KONTAKT


KS Pohorski odred
Tomšičeva ulica 24
2310 Slov. Bistrica

e-naslov:
info@ks-pohorski-odred.si


Predsednik KS:

041 462 544

 


 

 

 

OPOZORILO!

Spoštovani starši in skrbniki!

V križišču Tomšičeve ulice in izgradnje prvega dela zahodne obvoznice se izvaja s strani izvajalca gradbenih del deponija hlodovine.

Pozivamo vas, da poskrbite, da se otroci zaradi lastne varnosti ne zadržujejo v neposredni bližini deponije, prav tako pa naj ne plezajo po sami hlodovini, da ne bo prišlo do neželenih posledic.

Za KS Ludvik Repolusk

 

OBVESTILO UPORABNIKOM VRTIČKOV MED ZD SLOV. BISTRICA IN ŠPORTNO DVORANO

Zaradi različnih razlag glede vrtičkov, smo na Občino posredovali vprašanje z naslednjo vsebino:" Krajane, kateri uporabljajo zemljišče (vrtičkarji) med ZD in športno dvorano, je potrebno obvestiti, ali se bodo v prihodnjem letu gradila zelena parkirišča ali ne, saj je bilo obljubljeno, da bo obvestilo posredovano v zadnji številki Informatorja, a je žal zopet izpadlo".

Odgovor:" V predlogu proračuna Občine Slovenska Bistrica – II. obravnava je tudi posebna postavka ureditev Zelenega parkirišča. Sedaj se vodijo aktivnosti za pridobitev projektne dokumentacijo za gradnjo le-tega.

Glede na predvideno dinamiko sam pričetek gradnje ne bo možen pred septembrom 2021, tako, da je do takrat okvirno možno uporabljat obstoječe vrtičke. Ko bo dinamika izgradnje točno opredeljena, bomo pravočasno o tem preko Informatorja in spletne strani Občine obvestili občane.

Sočasno se pripravlja projekt ureditve Urbanih vrtov v mestu Slovenska Bistrica, ki bo namenjen urejeni in organizirani uporabi vrtičkov.

Projekt se bo prijavil na razpis LAS, realna izvedba projekta je 2021 – 2022, odvisno od poteka aktivnosti na omenjenem razpisu.

S spoštovanjem, Branko ŽNIDAR, direktor občinske uprave"

Za KS Ludvik Repolusk

 

OBVESTILO!

Spoštovane krajanke in krajani KS Pohorski odred.

Od začetka del druge faze zahodne obvoznice v Svetu KS vsakodnevno prejemamo obvestila o bojazni poškodb samih voznih površin, ki bodo nastale na dovoznih ulicah do samega gradbišča.

V tej zvezi vas vse obveščamo, da smo na občino dne 25.1.2021 naslovili vprašanje z naslednjo vsebino:

"V tej zvezi vas sprašujem, ali so bile ulice - ceste , ki omogočajo dovoz na samo gradbišče pred pričetkom del, skupaj z odgovornimi osebami, ki gradnjo izvajajo, pregledane, fotografirane oz. na drug primeren način tudi slikovno zavarovane, saj obstaja utemeljeno pričakovanje, da se bodo vozne površine še dodatno močno poškodovale.
Prosimo za konkreten odgovor, ki ga bomo posredovali samim krajanom in zagotovilo, da se bodo ceste in ostala infrastruktura po končani izgradnji obvoznice v celoti sanirale."

Ko bomo prejeli odgovor, vas bomo nemudoma obvestili.

Za KS Ludvik Repolusk

 

 

 

Ogled starejših prispevkov - arhiv prispevkov

 

 

NOVICE

Arhiv novic