KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica


Tel: 041 462 544

 


 

 

 

ČISTILNA AKCIJA “OČISTIMO SVOJ KRAJ”

 

POTEKALA BO V SOBOTO 7.4.2018 OD 9.00 - 13.00 PO POSAMEZNIH KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

VABLJENI V ČIM VEČJEM ŠTEVILU!

ZBIRNI MESTI ZA PROSTOVOLJCE;

KS POHORSKI ODRED - križišče pri domu ostarelih in sedež KS Tomšičeva 24

 

 

CVETNI PETEK 2018

 

 

 

CVETNI PETEK 2018 - OBVESTILO PRODAJALCEM

 

OBVEŠČAMO VAS, DA ORGANIZIRAMO VSAKOLETNI TRADICIONALNI SEJEM “72 CVETNI PETEK“,  KI BO DNE  23.3.2018  V SLOVENSKI BISTRICI.

PRODAJNI PROSTORI ZA PRODAJALCE SUHE ROBE /tovorna vozila) SO PREDVIDENI NA STARI LOKACIJI PRED STARO TELOVADNICO, OSTALI PRODAJALCI PA BOSTE RAZPOREJENI NA ŽE USTALJENI OGRAJENI LOKACIJI.

ZARADI RAZPOREDITVE PRODAJNIH PROSTOROV, KATERE BOMO PREDHODNO PRIPRAVILI IN OZNAČILI VAS POZIVAMO, DA NA ZGORNJI NASLOV KRAJEVNE SKUPNOSTI  POSREDUJETE  VLOGO

VLOGA  SE NAHAJA NA SPLETNI STRANI KS  www.ks-pohorski-odred.si

 

- CENA ZA TEKOČI METER PRODAJNEGA PROSTORA JE 10 EUR

 

OPOZARJAMO VAS, DA PRODAJA NA KAKRŠEN KOLI DRUGI NAČIN NE BO MOGOČA.

ZA DODATNE INFORMACIJE SE LAHKO OBRNETE NA PREDSEDNIKA KS LUDVIKA  REPOLUSK  GSM 041 462 544.

ZADNJI ROK PRIJAVE ZARADI VELIKEGA ZANIMANJA JE SREDA 7. 3. 2018!

PRIJAVE LAHO POSREDUJETE  TUDI PO ELEKTRONSKI POŠTI!

Ludvik Repolusk, višji upr. del.
Predsednik sveta KS Pohotrski odred


VLOGA PRODAJALCEV

 

 

 

NA DOBRODELNOST NE SMEMO POZABITI !

 

Dne 15.12. 2017 smo se s pomočjo KO RK Pohorski odred, Centra za socialno delo Slov. Bistrica in s pomočjo zaposlenih Zavarovalnice Sava d.d., Predstavništva v Slovenski Bistrici srečali v prostorih območnega združenja RK Slovenska Bistrica. Po sklepu Sveta KS Pohorski odred smo 500 € namenili za obdaritev 20 otrok v desetih družinah, prebivajočih v KS Pohorski odred, po izboru Centra za socialno delo. Prispevek so pridodali zaposleni Predstavništva Zavarovalnice Sava d.d. Slov. Bistrica, ter KO RK Slovenska Bistrica.Tako so prejemniki prejeli za skupno 800 € vrednostne kartice, posamično za 40 €.
Vsem še enkrat hvala.
Skupaj smo dokazali, da če hočemo, tudi zmoremo, polepšati praznične dneve posameznikom in družinam.

 

 

 

 

PRIDOBITEV ZA UPORABNIKE

 

Po sklepu Sveta KS Pohorski odred je bil postavljen avtobusni nadstrešek na avtobusnem postajališču v križišču Ljubljanske in Špindlerjeve ulice za smer Poljčane oz. Slovenske Konjice.

