KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica

e-naslov:
info@ks-pohorski-odred.si


Predsednik KS:

041 462 544

 


 

 

 

PONOVNI POZIV!

Spoštovane krajanke in krajani!
Dne 14. 12. 2020 je Štab Civilne zaščite Slovenska Bistrica organiziral sestanek z županom dr. Ivanom Žagarjem, občinsko upravo, ZD Slovenska Bistrica, RK Slov. Bistrica in predsedniki KS.
Skupna ugotovitev na podlagi znanih parametrov je, da smo občani občine Slovenska Bistrica med najbolj okuženimi z virusom COVID 19 na sto tisoč prebivalcev. Zakaj je tako, si lahko odgovori vsak posameznik sam.

Skupno smo se dogovorili, da vas spoštovane občanke in občani ponovno pozovemo na spoštovanje vseh predpisanih ukrepov, predvsem pa še posebej pazimo na higieno in s tem na varnost pred okužbo vseh naših najbližjih.

Pazite nase in ostanite zdravi!.

Za KS Ludvik Repolusk

 

Posebej opozarjamo

Posredujemo obvestilo!
Obvestilo - začasno zaprtje zbirnih centrov za odpadke
16.12.2020

Zaradi slabe epidemiološke slike v podjetju za zajezitev in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 s ponedeljkom 21. 12. 2020 začasno zapiramo ZBIRNE CENTRE PRAGERSKO, ZGORNJE POLJČANE, OPLOTNICA in RAČE.

Zbirne centre bomo ponovno odprli v ponedeljek 04. 01. 2021.
Izvajanje javne gospodarske službe odvoz komunalnih odpadkov bo potekalo nemoteno.
Prosimo za razumevanje!

Več na spletni strani podjetja Komunala d. o. o. Sl. Bistrica

 

DOKAZUJEMO DA SMO ODGOVORNI TUDI DO NAŠIH NAJMLAJŠIH KRAJANOV, DA ZMOREMO IN DA NISMO POZABILI

Otrok- čudežno bitje.
Toplo, iskreno, vedoželjno, igrivo, polno smeha in nalezljive radosti.

Dne 4.12. 2020 smo že šestič s pomočjo KO RK Pohorski odred in Centra za socialno delo Slov. Bistrica organizirali na dvorišču (COVID 19) območnega združenja RK Slovenska Bistrica obdaritev 23 otrok iz desetih družin prebivajočih na območju KS. S sklepom Sveta KS Pohorski odred smo letos namenili 1000 € za obdaritev po izboru Centra za socialno delo. Obdaritvi se je pridružila tudi KO RK Pohorski odred s predsednico gospo Dragico Pliberšek in območno združenje RK Slovenska Bistrica s sekretarko gospo Petro Hojnik z različnimi izdelki. Naš namen je, da otrokom v prihajajočih praznikih s prispevkom polepšamo praznične dni.
Zato poiščimo srečo v tistih stvareh, ki prižigajo iskrice v njihovih očeh. Pozabimo vse tiste žalostne reči, ki jim privabljajo solze v oči. Prižgimo jim iskrico v teh prazničnih dneh in izvabimo z ustnic njihov odkrit, zdrav in prisrčen nasmeh.

Za KS Ludvik Repolusk

 

SANIRANA ULICA POHORSKEGA ODREDA V SLOV. BISTRICI

Dne 27.11. 2020 je bila uspešno zaključena sanacija ulice Pohorski odred v Slovenski Bistrici. Uspeli smo skupaj z občinsko upravo občine Slovenska Bistrica in Komunalo Slov. Bistrica zamenjati dotrajano javno razsvetljavo z novo - pametno javno razsvetljavo, prav tako pa smo uspeli v celoti preplastiti tudi dotrajano vozno površino. Skupaj smo prispevali za boljšo kvaliteto bivanja naših krajanov.
Hvala deležnikom, hvala pa tudi našim krajanom v navedeni ulici za strpnost.

Za KS Ludvik Repolusk

 

Obnova vodovodnega cevovoda v vodovnikovi ulici in ulici v Zafošt - obvestilo uporabnikom!
(preneseno dne 12.11.2020 iz spletne strani Komunala d.o.o. Slov. Bistrica)

