na drevesu,...) pa lahko razberemo, da z zelenimi površinami v mestu opravljamo skrbno in strokovno.

Z veseljem pa kdaj na to temo pripravim tudi predavanje o pomenu zelenih površin v mestu za prebivalce vaše KS.

Lepo vas pozdravljam,
Modest Motaln, inž. hort.


1. SEJA SVETA KS ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2022

Spoštovane krajanke in krajani KS Pohorski odred!
Dne 12.12.2018 je bila v prostorih krajevne skupnosti prva seja Sveta KS za mandatno obdobje 2018 2022. V tem mandatu bomo Svet KS Pohorski odred sestavljali:
Ludvik Repolusk - predsednik, dr. Peter Cvahte- podpredsednik in člani mag. Rebeka Tramšek, Marko Berdnik, Lidija Ravš, Samo Praprotnik in Tomaž Godec. Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje in vas vabimo, da s skupnimi močmi zagotavljamo pričakovano raven bivanja in kvalitetno izvajanje pristojnih služb v dobro vseh nas.

Za KS Ludvik Repolusk


DOKAZUJEMO DA ZMOREMO

Dne 14.12. 2018 smo se že četrtič s pomočjo KO RK Pohorski odred in Centra za socialno delo srečali v prostorih območnega združenja RK Slovenska Bistrica. Po sklepu Sveta KS Pohorski odred smo 500 € namenili za obdaritev 14 otrok v desetih družinah, prebivajočih v KS Pohorski odred, po izboru Centra za socialno delo. Tako so prejemniki prejeli za skupno 500 € vrednostne kartice, posamično za 40 €.Vsi skupaj pa smo po izročitvi vrednostnih bonov bili še enkrat več vidno ganjeni, ko vidiš in spoznaš, kako malo je potrebno, da vidiš iskrice veselja v očeh zbranih otrok.

Za KS Ludvik Repolusk

 


 

Ogled starejših prispevkov - arhiv prispevkov

 

 

NOVICE

Arhiv novic