 

 

 

 

ANONIMNI DOPIS STANOVALCEV OBMOČJA KUGL

 

Prejeli smo anonimno dopis stanovalcev območja Kugl, ki ga objavljamo v celoti. Prav tako objavljamo odgovor Upravne enote Slovenska Bistrica in Oddelka za okolje in prostor občine Slovenska Bistrica na Dopis stanovalcev Kugla.

ANONIMKA

Odgovor UE

Odgovor OOP

 

 

DOGRAJENA JAVNA RAZSVETLJAVA

 

V Prvomajski ulici 8-10 smo uspešno dogradili javno razsvetljavo in s tem zaokrožili izgradnjo javne razsvetljave ob večstanovanjskih zgradbah v Tomšičevi ulici in Prvomajski ulici.

 

 

 

 

SREČANJE STAREJŠIH KS POHORSKI ODRED 2017

 

KO RK Pohorski odred je s skupaj s KS Pohorski odred dne 10.11.2017 organiziral tradicionalno srečanje starejših. Letos je bilo srečanje izpeljano v OŠ Pohorskega odreda, srečanja pa se je udeležilo 101 krajanka in krajan iz območja KS Pohorski Odred.

Posebna zahvala gre vodstvu šole Pohorskega odreda za gostoljubje, mentoricam, učencem in učenkam pa za lepo izveden kulturni program. Posebna zahvala pa gre tudi predsednici KO RK Pohorski Odred gospe Dragici Pliberšek in vsem prostovoljkam, ki vsakodnevno skozi vse leto opravljate to plemenito dejanje.

Hvala!

 

 

 

PREJELI SMO ZAHVALO KO RK POHORSKI ODRED SLOVENSKA BISTRICA

 

 

 

POZIV !

 

Spoštovani starši, skrbniki …

Mnogi naši najmlajši bodo ob začetku šolskega leta prvič stopili v šolske prostore, učilnice, prvič spoznali in slišali šolski zvonec. Da bi jim bil ta dan, kot tudi vsi dnevi v letu lepi, varni, uspešni, Vas dragi starši, skrbniki in drugi pozivamo, da s svojimi najmlajšimi še pred pričetkom novega šolskega leta obnovite varno šolsko pot, varno prečkanje vozišča, spoštovanje prometnih predpisov, svetlobnih prometnih znakov in podobno.

-V kolikor so vam varne poti še neznane, vas pozivamo, da se zglasite pri vodstvih oz. zaposlenih v OŠ Pohorskega odreda in 2. OŠ, kjer vam bodo šolske varne poti z veseljem predstavili.

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

OBNOVLJENA IGRALA IN KLOPI

 

Svet KS je po programu obnovil igrala v Prvomajski ulici, v Tomšičevi ulici in Ul. Pohorskega odreda. Prav tako smo obnovili klopi v Tomšičevi ulici.Obnovili pa smo tudi klopi v Kopališki ulici katera je namestilo Društvo Vintgar.
Želimo si, da tako igrala kot tudi klopi, ki so naša skupna last, služijo svojemu namenu.

 

 

ZAHVALA IN POZIV

 

Zahvaljujemo se Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, predsedniku g. Dušanu Leskovarju, ter ostalim deležnikom za resnično hiter odziv in prestavljen, sedaj viden prikazovalnik hitrosti pri prehodu za pešce. Istočasno pa pozivamo odgovorne za nujno odstranitev drevesa ob samem prehodu za pešce, ki popolnoma zastira čakajoče za prečkanje vozišča na navedeni lokaciji. 
Odstranitev drevesa bo omogočala varno prečkanje vozišča vseh udeležencev, brez ogrožanja varnosti s strani voznikov vozečih v smeri mesta Slov. Bistrica.

Za Svet KS Pohorski odred, Ludvik Repolusk

 

 

CVETNI PETEK 2017 - OBVESTILO PRODAJALCEM

 

OBVEŠČAMO VAS, DA ORGANIZIRAMO VSAKOLETNI TRADICIONALNI SEJEM „CVETNI PETEK“,  KI BO DNE  7. 4. 2017  V SLOVENSKI BISTRICI.