Spoštovani!
Obveščamo vas, da smo v mesecu novembru pričeli z obnovo vodovodnega cevovoda v Vodovnikovi ulici in ulici V Zafošt, v skupni dolžini cca. 1500 m. Dela bodo predvidoma trajala do konca meseca.
Obnova vodovodnega cevovoda bo z zamenjavo dotrajanih cevi z novimi, prispevala k boljšemu standardu oskrbe s pitno vodo, saj bo s tem zagotovljena večja pretočnost vode v sistemu.
Prav tako bodo obnovljeni vsi priključki do mesta postavitve novega termoizolacijskega jaška, v kolikor odjemna mesta še niso urejena skladno z veljavno zakonodajo.
Ob izvedbi obnove vodovodnega cevovoda je namreč potrebno skladno s 37. členom Odloka o oskrbi z vodo na območju občine Slovenska Bistrica (Ur.l. RS št. 91/15), obvezno prestaviti merilce porabe vode izven objekta v zunanje termoizolacijske jaške. Vodomerni jašek vključno z montažo je strošek uporabnika, prevezave vodomernih mest v samem objektu, kjer je zdaj vodovodna ura, pa strošek izvajalca montažnih del.
Predračune bo izdelala Komunala Slovenska Bistrica in jih je potrebno poravnati pred vgradnjo.
V času izvajanja del in prevezav, bo oskrba s pitno vodo motena. V primeru pojava motnosti vode je potrebno vodo prekuhavati in vodovodni priključek izpirati tako dolgo, dokler ne priteče čista voda.
V želji po zagotavljanju nemotene oskrbe s pitno vodo, vas v času izvedbe predvidenih del prosimo za sodelovanje in razumevanje.

 

Preneseno iz Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica

Obveščamo vas, da je žalna knjiga za MARJANA ŠTIMCA odprta v sejni sobi Javnega zavoda za šport.
Četrtek, 12.00-19.00 ure
Petek, 8.00-19.00 ure
Sobota, 8.00-12.00 ure
Ponedeljek, 8.00-19.00 ure
Torek, 8.00-12.00 ure

Javni zavod za šport Slovenska Bistrica

V imenu Sveta KS izrekamo iskreno in globoko sožalje vsem svojcem, sorodnikom, sodelavcem v Javnem zavodu, KS Laporje, športnim, lovskim in drugim prijateljem, ki ga boste in bomo ohranili v trajnem spominu.

Za KS Ludvik Repolusk

 

POSEBNO OBVESTILO
(iz spletne strani občine Sl. Bistrica)

POSLABŠANJE EPIDEMIOLOŠKEGA STANJA NA OBMOČJU OBČINE SLOVENSKA BISTRICA

Obveščam vas, da je bilo v torek na območju naše občine kar 71 novih okužb z virusom COVID-19. Gre za res zaskrbljujoče in enormno povečanje teh okužb.
Glede na število okužb se uvrščamo kar na vrh občin v RS. Zaznavamo nadpovprečno širjenje okužb po javnih zavodih, v gospodarskih družbah in med samim prebivalstvom, kljub vsem ukrepom, ki so trenutno sprejeti na nivoju države. Dejstvo je, da se okužbe širijo tudi v Domu Dr. Jožeta Potrča Poljčane - Enota Slovenska Bistrica, kjer se zaposleni trudijo z maksimalnimi napori preprečiti nove okužbe.
Trenutno je pri nas 364 aktivno okuženih prebivalcev.
Ti podatki kažejo, da je epidemiološko stanje v naši občini zelo resno. Očitno je, da se ne držimo vseh ukrepov, ki veljajo za preprečevanje okužb. To je mogoče sklepati tudi na podlagi ugotovitev vseh nadzornih organov (nepravilno nošenje mask ali pa sploh ne, opuščanje razkuževanja rok, neupoštevanje medsebojne varnostne razdalje). V teh dneh so bile pri nas tudi že prve smrtne žrtve te zahrbtne bolezni.
Zelo pomembno je, da imamo čim manj stikov, prav tako pa da omejimo vsa res nepotrebna druženja.
Posebej pozivam vse javne ustanove in gospodarske družbe, da poskrbijo za vse varnostne ukrepe v skladu z navodili pristojnih služb NIJZ. Ob močnem zavedanju, da ste vodje teh služb, predstojniki, drugi poslovodni organi in vodje delovnih procesov, odgovorni za zdravje in življenje ljudi na delovnih mestih, vas pozivam in prosim, da v delovnih sredinah te varnostne standarde dvignete še na višji nivo.
Ponovno prosim vse občanke in občane, da varujejo sebe, svoje bližnje, sorodnike, prijatelje, sosede…, pred to zahrbtno in zelo nalezljivo boleznijo! Zdaj ni čas za dileme, ni čas za razprave o ukrepih, čas je za njihovo spoštovanje!
Skupaj lahko premagamo virus!
Ostanite pozitivni in zdravi!