PRODAJNI PROSTORI ZA PRODAJALCE SUHE ROBE SO PREDVIDENI NA STARI LOKACIJI PRED STARO TELOVADNICO, VSI OSTALI PRODAJALCI PA BOSTE  NAMEŠČENI NA LANSKI LOKACIJI, KI SE NAHAJA NA  DRUGI STRANI CESTE  V „BIVŠIH PROSTORIH  MERCATORJA“, POD NADSTREŠNICO IN ZUNAJ.

ZARADI RAZPOREDITVE PRODAJNIH PROSTOROV, KATERE BOMO PREDHODNO PRIPRAVILI IN OZNAČILI VAS POZIVAMO, DA NA ZGORNJI NASLOV KRAJEVNE SKUPNOSTI  POSREDUJETE  VLOGO

VLOGA  SE NAHAJA NA SPLETNI STRANI KS  www.ks-pohorski-odred.si

 

- CENA ZA TEKOČI METER PRODAJNEGA PROSTORA JE 10 EUR

 

OPOZARJAMO VAS, DA PRODAJA NA KAKRŠEN KOLI DRUGI NAČIN NE BO MOGOČA.

ZA DODATNE INFORMACIJE SE LAHKO OBRNETE NA PREDSEDNIKA KS LUDVIKA  REPOLUSK  GSM 041 462 544.

ZADNJI ROK PRIJAVE ZARADI VELIKEGA ZANIMANJA JE PETEK 20. 3. 2017!

VLOGA  SE NAHAJA NA SPLETNI STRANI KS  www.ks-pohorski-odred.si

PRIJAVE LAHO POSREDUJETE  TUDI PO ELEKTRONSKI POŠTI!

Predsednik sveta KS Ludvik Repolusk, Višji .upr. del.


VLOGA PRODAJALCEV

 

 

NE, NISMO POZABILI …

 

Dne 21.12.2016 smo s pomočjo KO RK Pohorski odred, Centra za socialno delo Slov. Bistrica v prostorih območnega združenja RK Slovenska Bistrica, po sklepu Sveta KS Pohorski odred v višini 500 € obdarili z vrednostnimi boni v višini od 50,00 € do 150,00 € osem socialno in materialno ogroženih družin z 21 otroci iz območja KS Pohorski odred. Ob tem se zahvaljujemo Petrolu d. d. Ljubljana za dotirana sredstva, kot tudi krajevni organizaciji RK Pohorski odred za njihov denarni prispevek in pripravljena darila za naše najmlajše.

Dokazali smo, da nismo pozabili na vas in da ste z nami. Sklepna misel je bila, da bi bilo leto 2017 bolj spodbudno, bolj strpno, več enakih možnosti za vse nas, pa Srečno !

Po srečanju smo prejeli Zahvalo v imenu prejemnikov, ki ga je posredovala sekretarka območnega združenja RK Slov. Bistrica Marija Bračič, ki ga v celoti navajamo:

Spoštovani predsednik Sveta KS Pohorski odred Ludvik Repolusk,

iskrena hvala za solidarnostno dejanje, ki je prejemnikom pomoči prižgalo lučko v očeh in polepšalo praznični čas. Hvala, ker v vodstvu KS Pohorski odred zaznate tegobe in stiske današnjega časa in ste družbeno odgovorni do svojih krajank in krajanov. Dobrodelnost je vedno znova izziv.

Še enkrat hvala v imenu vseh prejemnikov.

Marija Bračič

Ludvik Repolusk, višji upr. del.
Predsednik Sveta KS Pohorski odred

 

 

 

O P O Z O R I L O

 

Spoštovane krajanke in krajani, občanke in občani.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, ni dovoljena v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so namenjeni takšni uporabi in so tudi označeni. Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovoljeno uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Opozarjamo tudi na nevarnost izdelovanja pirotehničnih zmesi ali izdelkov doma.

Za Svet KS Pohorski odred, Ludvik Repolusk

 

 

 

O P O Z O R I L O

 

Spoštovane krajanke in krajani, občanke in občani.

Pred nami je veseli december in praznični dnevi, zato vas želimo ponovno opozoriti na lastno varnost, varnost premoženja, predvsem pa:

- pazite na lastno varnost tako v domačem okolju, kot tudi kot udeleženci v cestnem prometu, uporabljajte tako pešci kot tudi vozniki koles z motorjem, motornih koles, kolesarji svetla oblačila ali pa odsevna telesa;

- odsotnosti ne sporočajte po družbenih omrežjih, zagotovite si nadzor v času daljše odsotnosti, dvig pošte itd., zaklepajte svoja stanovanja in hiše, pustite v času odsotnosti prižgana svetila v stanovanjih, radio, TV sprejemnik in podobno;

- vozila zaklepajte, v vozilih ne puščajte vrednih predmetov, predvsem ne na vidnih mestih, npr. ženske torbice in podobno;

- v kolikor ste oškodovani ob vlomu v avto, stanovanje itd. obvestite Policijo na 113, ter s svojimi ravnanji ne uničujte morebitnih sledi, ki so jih pustile neznane osebe.

Poskrbite za svojo varnost in tudi varnost drugih!

Ludvik Repolusk, višji upr. del.
Predsednik Sveta KS Pohorski odred

 

 

 

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU NAD KS POHORSKI ODRED

 

Seznanjamo vas s Poročilom o opravljenem nadzoru nad finančno materailnem poslovanju nad KS Pohorski odred, ki ga je opravil Nadzorni odbor občine Slovenska Bistrica in z Odzivnim poročilom, s katerim se je KS Pohorski odred odzvala na omenjeno Poročilo.

Poročilo o opravljenem nadzoru

Odzivno poročilo KS Poh. odred

 

 

KS POHORSKI ODRED NA FACEBOOK-U

 

VABLJENI k aktivnemu sodelovanju na naši Facebook strani;

https://www.facebook.com/Krajevna-skupnost-Pohorski-odred-603199779828739/

 

 

Obvestilo in poziv občankam in občanom

 

Občina Slovenska Bistrica želi vsem občanom omogočiti možnost dostopa do širokopasovnih priključkov najvišjih hitrosti za potrebe dostopa do interneta in drugih širokopasovnih storitev, ki bodo v prihodnosti ključnega pomena za razvoj družbe na več področjih (e-zdravstvo, e-uprava, storitve v oblaku, itd.). Predvidoma v prihodnjem letu bodo razpisana sredstva za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij, ki bodo:

• 96% gospodinjstvom v občini zagotavljala širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s in

• 4% gospodinjstvom v občini zagotavljala širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 30 Mb/s.

V ta namen je potrebno preveriti, kakšne so dejanske potrebe in interes občanov za koriščenje širokopasovnih priključkov, zato vas vljudno prosimo, da objavite anketo na vaši spletni strani in jo delite med čim več krajanov vaše krajevne skupnosti. Anketo naj izpolnjuje samo en član vsakega gospodinjstva oz. en predstavnik vsakega podjetja/organizacije.

Anketo najdete na povezavi: https://goo.gl/forms/79s9ECOFdfiQ0hpG3

Za vaše sodelovanje se iskreno zahvaljujemo.

Za več informacij glede ankete vam je na voljo ga. Tina Zupan na tel. št. 02/292 72 11.

 

Ludvik Repolusk
Predsednik Sveta KS Pohorski odred

 

 

SREČANJE STAREJŠIH KS POHORSKI ODRED 2016

 

Dne 7.10.2016 je krajevna organizacija RK Pohorski odred skupaj s Svetom KS Pohorski odred organizirala tradicionalno letno srečanje starejših prebivajočih na območju KS Pohorski odred v Restavraciji Sodexo v Slovenski Bistrici. Vabilu se je letos odzvalo okoli osemdeset krajank in krajanov, starejših več kot 70 let.