Dr. Ivan Žagar,
župan
Občine Slovenska Bistrica

 

POZIV PROSTOVOLJCEM
06.11.2020(prenos s spletne strani občine Sl. Bistrica)

Pozivamo zdrave občanke in občane, ki ste pripravljeni nuditi pomoč pri dostavi hrane in zdravil starejšim, ki nimajo svojcev in obolelim, ki nimajo možnosti oskrbe s hrano in nujnimi zdravili da se javite na elektronsko pošto: obcinaslb@gmail.com.

Prav tako pozivamo tudi zdrave občanke in občane, ki so pripravljeni pomagati pri opravljanju pomožnih del Domu dr. Jožeta Potrča Poljčane, enota v Slovenski Bistrici, da se javite na elektronsko pošto: obcinaslb@gmail.com.

Prostovoljce prosimo, da naj pripišejo kontaktne podatke in vrsto pomoči, ki bi jo želeli opravljali!

Za KS Ludvik Repolusk

 

OBVESTILO

Spoštovane krajanke in krajani!

V časih, ki jih trenutno vsi skupaj preživljamo, želimo opozoriti predvsem na pozitivno medsebojno komunikacijo, pogovore , pa če tudi kratke, med sorodniki, sosedi, ki so osamljeni, istočasno pa ne pozabimo na medsebojno sosedsko pomoč.
Če potrebujete psihološko podporo, se obrnite na svoje sorodnike, znance, sosede, nenazadnje pa imate na voljo tudi brezplačno telefonsko številko, na kateri se bodo z vami pogovarjali tudi strokovnjaki s svojega področja.
Pazite nase in ostanite zdravi!

Za KS Ludvik Repolusk

 

POZIV OBČANOM!
(preneseno iz občinske spletne strani)

Glede na občutno poslabšanje epidemiološkega stanja na območju občine Slovenska Bistrica, prosimo vse občanke in občane, da varujemo sebe, svoje bližnje, sorodnike, prijatelje, sosede in vse občane, da se držimo vseh osnovnih ukrepov za preprečevanje in širjenje okužb s COVID-19, kot so ustrezna razdalja, nošenje mask in higiena in razkuževanje rok.
Začasno prestavimo tudi vsa druženja, da se bomo lahko v kratkem spet družili.
Skupaj lahko premagamo virus!
Ostanite pozitivni in zdravi!
Poveljnik štaba CZ
Občine Slovenska Bistrica
Branko HOJNIK

 

DELOVANJE VARUHA BOLNIKOVIH PRAVIC
(Preneseno iz spletne strani Občina Sl. Bistrica)

Varuhinja bolnikovih pravic: Lidija Breznik, mag.soc.geront.
Strokovna delavka Manja Habjanič, univ.dipl.prav.
Naslov: Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor
Tel.: 02/2282-223 in 02/2201-6345
E-pošta: varuh.bp-mb@maribor.si
Redne uradne ure in poslovni čas pisarne na sedežu, Ulica heroja Tomšiča 2, Maribor:
- Ponedeljek in torek – 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00
- Sreda – 8.00 do 12.00 in 13.00 do 17.00
- Petek – 8.00 do 13.00
Osebni pogovori z varuhinjo bolnikovih pravic na sedežu, Ulica heroja Tomšiča 2, Maribor:
- Sreda: od 13.00 do 17.00; zaželena je predhodna najava
Varuhinja bolnikovih pravic je osebno, v pisarni na Ulici heroja Tomšiča 2, Maribor, po predhodni najavi dosegljiva vsako sredo med 13. in 17. uro, v času uradnih ur MOM pa osebno ali po telefonu njena strokovna sodelavka Manja Habjanič, univ.dipl.prav.

 

POMEMBNO OBVESTILO!

Obveščamo vas, da prejemate stanovalci večstanovanjskih zgradb Partizanska, Tomšičeva, Ul. Pohorskega odreda, Prvomajska in Šolska ulica(območje KS Pohorski odred) obvestila , kateri nimate upravnika, da določite posameznika – zastopnika, ki se bo v doglednem času udeležil posveta, ki ga bo organizirala občinska uprava. Na posvet bodo povabljeni tudi vsi upravniki več stanovanjskih zgradb, predstavniki Komunale in tudi predstavniki KS Pohorski odred, ki že vztrajno več let opozarjamo na problematiko ureditve parkirnih mest v celotnem »blokovskem naselju«. V tej zvezi se pripravlja celovita strategija, ki bo dolgoročno urejala poleg ureditve parkirnih površin, tudi urejanje zelenih površin, zasaditve drevnine in podobno.
Do takrat oziroma do ustrezne celovite rešitve v dobro vseh nas, pa vas vljudno pozivamo za strpnost in razumevanje!.

Za KS Ludvik Repolusk

 

 

 

Ogled starejših prispevkov - arhiv prispevkov

 

 

NOVICE

Arhiv novic