Vse prisotne je v imenu KO RK Pohorski odred pozdravila Dragica Pliberšek, zatem pa je vse prisotne v imenu učenk in učencev, ter zaposlenih v OŠ Pohorskega odreda pozdravila tudi ravnateljica OŠ Pohorskega odreda prof. Tatjana Pufič. Za kulturni program so poskrbeli učenci in učenke OŠ Pohorskega odreda, ki so s svojim programom navdušili vse prisotne, kar se je kazalo predvsem na zadovoljnih obrazih krajank in krajanov.
V imenu Sveta KS Pohorski odred je prisotne pozdravil predsednik Ludvik Repolusk, pozdravila pa jih je tudi sekretarka OO RK Slovenska Bistrica Marija Bračič. Če povzamemo vse pozdravne govore prisotnim, je skupna ugotovitev, da brez neumornih prostovoljk in prostovoljcev, ki delujejo v KO RK Pohorski odred, kot tudi širše, danes družba enostavno ne bi zmogla zagotavljati določene kvalitete bivanja in skrbi predvsem za starejše krajanke in krajane.

Ludvik Repolusk se je ob koncu kulturnega programa v imenu Sveta KS in prisotnih krajank in krajanov zahvalil ravnateljici OŠ Pohorskega odreda, mentoricam in nastopajočim za dolgoletno sodelovanje pri sami organizaciji in sodelovanju vsakoletnega srečanja. Prav tako je opozoril na visok jubilej 150 let delovanja RK na območju sedanje R Slovenije in 70 letnico delovanja Zveze društev upokojencev Slovenije. Ob tem pa se je zahvalil vsem prostovoljkam KO RK, sekretarki Mariji Bračič, ki nesebično s svojo energijo, znanjen in pomočjo, pomagajo tako pri organizaciji vsakoletnega srečanja, kot tudi vsem pomoči potrebnim skozi vse leto.

Vsem sodelujočim še enkrat iskrena hvala.

 

Ludvik Repolusk, višji upr. del.
Predsednik Sveta KS Pohorski odred

 

 

 

22. ZLATA VRTNICA 2016

 

Spoštovani!

Svet KS Pohorski odred vabi vse krajanke in krajane, gospodarske subjekte in druge, da se vključijo v tradicionalno akcijo » ZLATA VRTNICA 2016 «

Že 22 let se člani Medobčinske turistične zveze skupaj z nami trudijo, da bo naš življenjski prostor lep, cvetoč in urejen, s tradicionalno akcijo ZLATA VRTNICA 2016 - ocenjevanje urejenosti okolja. Akcija poteka na območju občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica.

S to akcijo spodbujajo podjetja, zasebnike in prebivalce omenjenih občin, vasi in zaselkov, da vedno več pozornosti namenjajo urejenemu okolju, ki je pogoj za razvoj turizma, prav tako pa pripomore tudi k dobremu počutju tako turistov kot domačinov.

V akcijo 22. ZLATA VRTNICA 2016 želijo vključiti čim več ljudi, trajala pa bo vse do konca septembra 2016 in jo podpira tudi Turistična zveza Slovenije (projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna).

V A B L J E N I !

 

 

DVE EVROPSKI ZLATI ZA TWIRLING KLUB SAŠO

 

V Slov. Bistrici je od 1.7. – 3.7. potekal Evropski klubski pokal EFBT v twirlingu pod okriljem matične Twirling zveze Slovenije v sodelovanju s Twirling klubom Sašo iz Slovenske Bistrice. Nastopilo je 14 evropskih klubov, med njimi tudi domači Twirling klub Sašo iz Slov. Bistrice. Od petka pa do sobote so v Športni dvorani Slov. Bistrica potekala predtekmovanja oz. kvalifikacije in kljub izjemno veliki vročini, so bile kvalifikacije izjemno uspešne, saj se je domači klub skoraj v vseh kategorijah prebil v nedeljski finale. Pred finalom ni kazalo, da bi lahko bil končni izkupiček zlatih srebrnih in bronastih medalj tako velik kot se jeto na koncu dejansko izkazalo. Vsemu navkljub pa je v nedeljo bila domača ekipa enotna, motivirana in pozitivno razpoložena. Ob tem je domačemu klubu bilo naklonjeno tudi vreme, saj je zapihal svež veter in ob normalnih temperaturah, ki so bile idealne za veliki finale, je domačim tekmovalkam uspelo nepričakovano: Sara Pristovnik in Iva Justinek sta v kategoriji parov postali prvakinji, prav tako je zlato osvojila junior ekipa v skupinski kategoriji (zasedba: Nika Fajs, Iva Justinek, Sara Pristovnik Neža Založnik in Lucija Lamut), ki je s finalnim nastopom presegla pričakovanja tudi samega strokovnega štaba kluba. Sara in Iva sta osvojili srebro in bron tudi v posamičnih nastopih; tukaj je tudi bronasta kolajna Ive Bračič, ki je verjetno v najtežji kategoriji stopila na stopničke; na četrtem mestu, takoj za njo, pa še ena domačinka Nežka Červan. Še en bron sta za klub priplesali Anja Hebar in Iva bračič v parih ter senior ekipa skupinskega nastopa domačega kluba. Nastop kariere pa je uspel tudi Tamari Gril, ki je sicer za las zgrešila finale. Klub pa je ob koncu stal na tretji stopnički v skupni razvrstitvi klubov udeležencev. Izkupiček odličij za Twirling klub Sašo tako znaša 2 zlati, ena srebrna in tri bronaste medalje. Iskrene čestitke tudi vsem ostalim članicam kluba, ki opravile odlično delo. Za klub so nastopile: Anja Hebar, Iva Bračič, Tamara Gril, Iva Justinek, Nika Fajs, Jana Pintar, Sara Pristovnik, Gloria Petje, Eva Mlaker Sambolec, Nežka Červan, Lucija Lamut in Neža Založnik.

V ponedeljek, 4.7., ob koncu tega maratonskega dogajanja v športni dvorani, je domač klub gostil še seminar s španskimi strokovnjaki, ki so izpeljali kvaliteten in uspešen seminar twirlinga.

Ob tej priložnosti se klub zahvaljuje vsem donatorjem, sponzorjem, občanom, staršem in vsem tistim, ki so kakorkoli pripomogli k temu zahtevnemu projektu. Največja zahvala pa gre seveda občini Slov. Bistrica, Zavodu za šport Slov. Bistrica, Športni zvezi Slov. Bistrica in Krajevni skupnosti Pohorskega odreda Slov. Bistrica.

 

 

 

NOVI STATUT KS POHORSKI ODRED

 

Sprejet je bil novi statut KS Pohorski odred.

Ogled statuta

 

 

SREČANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI V TENISU

 

Športna zveza Občine Slovenska Bistrica je v sodelovanju s TK Slov. Bistrica dne 4. 6. 2016 organizirala že 17. turnir v tenisu med KS Občine Slovenska Bistrica. Letošnjega srečanja so se udeležile ekipe KS Impol, KS Tinje, KS Dr. Jagodič, KS Laporje in KS Pohorski odred.

Turnir je potekal v prijetnem, pa vendarle tekmovalnem vzdušju. Letos je ponovno zmagala ekipa KS Pohorski odred, ki je prejela tudi v varovanje prehodni pokal do naslednjega leta, drugo mesto je osvojila ekipa KS Dr. Jagodič tretje mesto je osvojila ekipa KS Tinje.


Za samo izvedbo turnirja se zahvaljujemo Športni zvezi Slov. Bistrica, TK Slovenska Bistrica, za udeležbo pa vsem udeležencem turnirja.


Čestitke za osvojeno prvo mesto ekipi KS Pohorski odred in selektorju ekipe Miranu Krsniku – Kingiju.


Ob zapisanem pa tako udeleženci turnirja, kot tudi organizatorji želijo poudariti, da si vsi skupaj želimo, da bi se v letu 2017 glede na to, da je v Občini Slov. Bistrica petnajst KS, turnirja udeležilo več ekip. Ob samem tekmovalnem delu, pa gre v prvi vrsti za druženje in povezovanje.


S teniškim pozdravom in na snidenje v letu 2017.

 

Ludvik Repolusk, višji upr. del.
Predsednik KS Pohorski odred

 

Udeleženci turnirja v tenisu

Zmagovalna ekipa KS Pohorski odred

 

 

ZAHVALA

 

22. april Svetovni dan Zemlje

 

Člani Društva BISTRIŠKI ŠKRAT, s sedežem Tomšičeva ulica 23, Slovenska Bistrica, so v sodelovanju s KS Pohorski odred, Občino Slovenska Bistrica in Komunalo Slovenska Bistrica na svetovni dan Zemlje s pomočjo dotacijskih sredstev (KS Pohorski odred v višini 200 EUR), nabavili in posadili na zelenici ob Tomšičevi ulici 23 pet stebrastih gabrov. S tem simboličnim dejanjem smo se spomnili svetovnega dneva Zemlje, vsi deležniki pa smo istočasno poskrbeli za dodatno ozelenitev našega skupnega bivalnega okolja.

Hvala Društvu BISTRIŠKI ŠKRAT za pobudo in zasaditev, hvala Občini Slovenska Bistrica in Komunali Slovenska Bistrica za njun prispevek, hvala pa tudi Modestu Motalnu za nabavo in strokovno zasaditev in Branku Justineku za brezplačen izkop jam.


 

za KS Pohorski odred
Ludvik Repolusk, višji upr. del., predsednik

 

 

ZAHVALA

 

KS Pohorski odred se zahvaljuje po naši oceni za uspešno izvedeno že 70. tradicionalno prireditev »CVETNI SEJEM – POZDRAV POMLADI«, ki je bila izvedena dne 18. 3. 2016 med 07.00 uro in 19.00 uro soorganizatorjema Zavodu za kulturo Slovenska Bistrica in njihovim sodelavcem in Medobčinski turistični zvezi Slovenska Bistrica, vodstvu in članom zveze. Prav tako se zahvaljujemo RIC-u Slovenska Bistrica, TIC-u Slovenska Bistrica in njihovim sodelavcem, Občini Sl. Bistrica, AMK CLASSIC, KUD-u Spodnja Polskava - Gasilski godbi, gospodarski družbi E KOREN d. o. o., Komunali Slov. Bistrica d.o.o. in članom PGD Zgornja Bistrica, ki so s svojo strokovnostjo in profesionalnim pristopom zagotovili uspešno preventivo s področja požarne varnosti in varovanja same prireditve.

Zahvaljujemo se Tedniku Panorama, glavnemu in odgovornemu uredniku Bojanu Siniču za medijsko obveščanje, uspešno vodenje in neposredno javljanje v živo za Radio Maribor in Javnemu zavodu za kabelsko televizijo in informiranje Slov. Bistrica za medijsko obveščanje.

Uspešnega sodelovanja z vsemi naštetimi si želimo tudi v bodoče ob organiziranju podobnih skupnih prireditev.

Še enkrat hvala vsem sodelujočim, ki ste vsak posebej po svojem znanju, izkušnjah in vedenju pripevali k izvedbi naše skupne prireditve.


Za Svet KS Pohorski odred
Ludvik Repolusk, višji upr. del.

 

 

Ogled starejših prispevkov - arhiv prispevkov

 

 

 

NOVICE